ZARZĄDZENIE NR 47/2021 w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2022-2029


ZARZĄDZENIE NR 47/2021
WÓJTA GMINY BONIEWO

z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2022-2029

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Boniewo zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 w formie projektu uchwały budżetowej w pełnej
szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1.

§ 2. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2022 - 2029 w formie
projektu uchwały w pełnej szczegółowości WPF i przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Projektowany budżet na rok 2022 przedłożyć:

1) Przewodniczącemu Rady Gminy Boniewo celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie.47.2021.2021-11-12-1.pdf (6912kB) pdf   opinia w sprawie deficytu.pdf (523kB) pdf   opinia w sprawie projektu uchwały.pdf (1037kB) pdf   opinia w sprawie WPF.pdf (677kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo


mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 listopada 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 listopada 2021, 14:54:15)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (7 grudnia 2021, 12:38:06)
Zmieniono: opinie RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 634