Udostepnianie informacji o środowisku

Udostepnianie informacji o środowisku

Informacja o sposobie segregacji odpadów na terenie gminy Boniewo

Informacja o sposobie segregacji odpadów na terenie gminy Boniewo  Od 01.01.2020 r. odpady komunalne na terenie gminy Boniewo zbierane będą w podziale na pięć głównych frakcji: 1.      Papier – pojemnik [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok  Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach [...]

Udostępnianie informacji o środowisku

Udostępnianie informacji o środowisku [...]

metryczka