Wybory Samorządowe 2024

Wybory Samorządowe 2024

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY Iz dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 10 kwietnia 2024 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego [...]

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY Iz dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY Iz dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego [...]

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Boniewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Boniewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r [...]

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie z dnia 20 marca 2024 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Gminy Boniewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie z dnia 20 marca 2024 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boniewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r  [...]

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie-Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na wójta

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie z dnia 14 marca 2024 [...]

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boniewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boniewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 [...]

Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 12 marca 2024 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów

Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 12 marca 2024 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 [...]

POSTANOWIENIE NR 192/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

POST ANOWIENIE NR 192/2024Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych [...]

POSTANOWIENIE NR 191/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 191/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 8 marca 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 8 marca 2024 r. [...]

Obwieszczenie w sprawie podania informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach ...

Obwieszczenie w sprawie informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i [...]

I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.o składzie, siedzibie i dyżurach [...]

Postanowienie nr 185/2024 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Postanowienie nr 185/2024 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku [...]

Postanowienie 171/2024 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie

Postanowienie 171/2024 w sprawie powołania  Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie [...]

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu,dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

I N F O R M A C J A Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 22 lutego 2024 r.o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do [...]

Obwieszczenie o okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie o okręgach  wyborczych  oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat  [...]

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej we Włocławku

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Włocławskiegoz dnia 7 lutego 2024 rokuNa podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Włocławski podaje do publicznej [...]

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Boniewo z dnia 7 lutego 2024 rokuNa podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Boniewo podaje do publicznej wiadomości informację o [...]

Komunikat w sprawie podania informacji o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r.Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia [...]

Komunikat w sprawie podania informacji o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych

K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów [...]

K O M U N I K A T w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnicm.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

K O M U N I K A T w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [...]

WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. [...]

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów     i sejmików województw oraz wójtów, [...]

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańcówzarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 [...]

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.  [...]

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [...]

UCHWAŁA NR 26/2024 w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania,

UCHWAŁA NR 26/2024PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania [...]

UCHWAŁA NR 25/2024w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania

UCHWAŁA NR 25/2024PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r.w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania [...]

OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r

OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r. o liczbie radnych wybieranych do organów  stanowiących jednostki samorządu terytorialnego  [...]

OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2024-2029 [...]

USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. Kodeks Wyborczy

USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. Kodeks Wyborczy [...]

metryczka