Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

Oświadczenia majątkowe -członkowie Rady Gminy Boniewo

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok -członkowie Rady Gminy Boniewo 1. [...]

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok - UG Boniewo :1. Zdzisława Bywalska [...]

metryczka