Strona główna

Strona głównaUrząd Gminy Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo
tel/fax 054/284-01-81
e- mail: sekretariat@ug.boniewo.pl

adres skrzynki e-PUAP - /gminaBoniewo_urzad/SkrytkaESP

Nr konta:
BS Lubraniec Oddz. Boniewo
90955910300007026320000001

 wpłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych należy dokonywać na   rachunek

BS Lubraniec Oddz. Boniewo 46955910302004010702630022 

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022  poz. 902 ze zm.) każda informacja publiczna podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w niniejszej ustawie. Zgodnie z art. 3 ustawy, prawo do informacji publicznej obejmuje:
wgląd do dokumentów urzędowych,wstęp na posiedzenia kolegialne organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,uzyskanie informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w biuletynie Informacji Publicznej,wstępu na posiedzenia kolegialne organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,udostępnienia informacji na wniosek osoby zainteresowanej,wyłożenia, wywieszenia informacji publicznej w urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniosek o udostepnienie informacji publicznej-1.doc (28kB) word Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2022  poz. 902 ze zm. ustawa .pdf (497kB) pdf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U z 2007 r. Nr 10, poz. 68) pobierz (15kB) word

metryczka


Wytworzył: mgr Zdzisława Bywalska (7 lutego 2006)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 lutego 2006, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 stycznia 2024, 18:57:10)
Zmieniono: adres

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 378373