Dług publiczny, Pomoc publiczna

Dług publiczny, Pomoc publiczna

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2020

Zarządzenie wójta Gminy Boniewo w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2020 [...]

Pomoc publiczna udzielona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. 2020 r, poz. 910 ze zmianami )

Pomoc publiczna udzielona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. 2020 r, poz. 910 ze zmianami )  [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2019 ...

Zarządzenie Wójta Gminy 13/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu i zastosowania ulg ustawy  ordynacja podatkowa za 2019 rok  [...]

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku

Wójt Gminy Boniewo  działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami ) podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i [...]

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH i FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej – DE MINIMIS z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH i FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej – DE MINIMIS z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracownik [...]

Pomoc publiczna udzielona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Pomoc publiczna udzielona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 r. poz. 59 ze zmianami )Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach [...]

wykaz osób którym udzielono ulg i odroczeń

Wykaz osób fizycznych i prawnych  którym udzielono  pomocy publicznej  w 2012 roku  [...]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie planowanego deficytu na 2012 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu {p}

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej   w sprawie planowanego deficytu na 2012 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu [...]

Informacje jawne za 2006 rok

Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie informacji jawnych w zakresie finansów publicznych za 2006 rok [...]

Uchwała RIO

Uchwała Nr 35/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 22 lutego 2007 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości uchwały budżetowej na 2007 rok prognozy kwoty długu [...]

zmiany

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata nstępne [...]

dług publiczny

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne [...]

metryczka