Dług publiczny, Pomoc publiczna

Dług publiczny, Pomoc publiczna

Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Boniewo z dnia 24 maja 2024 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2023

Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Boniewo z dnia 24 maja 2024 r.w  sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2023  [...]

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Boniewo dnia 25 maja 2023 r.W sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2022

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Boniewo dnia 25 maja 2023 r.W sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2022  [...]

Pomoc publiczna udzielona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. 2021 r, poz. 1082 ze zmianami )

Pomoc publiczna udzielona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe     ( t.j. Dz. U. 2021 r, poz. 1082 ze zmianami )   [...]

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo 17/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2021 rok

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo 17/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2021 rok [...]

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12. 2021 r. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2020

Zarządzenie wójta Gminy Boniewo w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2020 [...]

Pomoc publiczna udzielona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. 2020 r, poz. 910 ze zmianami )

Pomoc publiczna udzielona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. 2020 r, poz. 910 ze zmianami )  [...]

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku

Wójt Gminy Boniewo  działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami ) podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i [...]

metryczka