GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

UCHWAŁA Nr XLVI/345/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2024-2030

UCHWAŁA Nr XLVI/345/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2024-2030 [...]

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2026

GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W RODZINIE  ORAZ  OCHRONY OFIAR  PRZEMOCY  W  RODZINIE  NA LATA   2021-2026 [...]

metryczka