Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Aktualizacja planu postępowań 20 września 2022

Aktualizacja planu postępowań 20 września 2022 rok [...]

Aktualizacja w dniu 08.09.2022 nr 2022/BZP 00030402/04/P

Aktualizacja Planu - Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2022 nr 2022/BZP 00030402/04/P [...]

Aktualizacja Planu Postępowań II

Aktualizacja Planu postępowań na 2022  z dnia 26 lipca 2022 roku [...]

Aktualizacja Planu postępowań

Aktualizacja Planu Postępowań na 2022 rok [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan  postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022  [...]

metryczka