Majątek gminy

Majątek gminy

WYKAZ LOKALU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy Boniewo Nr IX/63/15 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 8/2024 z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej wm. Osiecz Wielki

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 8/2024 z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej  wm. Osiecz Wielki [...]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NA  DZIERŻAWĘ  NIERUCHOMOŚCI  ROLNYCH WÓJT GMINY BONIEWO ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność [...]

Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w Osieczu Wielkim

Wójt Gminy Boniewo ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w Osieczu Wielkim Miejsce i termin przetargu:   Przetarg odbędzie się dnia 24 sierpnia  2023 r. od godz. [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ oraz wykonaniu Uchwały Nr XLI/307/23  Rady Gminy Boniewo z dnia 12 maja 2023 r./ wywiesza się [...]

WÓJT GMINY BONIEWO OGŁASZA ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości o pow. 1,33 ha oznaczonej numerem część działki 322 położonej w miejscowości OSIECZ WIELKI

WÓJT  GMINY  BONIEWO OGŁASZA   ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę  na okres 5 lat nieruchomości  o pow. 1,33 ha oznaczonej numerem część działki 322  położonej w miejscowości [...]

WÓJT GMINY BONIEWO OGŁASZA ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości o pow. 441 m2 oznaczonej numerem cz. dz.224/11 położonej w miejscowości BONIEWO

WÓJT  GMINY  BONIEWO OGŁASZA   ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę  na okres 5 lat nieruchomości   o pow. 441 m2 oznaczonej numerem cz. dz.224/11 położonej w miejscowości [...]

UCHWAŁA Nr XLI/307/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych

UCHWAŁA Nr XLI/307/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych [...]

UCHWAŁA Nr XLI/306/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie uchylenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA Nr XLI/306/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie uchylenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej [...]

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 101/3 o pow. 0,4304 ha położonej w miejscowości Osiecz Wielki

Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:                        niezabudowanej nieruchomości [...]

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 228/4 o pow. 1150 m2 położonej w miejscowości Boniewo

Wójt Gminy Boniewo ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:                        niezabudowanej nieruchomości [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE PRZETARGU dz.ew. 224/11 Boniewo

WYKAZ    NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ   DO  ODDANIA  W DZIERŻAWĘ  W  DRODZE  PRZETARGU dz.ew. 224/11 Boniewo [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA Żurawice 91/4

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO WYDZIERŻAWIENIA  Żurawice 91/4 [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę dz.ew.322 Osiecz Wielki

W Y K A Z nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę dz.ew.322 Osiecz Wielki [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu dz.ew. 101/3 obręb Osiecz Wielki

W Y K A Z   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu  dz.ew. 101/3 obręb Osiecz Wielki [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

W Y K A Z   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu  dz.ew. 228/4 obręb Boniewo [...]

UCHWAŁA Nr XL/299/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na okres 5 lat

UCHWAŁA Nr XL/299/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na okres 5 lat [...]

UCHWAŁA Nr XL/303/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 228/4 położonej w miejscowości Boniewo

UCHWAŁA Nr XL/303/23 RADY GMINY BONIEWO  z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 228/4 położonej w miejscowości Boniewo [...]

UCHWAŁA Nr XL/302/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na okres 5 lat

UCHWAŁA Nr XL/302/23 RADY GMINY BONIEWO  z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na okres 5 lat [...]

UCHWAŁA Nr XL/301/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na okres 5 lat

UCHWAŁA Nr XL/301/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na okres 5 lat [...]

UCHWAŁA Nr XL/300/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na okres 5 lat

UCHWAŁA Nr XL/300/23 RADY GMINY BONIEWO  z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na okres 5 lat [...]

Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Boniewo w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Boniewo w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym [...]

U C H W A Ł A Nr XXIX/234/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boniewo

U C H W A Ł A  Nr XXIX/234/22  RADY GMINY BONIEWO z dnia 17 maja 2022 r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boniewo   [...]

UCHWAŁA NR XXIV/177/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Osiecz Mały na własność Gminy Boniewo

UCHWAŁA NR XXIV/177/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Osiecz Mały na własność Gminy Boniewo [...]

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Boniewie

Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Boniewie [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych  do najmu w trybie bezprzetargowym  [...]

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w m. Boniewo

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w m. Boniewo dz.ew. nr 290 pow. 300 m2 [...]

UCHWAŁA Nr XIX/151/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości położonej w obrębie Osiecz Mały

UCHWAŁA  Nr XIX/151/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 kwietnia 2021 r.   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości położonej w obrębie Osiecz Mały [...]

UCHWAŁA Nr XIX/152/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Osiecz Mały

UCHWAŁA  Nr XIX/152/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 kwietnia 2021 r.     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Osiecz Mały     Na [...]

ZARZĄDZENIE Nr 9 /2021 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 315M 004 oraz powołania komisji przetargowej.

Załącznik do zarządzenia nr 9/2021Wójta Gminy Boniewoz dnia 09 marca 2021 rokuWójt Gminy Boniewoogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedażsamochodu pożarniczego marki Jelcz 315M 0041. Nazwa i siedziba:Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, [...]

UCHWAŁA Nr XVIII/139/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

UCHWAŁA Nr XVIII/139/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 lutego 2021 r.     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym w m. Arciszewo

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym w m. Arciszewo [...]

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Boniewie

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Boniewie oznaczonej numerem 17/9 [...]

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych  nieruchomości położonych w Boniewie [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w drodze przetargu m. Boniewo [...]

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży  dz.ew. 144/18 [...]

Wójt Gminy Boniewa ogłasza przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Boniewo położonej w miejscowości Osiecz Mały,

Wójt Gminy Boniewa ogłasza przetarg ustny ograniczony, który odbędzie się  w dniu 10.08.2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, pok. nr 6,  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości [...]

Wójt Gminy Boniewa ogłasza przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Boniewo położonej w miejscowości Osiecz Mały

O G Ł O S Z E N I E     Wójt Gminy Boniewa ogłasza przetarg ustny ograniczony, który odbędzie się  w dniu 10.08.2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Boniewa przy ul. Szkolnej 28, pokój [...]

Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Boniewie ( KW WL1W/00077693/9)

Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Boniewie  ( KW WL1W/00077693/9) tj. :   - 17/9   o pow. 0,1107 ha  za cenę [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU m. BONIEWO ul. LEŚNA

  Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz U. z 2018 r., poz.121 ze zm. /  wywiesza się niniejszy :   WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę  w  drodze przetargu [...]

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu dz.ew. 136/4 m. Osiecz Mały

Wykaz nieruchomości  gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w  drodze przetargu dz.ew. 136/4 m. Osiecz Mały   [...]

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży m. Osiecz Mały

Wykaz nieruchomości  gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w  drodze przetargu dz.ew. 137/10 m. Osiecz Mały  [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży m. Osiecz Wielki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w drodze przetargu dz.ew. 103/3 m. Osiecz Wielki [...]

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu  mieszkalnego Nr 4 o pow. 94,09 m2,  za cenę wywoławczą 26.000,00 zł  znajdującego się w budynku położonym [...]

WYKAZ LOKALU PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU

WÓJT GMINY  BONIEWO  Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmian./ oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy Boniewo Nr IX/63/15 z [...]

przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:                       - niezabudowanej nieruchomości [...]

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 219/5 o pow. 2594 m2 położonej w Boniewie przy ul. Ogrodowe

  Wójt Gminy Boniewo   ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej     nieruchomości oznaczonej nr 219/5 o pow. 2594 m2 położonej w Boniewie       przy [...]

Wójt Gminy Boniewo przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 17/11 o pow. 782 m2położonej w miejscowości Boniewo .

  Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:                       - niezabudowanej [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ( Górka)

  Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zmianami/ ogłaszam :      W Y K A Z  nieruchomości gruntowej [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu m. Boniewo ul. Ogrodowa

Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zmian./   o g ł a s z a m :   W Y K A Z   nieruchomości gruntowej [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU m. BONIEWO

Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Tekst jednolity Dz U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zmianami / wywiesza się niniejszy :   WYKAZ   [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz U. Z 2015 r., poz.1774 ze zmianami /  wywiesza się niniejszy WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 3/2017 z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do wydzierżawienia bez przetargu na okres do trzech lat

 Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 3/2017 z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do wydzierżawienia bez przetargu na okres do trzech [...]

ogłasza, że w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w sali Nr 6 Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 odbędzie się przetarg ustny ograniczony dla rolników gminy Boniewa na dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 lat

WÓJT GMINY BONIEWO ogłasza, że w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w sali Nr 6 Urzędu Gminy Boniewo  ul. Szkolna 28 odbędzie się przetarg ustny ograniczony dla rolników gminy Boniewa na dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 [...]

ogłasza, że w dniu 29 grudnia 2016 r.o godz. 10.00 w sali Nr 6 Urzędu Gminy w Boniewo ul. Szkolna 28, odbędzie się przetarg ustny ograniczony dla rolników gminy Boniewa na dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 lat.

WÓJT GMINY BONIEWO   ogłasza, że w dniu 29 grudnia 2016 r.o godz. 10.00 w sali Nr 6 Urzędu Gminy w Boniewo         ul. Szkolna 28, odbędzie się przetarg ustny ograniczony dla rolników gminy [...]

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych

      WÓJT  GMINY  BONIEWO  ogłasza   ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku położonym na działce ozn. nr 136/1o [...]

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce ozn. nr 136/1o pow. 4455 m2 w Osieczu Małym

  WÓJT  GMINY  BONIEWO  ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku położonym na działce  ozn. nr 136/1o pow. 4455 m2  w Osieczu [...]

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 219/5 o pow. 2594 m2 położonej w Boniewie

    Wójt Gminy Boniewo   ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości oznaczonej nr 219/5 o pow. 2594 m2 położonej w Boniewie  przy ul. Ogrodowe j(KW [...]

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Osiecz Wielki

O G Ł O S Z E N I E             Zgodnie z art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r., poz.1774 z pózn.zm) i Rozporządzenia [...]

Wójt Gminy Boniewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Boniewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:                       - niezabudowanej nieruchomości [...]

Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: - niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 152/6 o pow. 4086 m2położonej w miejscowości Boniewo

Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:                       - niezabudowanej nieruchomości [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu m. Boniewo

W Y K A Z   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu m. Boniewo [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę

W Y K A Z nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w m. Osiecz Wielki [...]

WÓJT GMINY BONIEWO ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce w Osieczu Małym

WÓJT  GMINY  BONIEWO  ogłasza    ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku położonym na działce   ozn. nr 136/1o pow. 4455 [...]

- niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 290 o pow. 300 m2położonej w miejscowości Boniewo

      Wójt Gminy Boniewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:                       - [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: - niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 108 o pow. 3400 m2 położonej w miejscowości Osiecz Wielki

Wójt Gminy Boniewo ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:                       - niezabudowanej [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu -Boniewo 152/6

W Y K A Z   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu -Boniewo dz.ew. 152/6 [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu -Boniewo

W Y K A Z   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu -Boniewo dz.ew. 290 [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu -Osiecz Wielki

W Y K A Z   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu -Osiecz Wielki dz.ew. 108 [...]

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż masztu oświetleniowego

 WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż masztu oświetleniowego   I .   Przedmiotem sprzedaży jest :  Maszt oświetleniowy – obiekt to wieża konstrukcji [...]

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 224/9 o pow. 3271 m2położonej w miejscowości Boniewo

  Wójt Gminy Boniewo ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:                       - zabudowanej [...]

pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 4 lat nieruchomości rolnej o pow. 5,00 ha oznaczonej numerem 91/4 położonej w miejscowości Żurawice

  Wójt Gminy Boniewo ogłasza   pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 4 lat nieruchomości rolnej o pow. 5,00 ha oznaczonej numerem 91/4 położonej w miejscowości Żurawice (KW [...]

ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzeń

 WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzeń   I .   Przedmiotem sprzedaży są urządzenia [...]

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce ozn. nr 136/1o pow. 4455 m2 w Osieczu Małym

    WÓJT  GMINY  BONIEWO  ogłasza   pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż   lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku położonym na działce ozn. nr 136/1o pow. 4455 [...]

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Osiecz Wielki

Wójt  Gminy  Boniewo    ogłasza          pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Osiecz [...]

WÓJT GMINY BONIEWO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzeń

 WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzeń   I .   Przedmiotem sprzedaży są urządzenia [...]

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU

  Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zmian./ oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy Boniewo Nr IX/63/15 z 28.10.2015 r.  o g ł [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Boniewo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2015 r. poz. 782  z późn. zmian./ oraz  wykonaniu Uchwał Rady Gminy Boniewo Nr X/74/15 i Nr X/73/15 z dnia 30.12.2015 [...]

przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w m. Boniewo

Wójt gminy Boniewo ogłasza pisemny nieograniczony przetarg  na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 224/9 o pow. 3271 m2 położonej w m. Boniewo za cenę wywoławczą 33.100 PLN netto stanowiącej własność Gminy Boniewo [...]

WÓJT GMINY BONIEWO ogłasza V pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości

 WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza V pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  ruchomości   I .   Przedmiotem sprzedaży jest :   1.      Naczepa [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

  Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zmian./ oraz  Uchwały Rady Gminy Boniewo Nr IX/62/15 z dnia 28 października 2015 r. o [...]

IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości

 WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  ruchomości   I .   Przedmiotem sprzedaży jest :   1.      Naczepa [...]

ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości

 WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  ruchomości   I .   Przedmiotem sprzedaży jest :   1.      Naczepa [...]

II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości

 WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  ruchomości   I .   Przedmiotem sprzedaży jest : 1.      Ciągnik  rolniczy  [...]

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości

 WÓJT  GMINY BONIEWO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  ruchomości   I .   Przedmiotem sprzedaży jest : 1.      Ciągnik  rolniczy  [...]

III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Boniewie przy ul. Ogrodowej

Wójt Gminy Boniewo ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Boniewie przy ul. Ogrodowej            (KW WL1W/00060256/2) [...]

III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokal mieszkalnego Nr 3 o pow. 58,87 m2 znajdującego się w budynku położonym na działce ozn. nr 219/3 o pow. 1994 m2 w Boniewie przy ul. Ogrodowej 1

  WÓJT  GMINY  BONIEWO  ogłasza   III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu  mieszkalnego  Nr 3 o pow. 58,87 m2 znajdującego się w budynku położonym  na działce  ozn. [...]

Wójt Gminy Boniewo ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Boniewie przy ul. Ogrodowej

      Wójt Gminy Boniewo ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Boniewie przy ul. [...]

wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo

    ZARZĄDZENIE Nr 43/2014  Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 października 2014 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy  Boniewo przeznaczonej do [...]

II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych

WÓJT  GMINY  BONIEWO  ogłasza  II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku położonym na działce  ozn. nr 219/3 o pow. 1994 m2 w [...]

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Boniewie

  Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Boniewie przy ul. Ogrodowej    (KW WL1W/00060256/2) tj. [...]

sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce nr 219/3 o pow. 1994 m2 w Boniewie

  WÓJT  GMINY  BONIEWO  ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku położonym na działce  ozn. nr 219/3 o pow. 1994 m2 w [...]

WYKAZ LOKALU NR 3 PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

WYKAZ  LOKALU NR 3 PRZEZNACZONEGO DO  SPRZEDAŻY    W    DRODZE   PRZETARGU pełen tekst [...]

WYKAZ LOKALU NR 2 PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

WYKAZ  LOKALU NR 2  PRZEZNACZONEGO DO  SPRZEDAŻY    W    DRODZE   PRZETARGU pełen tekst [...]

WYKAZ LOKALU NR 1 PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

WYKAZ  LOKALU NR 1  PRZEZNACZONEGO DO  SPRZEDAŻY    W    DRODZE   PRZETARGU pełen tekst [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Boniewo

W Y K A Z   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pełen tekst wykazu [...]

W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

W Y K A Z   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pełen tekst [...]

wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

      ZARZĄDZENIE Nr 20/2014  Wójta Gminy Boniewo z dnia 21 maja 2014 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy  Boniewo przeznaczonej do [...]

wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

      ZARZĄDZENIE Nr 15/2014  Wójta Gminy Boniewo z dnia 10 kwietnia 2014 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy  Boniewo przeznaczonej do [...]

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków magazynowo- handlowych, położonej w Boniewie przy ul. Kolejowej, na działce gruntowej oznaczonej nr 181/4

  Wójt Gminy Boniewo ogłasza            II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :          nieruchomości zabudowanej kompleksem [...]

publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż : nieruchomości zabudowanej , położonej w Boniewie przy ul. Kolejowej, na działce gruntowej oznaczonej nr 181/4 o pow. 1934 m2

  Wójt Gminy Boniewo ogłasza            publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż :          nieruchomości zabudowanej [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

  Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmian./ wywiesza się niniejszy :   WYKAZ   [...]

Wójt Gminy Boniewo ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony

Wójt Gminy Boniewo ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:                       - zabudowanej [...]

pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż: - zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 219/1 o pow. 6574 m2położonej w miejscowości Boniewo

Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:                       - zabudowanej nieruchomości [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmian./ wywiesza się niniejszy :   WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   [...]

pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat

Boniewo, dnia 11.04.2013 r.       O G Ł O S Z E N I E     WÓJT  GMINY BONIEWO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości rolnej o [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

WÓJT  GMINY  BONIEWO   Stosownie do przepisu art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmian./ podaje do publicznej wiadomości [...]

przetarg pisemny nieograniczony

  Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:                       - nieruchomości [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU Osiecz Wielki

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ  GMINY   BONIEWO PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY   W   DRODZE   PRZETARGU [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

  WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ  GMINY   BONIEWO PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY   W   DRODZE   PRZETARGU [...]

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: - nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 139/5 o pow. 7.2660 ha,położonej w miejscowości Osiecz Mały

  Wójt Gminy Boniewo ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:   - nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 139/5 o pow. 7.2660 [...]

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości położonych w miejscowości Kaniewo

  Wójt Gminy Boniewo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:                      nieruchomości położonych w [...]

publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Boniewie stanowiących własność gminy

    WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Boniewie  stanowiących własność gminy / księga wieczysta WL1 W /00077693/9 /   [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO m.Osiecz Mały PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ  GMINY   BONIEWO m.OSIECZ MAŁY PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY   W   DRODZE   PRZETARGU   [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO m. Kaniewo PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY   BONIEWO m. Kaniewo PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY  W    DRODZE   PRZETARGU [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO m. Boniewo PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY   BONIEWO PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY    W    DRODZE   PRZETARGU m. Boniewo [...]

WÓJT GMINY BONIEWO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 4 lat nieruchomości rolnej o pow. 1,33 ha ozn. cz. dz. Nr 136/1 położonej w miejscowości Osiecz Wielki.

  OGŁOSZENIE     WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 4 lat nieruchomości rolnej o pow. 1,33 ha ozn. cz. dz. Nr 136/1 położonej [...]

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: - nieruchomości położonej w Lubominie oznaczonej numerem 131/5

 Wójt Gminy Boniewo ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:   - nieruchomości położonej w  Lubominie oznaczonej numerem 131/5 o pow.  150 m2, KW WL1W/00054719/1, cena wywoławcza [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE PRZETARGU

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ  DO  ODDANIA  W DZIERŻAWĘ  W  DRODZE  PRZETARGU [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmian./ zamieszczamy : WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   [...]

pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 1 roku nieruchomości położonych w miejscowości Kaniewo

    WÓJT  GMINY  BONIEWO OGŁASZA                         pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 1 roku  nieruchomości  [...]

drugi pisemny przetarg nieograniczony

  OGŁOSZENIE     WÓJT  GMINY  BONIEWO  ogłasza  drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku wielolokalowym [...]

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kaniewo

      WÓJT  GMINY  BONIEWO  ogłasza   pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości   położonych w miejscowości Kaniewo tj.   ● działki  [...]

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym położonym na działce oznaczonej nr 131/17 o pow. 1135 m2 w miejscowości Lubomin

    WÓJT  GMINY  BONIEWO  ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokali  mieszkalnych  znajdujących się w budynku wielolokalowym położonym na działce oznaczonej nr [...]

ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Boniewie stanowiących własność gminy

    WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Boniewie  stanowiących własność gminy/ księga wieczysta WL1 W /00077693/9 / [...]

wykaz nieruchomości do sprzedaży Kaniewo

Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmian./ wywiesza się niniejszy :   WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   [...]

wykaz nieruchomości do sprzedaży Boniewo

Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmian./ wywiesza się niniejszy WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   [...]

wykaz loklai do sprzedaży Lubomin Wieś -lokal 4

Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ WYKAZ  LOKALI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  [...]

Wykaz lokali do sprzedaży Lubomin Wieś lokal 3

Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmian./ wywiesza się niniejszy WYKAZ  LOKALI  STANOWIĄCYCH  [...]

Wykaz lokali do sprzedaży Lubomin Wieś

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmian./ wywiesza się niniejszy : WYKAZ  LOKALI  STANOWIĄCYCH  [...]

Wykaz lokali do sprzedaży Lubomin Wieś 131/17

Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmian./ zamieszcza się niniejszy wykaz: WYKAZ  LOKALI  STANOWIĄCYCH  [...]

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 4 lat nieruchomości oznaczonej nr 91/4 o pow. 5,00 ha położonej w miejscowości Żurawice

  WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 4 lat nieruchomości oznaczonej nr 91/4 o pow. 5,00 ha położonej w miejscowości Żurawice za cenę [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie  art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmian./  Wójt Gminy Boniewo podaje do publicznej wiadomości : WYKAZ   [...]

Ustny przetarg nieograniczony m. Lubomin

                                         &nbs [...]

wykaz nieruchomości do sprzedaży Lubomin Rządowy

  WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY   BONIEWO PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY    W    DRODZE   PRZETARGU znajdujących [...]

Ogłoszenie w sprawie ustnego przetargu

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie

 WÓJT GMINY BONIEWO   ogłasza ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej położonej w Boniewie przy ul. Pocztowej stanowiącej własność Gminy Boniewo / KW 44311 / tj. [...]

wykaz lokali 25.03.2010

WYKAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJDO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ [...]

wykaz nieruchomości rolnej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWOPRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BONIEWOPRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU [...]

WYKAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJDO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ [...]

Ustny przetarg na lokal w m. Boniewo

                                         &nbs [...]

Pisemny przetarg na dzierżawę gruntów

Boniewo, dnia 26.02.2010 [...]

Ogłoszenie o ustnym przteragu nieograniczonym

WÓJT GMINY BONIEWO   ogłasza ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych   położonych  w miejscowości Boniewo przy ul. Szkolnej stanowiących  własność Gminy [...]

Wykaz lokali do sprzedaży

WYKAZ LOKALU PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU [...]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmian./zamieszcza  się niniejszy :WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY [...]

Wykaz mienia na 2010

Wykaz mienia komunalnego na 2010 rok  [...]

Ogłoszenie ustnego przetargu Wólka Paruszewska

Wójt Gminy Boniewo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości Wólka Paruszewska [...]

Ogłoszenie o II ustnym prztargu

WÓJT GMINY BONIEWO ogłasza ustny II przetarg nieograniczony na sprzedaż : wolnego lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lubomin Wieś w budynku nr 50 /budynek po byłej Szkole Podstawowej/ oznaczonego nr 3A o łącznej [...]

wykaz nieruchomości do sprzedaży wólka Paruszewska

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU w miejscowości Wólka Paruszewska [...]

ogłoszenie o przetargu lubomin Wieś

WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż : wolnego lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lubomin Wieś w budynku nr 50 /budynek po byłej Szkole Podstawowej/ oznaczonego nr 3A o [...]

ogłoszenie o przetargu lubomin

WÓJT  GMINY  BONIEWO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż : wolnego lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lubomin Wieś w budynku nr 50 /budynek po byłej Szkole Podstawowej/ oznaczonego nr 2A o [...]

Wykaz mienia komunalnego 2008

Wykaz mienia komunalnego na 2008 rok [...]

sprzedaż nieruchomości

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Lubomin Wieś [...]

Wykaz mienia komunalnego na 2007 rok

Wykaz mienia komunalnego na 2007 rok [...]

mienie komunalne na 2006

MIENIE KOMUNALNE GMINY BONIEWO na 2006 rok [...]

metryczka