jednostki pomocnicze /sołectwa Gminy Boniewo/

jednostki pomocnicze /sołectwa Gminy Boniewo/

UCHWAŁA NR XXV/192/21 w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Boniewo

UCHWAŁA NR XXV/192/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Boniewo [...]

UCHWAŁA NR XXV/191/21 uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Boniewo

UCHWAŁA NR XXV/191/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 listopada 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Boniewo [...]

Statut sołectw Gminy Boniewo

UCHWAŁA NR XXIV/182/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 października 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Boniewo [...]

wykaz jednostek pomocniczych/sołectwa Gminy Boniewo/

WYKAZ SOŁECTW Z TERENU GMINY BONIEWO: ANIELIN- SOŁTYS STANISŁAW SKRZESIŃSKI ARCISZEWO- SOŁTYS HALINA ŚNIEGULSKA BIERZYN- [...]

metryczka