Startegia Rozwoju Gminy Boniewo 2017-2027

Startegia Rozwoju Gminy Boniewo 2017-2027

Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Boniewo z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Boniewo na lata 2025-2034

Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Boniewo z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Boniewo na lata 2025-2034 [...]

UCHWAŁA NR III/17/24 RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Boniewo na lata 2025-2034 w tym trybu konsultacji

UCHWAŁA NR III/17/24 RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Boniewo na lata 2025-2034 w tym trybu konsultacji  [...]

Strategia Rozwoju Gminy Boniewo

Strategia Rozwoju Gminy Boniewo 2017-2027 [...]

metryczka