Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 287) starsze karty »
numer wpisu:

8/2023

data: 29 maja 2023
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4 m3 każdy
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

7/2023

data: 29 maja 2023
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4 m3 każdy
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

6/2023

data: 29 maja 2023
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4 m3 każdy
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

5/2023

data: 13 kwietnia 2023
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Decyzja znak: ZPiPF.6730-26/1/2021 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch elektrowni słonecznych “Łączewna I” i “Łączewna II” wraz z infrastrukturą techniczną o mocy maksymalnie do 2 MW (2x1MW) na działce nr 50/4 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo"
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

4/2023

data: 13 kwietnia 2023
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

3/2023

data: 4 kwietnia 2023
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4 m3 każdy
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

2/2023

data: 23 marca 2023
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Decyzja znak: ZPiPF.6730.3.2023 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

1/2023

data: 2 lutego 2023
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Decyzja znak: ZPiPF.6730.30.2022 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW z etapowaniem –każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

57/2022

data: 29 grudnia 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Decyzja znak: ZPiPF.6730.29.2022 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną”
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

56/2022

data: 21 grudnia 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Decyzja znak: ZPiPF.6730.28.2022 umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną”
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 287) starsze karty »