Udostepnianie informacji o środowisku

Udostepnianie informacji o środowisku

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BONIEWO ZA 2023 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BONIEWO ZA 2023 R.Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) Gminy dokonują corocznej analizy stanu [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2022 rok na terenie Gminy Boniewo

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2022 rok na terenie Gminy Boniewo  [...]

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BONIEWO ZA 2021rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BONIEWO ZA 2021 rok [...]

Analiza stanu gospodarki opadami komunalnymi za 2020 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Boniewo za 2020 rok [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 rok  [...]

Informacja o sposobie segregacji odpadów na terenie gminy Boniewo

Informacja o sposobie segregacji odpadów na terenie gminy Boniewo  Od 01.01.2020 r. odpady komunalne na terenie gminy Boniewo zbierane będą w podziale na pięć głównych frakcji: 1.      Papier – pojemnik [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 rok Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach [...]

Udostępnianie informacji o środowisku

Udostępnianie informacji o środowisku [...]

metryczka