Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku na podstawie uchwały Uchwały Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Boniewo na rok 2020

I. Termomodernizacja Urzędu Gminy
1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –500.000
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2020 roku


II.Utworzenie i funkcjonowanie dziennego domu pomocy oraz CENTRUM
USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –300.000
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – II/III kwartał 2020 roku

III.Przebudowa drogi gminnej nr 191163C relacji Wólka Paruszewska - Łąki
Wielkie od km 0+000 do km 0+706

1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –300.000
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – II kwartał 2020 roku


IV. Przebudowa drogi gminnej Grójczyk - Sułkówek

1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –250.000
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – III kwartał 2020 roku

V.Przebudowa dróg w miejscowościach Arciszewo, Bierzyn - Osiecz Wielki, Osiecz Wielki - Żurawice, Łąki Markowe - Łączewna

1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –240.000
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – III kwartał 2020 roku

VI. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na terenie Gminy Boniewo

1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –360.000 PLN
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – IV kwartał 2020 roku

V. Zmiana pokrycia dachowego na budynkach wielorodzinnych w miejscowościach Osiecz Mały i Osiecz Wielki 

1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –150.000 PLN
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – IV kwartał 2020 rok

VI. Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo

1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –600.000PLN
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – III/IV kwartał 2020 rok

VII. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Łąki Markowe, Osiecz Wielki ,Bierzyn, Arciszewo

1. Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –200.000PLN
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – II/III kwartał 2020 rok

VIII.Zakup fabrycznie nowego ,średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie

1. Rodzaj zamówienia – dostawy 
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –600.000PLN
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – III kwartał 2020 rok

IX. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”
1. Rodzaj zamówienia – dostawy 
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –600.000PLN
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – IVkwartał 2020 rok

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (15 stycznia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 stycznia 2020, 19:54:22)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (27 stycznia 2021, 18:51:24)
Zmieniono: wydruk

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3202