WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2020

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2020

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA Pierwsze posiedzenie  obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień            28 czerwca 2020r. odbędzie [...]

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie nr 78/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.  [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 czerwca 2020

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 czerwca 2020 r. [...]

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Obwieszczenie  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowaniakorespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Boniewie , pokój nr 6 , do dnia 12 czerwca 2020r. w [...]

Dane kontaktowe

K O M U N I K A T Dane kontaktowe dotyczące możliwości uzyskania przez wyborców informacji o wyborach wynikających z art. 37a § 1 Kodeksu wyborczego, w tym również o możliwości głosowania korespondencyjnego  Urząd Gminy w [...]

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZGODA  NA  PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA  DO GŁOSOWANIA  W  WYBORACHPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ [...]

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania  utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZGŁOSZENIE  ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGOZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ [...]

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZGŁOSZENIE  ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGOW KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ [...]

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu  głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawny

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawny  [...]

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  [...]

metryczka