Programy

Programy

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok [...]

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boniewo

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boniewo [...]

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo

 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo [...]

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BONIEWO NA LATA 2017- 2019

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BONIEWO  NA LATA 2017- 2019 [...]

Strategia Rozwoju Gminy Boniewo 2017-2027

Strategia Rozwoju Gminy Boniewo 2017-2027 [...]

Lokalny Program rozwoju Lokalnego Gminy Boniewo na lata 2012-2020

Lokalny program Rozwoju Lokalnego gminy Boniewo na lata 2012-2020 [...]

Lokalny program rozwoju Gminy Boniewo na lata 2012-2020

Lokalny Pogram rozwoju gminy Boniewo na lata 2012-2020 [...]

metryczka