Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

Oświadczenie - powołanie na Skarbnika Gminy

Oświadczenie - powołanie na Skarbnika Gminy [...]

Oświadczenie Skarbnika Gminy - rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę

Oświadczenie Skarbnika Gminy - rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę [...]

metryczka