Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Aktualizacja planu

Aktualizacja planu  październik 2023 rok  [...]

Plan postępowań wersja 3 na 2023 rok Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2023 nr 2023/BZP 00032390/03/P

Plan postępowań wersja nr 3 na 2023 rok Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2023 nr 2023/BZP 00032390/03/P  [...]

Aktualizacja planu postępowań na 2023

Plan postępowań na rok 2023-Aktualizacja 9 marca 2023 rok [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023   [...]

metryczka