Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 257) starsze karty »
numer wpisu:

34/2022

data: 14 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

33/2022

data: 9 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Decyzja znak: ZPiPF.6730-15/2022 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną”
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

32/2022

data: 6 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

31/2022

data: 6 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

30/2022

data: 27 kwietnia 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

29/2022

data: 4 kwietnia 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

28/2022

data: 1 kwietnia 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

27/2022

data: 1 kwietnia 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

26/2022

data: 30 marca 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Decyzja znak: ZPiPF.6730-5/2022 umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

25/2022

data: 30 marca 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Decyzja znak: ZPiPF.6730-4/2022 umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 257) starsze karty »