Obwieszczenia,Zawiadomienia, sprawozdania ochrony środowiska

Obwieszczenia,Zawiadomienia, sprawozdania ochrony środowiska

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 6/2024 z dnia 22 luty 2024 roku przeprowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boniewo

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 6/2024 z dnia 22 luty 2024 roku przeprowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  gminy Boniewo [...]

Informacja - "uchwała antysmogowa"

Informacja - przyjęcie 30 sierpnia 2021 roku  przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr XXXV/510/21"uchwała antysmogowa"  [...]

Wszczęcie postępowania administracyjnego- Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnego Sułkówek-Bierzyn

OBWIESZCZENIE O Wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla  zadania  "Przebudowa dróg gminnych ciągu komunikacyjnego Sułkówek-Bierzyn " [...]

Budowa odcinka linii napowietrznej-kablowej SN-15 kV

WÓJT GMINY BONIEWO   Nr TIiRG [...]

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Boniewo, dnia  4 kwietnia 2017 r.     DECYZJA  Nr TIiRG 7031-1/2017   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2  i ust. 6,  art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i [...]

Informacja - utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Szanowni Państwo                   Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.2016 r. [...]

zawiadomienie

Zawiadomienie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  w sprawie  wydobywania węgla brunatnego i kopalin towarzyszących  ze złoża "Dęby Szlacheckie" w gminach Babiak i Koło woj. wielkopolskie [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Boniewo w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Boniewo w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [...]

Nr TIiRG 5541-21/2010

Nr TIiRG [...]

Nr TIIRG 7632-1/2010

Nr TIIRG [...]

Nr TIIRG 7632-4/2010

Nr TIIRG [...]

OGŁOSZENIE Nr TIiRG 5541-20/2010

Boniewo, dnia 16.03.2010 r. Nr TIiRG 5541-20/2010 OGŁOSZENIE Dotyczy : [...]

Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomin obwieszczenie

                                         &nbs [...]

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Boniewo w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [...]

Budowa stacji bazy telefonii cyfrowej

WÓJT GMINY BONIEW0 [...]

budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych

Budowa przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z infrastruktura towarzyszącą : kanalizacją sanitarną, kanalizacją odpływu, wylotem ścieków oczyszczonych, drenażem rozsączającym przy budynkach komunalnych 1. [...]

zawiadomienie o opracowaniu ekofizjograficznym

Boniewo, dnia 10.07.2009 r.   ZAWIADOMIENIE               Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Plan zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy   [...]

budowa drogi gminnej w Boniewie

Urząd Gminy w Boniewie  wszczął postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Boniewo".   [...]

Budowa hali widowiskowo-sportowej

Urząd Gminy w Boniewie  wszczął postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa  hali  sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną w [...]

elektrowania wiatrowa

Wójt Gminy Boniewo informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni  wiatrowych wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania  [...]

obwieszczenie Nr TIiRG- 7331-16/2008

Obwieszczenie Nr TIiRG- 7331-16/2008  Wójta Gminy Boniewo w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej w [...]

Obwieszczenie w spr. drogi Łąki Markowe-Sieroszewo

Obwieszczenie nr Nr TIiRG-17/2008 dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej  Łąki Markowe – Sieroszewo Gmina Boniewo" [...]

Obwieszczenie w spr. szlaku turystycznego

Nr TIiRG-17/2008   dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą "Budowa szlaku turystycznego – przebudowa drogi gminnej Lubomin – Grójec Gmina [...]

oświetlenie uliczne

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Boniewo. [...]

zawiadomienie hali sportowej

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną [...]

budowa wodociągu

Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej na zadanie budowa wodociągu [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowaniu łąki Markowe

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe – Sieroszewo dł. 2,041,41 km. realizowanej w miejscowościach [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowaniu

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa szlaku turystycznego – przebudowa drogi gminnej o długości 2,672,36 km realizowanej [...]

Budowa sieci wodociągowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Boniewo Nr TIiRG 7331-9/2008 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie budowy sieci wodociągowej w m. Łączewna [...]

Budowa elektrowni wiatrowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Boniewo Nr TIiRG 7632-5/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie Budowy elektrowni wiatrowej typu VESTAS 52/850 w m. Boniewo [...]

ogłoszenie w sprawie kursu

Ogłoszenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie zapisów na kurs eurodoradcy [...]

Budowa farmy wiatrowej

Obwieszczenie Wójt Gminy Boniewo Nr TIiRG 7331-4/2008 z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie Budowy farmy wiatrowej "TALAR" w m. Boniewo [...]

Obwieszczenie w sprawie planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 56, 61/37, 61/36 oraz cz. 55/2 położone w miejscowości Łączewna [...]

Modernizacja drogi Grójec-Sułkówek

Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizacje zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Grójec-Sułkówek o długości 2,00 km ". [...]

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Nr TIiRG-7331-4/2008 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę elektrowni wiatrowej [...]

Informacja w sprawie decyzji środowiskowej -ujęcie wód podziemnych

Wójt Gminy Boniewo informuje o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej [...]

Informacja w sprawie decyzji środowiskowych

Informacja Wójta Gminy Boniewo w sprawie wydania decyzji środowiskowych [...]

Obwieszczenie w sprawie decyzji środowiskowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr TIiRG 7610-4/2007 z 09.05.2007 r. [...]

Obwieszczenie Nr 7610-1/2007

Obwieszczenie Nr 7610-1/2007 Wójta Gminy Boniewo z 12 stycznia 2007 w sprawie wydania decyzji środowiskowej [...]

Obwieszczenie w sprawie ustalenia celu publicznego

Obwieszczenie  w sprawie wydania decyzji o ustelenie celu publicznego znak sprawy 7331-36/2006 [...]

metryczka