budżet 2012

budżet 2012

sprawozdanie

  UCHWAŁA NR XXV/158/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 24 czerwca 2013 r.     w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2012 [...]

wykonanie budżetu za 2012 rok

Zarządzenie Nr 17/2013Wójta Gminy Boniewoz dnia 27 maja 2013 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonaniabudżetu Gminy za rok 2012Na podstawie art. 30 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie [...]

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Boniewo 2012-2018

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Boniewo  na lata 2012-2018 za 2012 rok [...]

sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej

Sprawozdanie opisowe z wykonanie planu finansowego gminnej Biblioteki w Boniewie za 2012 rok [...]

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boniewo  za 2012 roku [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2012 rok :1. Zarządzenie [...]

opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej   w sprawie planowanego deficytu na 2012 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu [...]

Uchwała nr XII/56/11Rady Gminy z dnia 30.12.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012 {p}

Uchwała nr XII/56/11Rady Gminy z dnia 30.12.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo XII/57/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012-2018 {p}

Uchwała Rady Gminy Boniewo  XII/57/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012-2018 [...]

metryczka