Budżet 2014

Budżet 2014

sprawozdanie za 2014 rok

    UCHWAŁA Nr VI/34/15 RADY GMINY BONIEWO z dnia 8 czerwca 2015 r.   w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2014 [...]

sprawozdanie z realizacji budżetu za 2014

Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 30 marca 2015w sprawie W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2014 [...]

UCHWAŁA NR III/14/14 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014

UCHWAŁA NR III/14/14RADY GMINY BONIEWOz dnia 19 grudnia 2014 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawieuchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014  [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr XXXVII/237/14 zmieniająca uchwałę XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr XXXVII/237/14 zmieniająca uchwałę XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok [...]

UCHWAŁA NR XXXVI/231/14 RADY GMINY BONIEWO z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/231/14 RADY GMINY BONIEWO z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014 [...]

zmiany do budżetu

Uchwała Rady Gminy Boniewo XXXV/221/14 z dnia 6 sierpnia 2014 roku zmieniającą  Uchwałę nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014 na [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 32/2014 w sprawie wykonania budżetu za II kwartał 2014

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 32/2014 w sprawie wykonania budżetu za II kwartał 2014 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo

Zarządzenie Wójt Gminy Boniewo nr 2/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XXXI/190/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014

Uchwała Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca [...]

metryczka