Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 221) starsze karty »
numer wpisu:

41/2021

data: 15 listopada 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: W związku z podjętą przez Radę Gminy Boniewo Uchwały Nr XXIV/180/21 z dnia 22 października 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych na Jeziorem Grójeckim wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

40/2021

data: 5 listopada 2021
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

39/2021

data: 4 listopada 2021
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Podjęcie przez Radę Gminy Boniewo Uchwały Nr XXIV/180/21 z dnia 22 października 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Grójeckim
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

38/2021

data: 3 listopada 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

37/2021

data: 22 października 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Opinia dotycząca braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

36/2021

data: 20 października 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 12WM wraz z infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

35/2021

data: 14 października 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

34/2021

data: 5 października 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

33/2021

data: 1 października 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

32/2021

data: 28 września 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 221) starsze karty »