Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 186) starsze karty »
numer wpisu:

6/2021

data: 4 marca 2021
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo (działka nr 46 obręb Wólka Paruszewska)
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

5/2021

data: 12 lutego 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do2 MW
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

4/2021

data: 10 lutego 2021
rodzaj dokumentu: inne wnioski
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

3/2021

data: 10 lutego 2021
rodzaj dokumentu: inne wnioski
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: wykonanie otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

2/2021

data: 27 stycznia 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

1/2021

data: 7 stycznia 2021
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

23/2020

data: 29 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

22/2020

data: 7 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 076) na działce nr 139/5 obręb Osiecz Mały, gmina Boniewo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

21/2020

data: 7 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 074) na działce nr 53 obręb Lubomin Leśny, gmina Boniewo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

20/2020

data: 7 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 076) na działce nr 139/5 obręb Osiecz Mały, gmina Boniewo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 186) starsze karty »