Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Boniewo za 2022

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Boniewo za 2022 [...]

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe :1.  Aleksandra Woźniak - Skarbnik Gminy Boniewo [...]

Oświadczenia członków Rady Gminy Boniewo za 2022 rok

Oświadczenia członków Rady Gminy Boniewo za 2022 rok : [...]

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2022

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2022 [...]

Oświadczenie - powołanie na Skarbnika Gminy

Oświadczenie - powołanie na Skarbnika Gminy [...]

Oświadczenie Skarbnika Gminy - rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę

Oświadczenie Skarbnika Gminy - rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę [...]

metryczka