petycje

petycje

Naprawa kominów i dachu w Osiecz Wielkim

Naprawa kominów i dachu w  Osiecz Wielkim [...]

zamówienia publiczne

                                         &nbs [...]

Petycja z dnia 14 sierpnia 2018 roku zagadnienia dotyczące czystego powietrza , ograniczenie smogu i działania proekologiczne .

Petycja z dnia 14 sierpnia 2018 roku zagadnienia  dotyczące czystego powietrza , ograniczenie smogu i działania proekologiczne Gmina Boniewo zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia  11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 oz. 870 [...]

Odpowiedź na petycję w sprawie wykonywania inwestycji z płyt typu MON

Odpowiedź na petycję  w sprawie wykonywania inwestycji z płyt typu MON Gmina Boniewo w odpowiedzi na petycję z dnia  12 lipca 2018 roku  informuje, że na terenie  gminy na drogach , placach   nie posiadamy [...]

wykonywanie inwestycji z płyt typu MON

 Petycja w sprawie wykonywania inwestycji z płyt typu MON [...]

odpowiedź na petycję z 6 maja 2016 roku

odpowiedź na petycję z  dnia 6 maja 2017 roku [...]

petycję do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017

Petycja do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 [...]

odpowiedź do petycji Szulc-Efekt sp. zo.o.Ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Odpowiedź do złożonej petcji oraz wniosku Szulc-Efekt sp. zo.o Ul. Poligonowa 1  , 04-051 Warszawa [...]

Petycja złożona przez spółkę z o.o. Szulc-Efekt - ocena BIP jednostki

Petycja złożona przez spółkę z o.o. Szulc-Efekt dotycząca  oceny  BIP jednostki [...]

metryczka