Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 276) starsze karty »
numer wpisu:

54/2022

data: 10 października 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Decyzja znak: ZPiPF.6730.22.2022 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną”
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

53/2022

data: 19 września 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Wykonanie otworu hydrogeologicznego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

51/2022

data: 15 września 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

50/2022

data: 13 września 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

49/2022

data: 6 września 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

48/2022

data: 4 września 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

47/2022

data: 18 sierpnia 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

46/2022

data: 18 sierpnia 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

45/2022

data: 18 sierpnia 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Wykonanie otworu hydrogeologicznego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

44/2022

data: 16 sierpnia 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 276) starsze karty »