Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 304) starsze karty »
numer wpisu:

7/2024

data: 19 czerwca 2024
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2024-2028 z perspektywą do 2032 roku”
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

6/2024

data: 19 czerwca 2024
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2024-2028 z perspektywą do 2032 roku”
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

5/2024

data: 14 lutego 2024
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

4/2024

data: 25 stycznia 2024
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

3/2024

data: 24 stycznia 2024
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

2/2024

data: 19 stycznia 2024
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

1/2024

data: 11 stycznia 2024
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

18/2023

data: 28 grudnia 2023
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

17/2023

data: 30 listopada 2023
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

16/2023

data: 27 listopada 2023
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 304) starsze karty »