elektronizacja zamówień publicznych

elektronizacja zamówień publicznych

Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo

ZPiPF.7.2021 Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo BZP Ogłoszenie nr 2021/BZP 00168093/01 z dnia 2021-09-02 (ID 503166) postępowanie jest dostępne na stronie [...]

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” informacja

ZPiPF.6.2021 Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” publikacja w BZP 2021/BZP [...]

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” opublikowano w BZP 2021/BZP 00079055/01 dnia [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żurawice

ZPiPF.4.2021 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żurawice publikacja w BZP Ogłoszenie nr 2021/BZP 00075886/01 z dnia 2021-06-08https://platformazakupowa.pl/pn/boniewo/proceedings [...]

Przebudowa drogi gminnej Lubomin Rządowy-Grójec-Arciszewo 191142C od 0+000- 2+930

ZPiPF.3.2021 Przebudowa drogi gminnej Lubomin Rządowy-Grójec-Arciszewo 191142C od 0+000- 2+930 publikacja w BZP Ogłoszenie nr 2021/BZP 00075301/01 z dnia 2021-06-08 (ID 467731)https://platformazakupowa.pl/pn/bo [...]

usługi cateringowej dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Boniewo (ID 454131)

usługi cateringowej dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Boniewo (ID 454131) https://platformazakupowa.pl/pn/boniewo/proceedings [...]

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami

Wójt Gminy Boniewo informuję , że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 roku postępowania o wartości od 130.000 PLN będą prowadzone przy użyciu  środków komunikacji [...]

metryczka