Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działkach nr 64/7 i 64/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.13.2024 Boniewo, dn. 19.07.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że w dniu 19.07.2024 r., na [...]

Budowa budynku gospodarczego na działce nr 37 w obrębie Jerzmanowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.14.2024 Boniewo, dn. 19.07.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że w dniu 19.07.2024 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 48/19 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.18.2024 Boniewo, dn. 17.07.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z dnia [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/63 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.16.2024 Boniewo, dn. 03.07.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz.775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani [...]

Budowa przydomowego ganku w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 96/1 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.15.2024 Boniewo, dn. 26.06.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 63/6 i 63/7 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo- zmiana decyzji

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.3.1.2024 Boniewo, dn. 19.06.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że w dniu 19.06.2024 r., na [...]

Posadowienie obiektu gospodarczego na działce nr 47 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.12.2024 Boniewo, dn. 18.06.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że w dniu 18.06.2024 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/46 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo- wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.11.2024 Boniewo, dn. 10.06.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że w dniu 10.06.2024 r., na [...]

Budowa budynku gospodarczego na działce nr 37 w miejscowości Jerzmanowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.14.2024 Boniewo, dn. 31.05.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 64/7 i 64/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.13.2024 Boniewo, dn. 29.05.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (………..)* w [...]

Przebudowa linii 110 kV Konin-Ślesin-Lubstów-Babiak-Lubraniec-Lubień-Włocławek Wschód

Przebudowa linii 110 kV Konin-Ślesin-Lubstów-Babiak-Lubraniec-Lubień-Włocławek Wschód - wszczęcie postępowania administracyjnego [...]

Budowa płyty obornikowej oraz zbiornika na gnojówkę w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 135 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.10.2024 Boniewo, dn. 08.05.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że w dniu 08.05.2024 r., na [...]

Budowa silosu zbożowego z płytą fundamentową w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 56 w miejscowości Sarnowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.9.2024 Boniewo, dn. 07.05.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że w dniu 07.05.2024 r., na wniosek [...]

Posadowienie obiektu gospodarczego na działce nr 47 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.12.2024 Boniewo, dn. 22.04.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/46 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.11.2024 Boniewo, dn. 16.04.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym dla budynku gospodarczego na działce nr 153/2 obręb Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.7.2024 Boniewo, dn. 10.04.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.04.2024 r., na [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.8.2024 Boniewo, dn. 04.04.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.04.2024 r., na [...]

Budowa silosu zbożowego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 74 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo”-wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.5.2024 Boniewo, dn. 02.04.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.04.2024 r., na [...]

Budowa płyty obornikowej oraz zbiornika na gnojówkę w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 138 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.10.2024 Boniewo, dn. 19.03.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Budowa silosu zbożowego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 56 w miejscowości Sarnowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.9.2024 Boniewo, dn. 15.03.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 63/6 i 63/7 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.3.2024Boniewo, dn. 11.03.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.03.2024 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 46/31 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.2.2024 Boniewo, dn. 11.03.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.03.2024 r., na [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek , gm. Boniewo - wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.8.2024 Boniewo, dn. 28.02.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Posadowienie garażu blaszanego na działce nr 72/1 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo” została wydana decyzja umarzająca niniejsze postępowanie

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.4.2024 Boniewo, dn. 20.02.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104, 105 § 1 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Nadbudowa budynku inwentarskiego i garażowego wraz ze zmianą geometrii dachu w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 107 miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.1.2024 Boniewo, dn. 19.02.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.02.2024 r., na [...]

Budowa silosu zbożowego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 74 w miejscowości Bierzyn,

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.5.2024 Boniewo, dn. 15.02.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkalną oraz budowa murów oporowych przy budynku w istniejącym gospodarstwie rolnym na działkach nr 114/2 i 115/2 w miejscowości Łąki Zwiastowe

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.35.2023 Boniewo, dn. 15.02.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.02.2024 r., na [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny na działkach nr 68/8 i 68/9 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.31.2023 Boniewo, dn. 07.02.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.02.2024 r., [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych oraz podajnika na zboże w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 195 obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.33.2023 Boniewo, dn. 26.01.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.01.2024 r., [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 47 w miejscowości Łąki Wielkie, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.32.2023 Boniewo, dn. 26.01.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.01.2024 r., [...]

Posadowienie garażu blaszanego na działce nr 72/1 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.4.2024 Boniewo, dn. 24.01.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Budowabudynku rekreacji indywidualnej na działce nr 46/31 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.2.2024 Boniewo, dn. 19.01.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 63/6 i 63/7 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.3.2024 Boniewo, dn. 19.01.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (………..)* z [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 121 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.34.2023 Boniewo, dn. 18.01.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18.01.2024 r., [...]

Budowa drogi w Leśnictwie Lubraniec uroczysko Michałowo na działkach nr 92, 93 w miejscowości Grójec, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.30.2023 Boniewo, dn. 17.01.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.01.2024 r., [...]

Zmiana konstrukcji dachu na budynku inwentarskim i budynku garażu w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 107 miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.1.2024 Boniewo, dn. 10.01.2024 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 153/1 obręb Sułkówek, gmina Boniewo- decyzja

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6733.8.2023 Boniewo, dnia 21.12.2023 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam, [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny oraz budowa murów oporowych przy budynku na działkach nr 114/2 i 115/2 w zabudowie zagrodowej w miejscowości Łąki Zwiastowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.35.2023 Boniewo, dn. 19.12.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (………..)*, [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 121 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.34.2023 Boniewo, dn. 13.12.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz.775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych wraz z podajnikiem w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 195 obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.33.2023 Boniewo, dn. 06.12.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r.poz.775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)*, z [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 47 w miejscowości Łąki Wielkie, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.32.2023 Boniewo, dn. 05.12.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny na działkach nr 68/8 i 68/9 w miejscowości Łączewna,gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.31.2023 Boniewo, dn. 01.12.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana [...]

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 153/1 obręb Sułkówek, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6733.8.2023 Boniewo, dnia 29 listopada 2023 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 74/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.27.2023 Boniewo, dn. 24.11.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24.11.2023 r., [...]

Budowa drogi w Leśnictwie Lubraniec uroczysko Michałowo na działkach nr 92, 93 w miejscowości Grójec, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.30.2023 Boniewo, dn. 21.11.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek wnioskodawcy [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych wraz z podajnikiem w istniejącej zabudowie zagrodowej na działkach nr 12 i 13/4 w miejscowości Lubomin, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.28.2023 Boniewo, dn. 21.11.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104, 105 § 1 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych wraz z podajnikiem w istniejącej zabudowie zagrodowej na działkach nr 12, 13/4 w miejscowości Lubomin, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.28.2023 Boniewo, dn. 02.11.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Budowa silosu zbożowego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 107 w miejscowości Bierzyn

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.26.2023 Boniewo, dn. 02.11.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.11.2023 r., [...]

Budowa silosu zbożowego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 107 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.25.2023 Boniewo, dn. 02.11.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.11.2023 r., [...]

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 153/1 obręb Sułkówek, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWONr ZPiPF.6733.8.2023 Boniewo, dnia 27 października 2023 r.OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy [...]

„Budowa energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz niskiego napięcia nn-0,4kV wraz z szafką pomiarową, budowa napowietrznej słupowej ...

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6733.7.2023 Boniewo, dnia 27.10.2023 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 28/1 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.24.2023 Boniewo, dn. 19.10.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.10.2023 r., [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 47/3 i 61/2 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.18.2023 Boniewo, dn. 10.10.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.10.2023 r., [...]

Budowa magazynów energii do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.17.2023 Boniewo, dn. 10.10.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.10.2023 r., [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 74/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.27.2023 Boniewo, dn. 06.10.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z [...]

Budowa energetycznej linii kablowej średniego napięcia SV-15kV oraz niskiego napięcia.....

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6733.7.2023 Boniewo, dnia 2 października 2023 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 57 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.22.2023 Boniewo, dn. 28.09.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.09.2023 r., [...]

Budowa silosu zbożowego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 107 w miejscowości Bierzyn

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.26.2023 Boniewo, dn. 20.09.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* [...]

Budowa silosu zbożowego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 107 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.25.2023 Boniewo, dn. 20.09.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 64/7 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.23.2023 Boniewo, dn. 20.09.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.09.2023 r., [...]

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 14 września 2023 r. znak: GGN.6821.47.2023.PW o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 28/1 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.24.2023 Boniewo, dn. 13.09.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* [...]

Budowa budynku gospodarczego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 122 w miejscowości Sieroszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.21.2023 Boniewo, dn. 13.09.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13.09.2023 r., [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.20.2023 Boniewo, dn. 12.09.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.09.2023 r., [...]

Budowa budynku gospodarczego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 52 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.19.2023 Boniewo, dn. 12.09.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.09.2023 r., [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 64/7 w miejscowości Łączewna,gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.23.2023 Boniewo, dn. 05.09.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (………..)*, [...]

Budowa linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV wraz ze stacją transformatorową na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 129, 100/1, 100/2, 154, 101/8, 101/9, 101/10, 152, 153/1, 153/2 obręb Arciszewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWONr ZPiPF.6733.7.2023 Boniewo, dnia 31 sierpnia 2023 r.OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 57 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.22.2023 Boniewo, dn. 21.08.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z [...]

Posadowienie instalacji zbiornikowo-gazowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do suszarni ziarna w istniejącym gospodarstwie rolnym

Posadowienie instalacji zbiornikowo-gazowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do suszarni ziarna w istniejącym gospodarstwie rolnym [...]

Posadowienie instalacji zbiornikowo-gazowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do suszarni ziarna w istniejącym gospodarstwie rolnym na działkach nr 153/1 i 153/2 w miejscowości Arciszewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.16.2023 Boniewo, dn. 16.08.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.08.2023 r., [...]

Budowa budynku gospodarczego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 122 w miejscowości Sieroszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.21.2023 Boniewo, dn. 03.08.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.20.2023 Boniewo, dn. 03.08.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* z [...]

Budowa budynku gospodarczego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 52 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.19.2023 Boniewo, dn. 01.08.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (………..)* [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej do 1 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr 47/3 i 61/2 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730.18.2023 Boniewo, dn. 24.07.2023 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. [...]

Budowa magazynów energii do 5MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 47/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730.17.2023                                             [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/37 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.15.2023 Boniewo, dn. 18.07.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18.07.2023 r., [...]

Budowa suszarni kontenerowej, zbożowej, kosza przyjęciowego oraz trzech silosów w zabudowie zagrodowej na działce nr 153/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.14.2023 Boniewo, dn. 11.07.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.07.2023 r., [...]

Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o poj. V=6,4 m3 każdy wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do suszarni ziarna

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.16.2023 Boniewo, dn. 07.07.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana [...]

Przebudowa, nadbudowa ze zmianą geometrii dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 2 w miejscowości Wólka Paruszewska, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.13.2023 Boniewo, dn. 07.07.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.07.2023 r., [...]

Rozbudowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 54/33 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.12.2023 Boniewo, dn. 16.06.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam, że w dniu 16.06.2023 r., na wniosek [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/37 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.15.2023 Boniewo, dn. 16.06.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa [...]

Budowa suszarni kontenerowej, trzech silosów zbożowych oraz kosza przyjęciowego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 153/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.14.2023 Boniewo, dn. 09.06.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 67/7 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.11.2023Boniewo, dn. 30.05.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.05.2023 r., [...]

Wykonanie przepustu w celu przeprowadzenia cieku dopływ z Osiecza Wielkiego przez działkę nr 81 w obrębie działki nr 84 i 85 położonych w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.10.2023 Boniewo, dn. 30.05.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa linii kablowej nn-0,4kV na działkach oznaczonych nr 40, 41, 42, 43/3, 43/5, 43/4, 44, 45, 46/33 w obrębie Grójczyk oraz na działce oznaczonej nr 69/3 w obrębie Sułkówek, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6733.6.2023 Boniewo, dnia 16.05.2023 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 [...]

Nadbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zagrodowej na działce nr 2 w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.13.2023 Boniewo, dn. 10.05.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam, że na wniosek Pana (.............) z dnia [...]

Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce nr 92/2 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo- wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.9.2023 Boniewo, dn. 04.05.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam, że w dniu 04.05.2023 r., na wniosek [...]

Budowa linii kablowej nn-0,4kV na działkach oznaczonych nr 40, 41, 42, 43/3, 43/5, 43/4, 44, 45, 46/33 w obrębie Grójczyk oraz na działce oznaczonej nr 69/3 w obrębie Sułkówek, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6733.6.2023 Boniewo, dnia 20 kwietnia 2023 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Rozbudowa wraz z nadbudową budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 204 i 252/1 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo- wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6733.5.2023 Boniewo, dnia 20.04.2023 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Rozbudowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 54/33 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.12.2023 Boniewo, dn. 17.04.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 67/7 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.11.2023 Boniewo, dn. 13.04.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)*, w [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo- wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.7.2023 Boniewo, dn. 11.04.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.04.2023 r., na [...]

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 47/23, 47/36, 47/38, 47/43, 47/48, 47/50, 47/59, 47/60, 47/61, 47/62 obręb Grójczyk, gmina Boniew

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6733.4.2023 Boniewo, dnia 11.04.2023 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 [...]

Wykonanie przepustu w celu przeprowadzenia cieku dopływ z Osiecza Wielkiego przez działkę nr 81 w obrębie działki nr 82 położonych w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.6.2023 Boniewo, dn. 05.04.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.04.2023 r., [...]

Budowa budynku gospodarczego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 153/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.1.2023 Boniewo, dn. 31.03.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31.03.2023 r., na [...]

Rozbudowa wraz z nadbudową budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 204 i 252/1 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6733.5.2023 Boniewo, dnia 28 marca 2023 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Wykonanie przepustu w celu przeprowadzenia cieku dopływ z Osiecza Wielkiego przez działkę nr 81 graniczącego z działkami nr 84 i 85 położonych w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.10.2023 Boniewo, dn. 28.03.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW położonych w obrębie Łąki Zwiastowe, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 23 marca 2023 r.ZPiPF. 6730.3.2023ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji o warunkach zabudowyWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu [...]

Modernizacja linii napowietrznych nN wraz ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej na działkach nr 40, 41, 42, 43/3, 43/5, 43/4, 44, 45, 46/33 obręb Grójczyk oraz nr 69/3 obręb Sułkówek , gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWONr ZPiPF.6733.6.2023 Boniewo, dnia 21 marca 2023 r.OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 63/39 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo- wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.5.2023 Boniewo, dn. 20.03.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.03.2023 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/61 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo -wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730.4.2023 Boniewo, dn. 20.03.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.03.2023 r., na [...]

Budowa budynku gospodarczego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 92/2 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.9.2023 Boniewo, dn. 15.03.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* [...]

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 47/23, 47/36, 47/38, 47/43, 47/48, 47/50, 47/59, 47/60, 47/61, 47/62 obręb Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6733.4.2023 Boniewo, dnia 14 marca 2023 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 67/1 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.2.2023 Boniewo, dn. 07.03.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.03.2023 r., na [...]

Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 146/2, 148 i 169 w miejscowości Lubomin, gm. Boniewo-decyzja

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6733.3.2023 Boniewo, dnia 01.03.2023 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 206/4 i 206/5 w miejscowości Lubomin Rządowy, gm. Boniewo -decyzja

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6733.2.2023 Boniewo, dnia 01.03.2023 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 [...]

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 190 w miejscowości Osiecz Wielki, gm. Boniewo-decyzja

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6733.1.2023 Boniewo, dnia 01.03.2023 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 [...]

Rozbudowa i nadbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 204 i 252/1 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWONr ZPiPF.6733.5.2023 Boniewo, dnia 20 lutego 2023 r.OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.7.2023 Boniewo, dn. 16.02.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z dnia [...]

Wykonanie przepustu na cieku wodnym dopływ z Osiecza Wielkiego na długości 145 m, średnicy 300 mm położonego na działce nr 81, graniczącego z działką 82 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.6.2023 Boniewo, dn. 13.02.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z dnia [...]

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 47/23, 47/36, 47/38, 47/43, 47/48, 47/50, 47/59, 47/60, 47/61, 47/62 obręb Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWONr ZPiPF.6733.4.2023 Boniewo, dnia 9 lutego 2023 r.OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/62 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.34.2022 Boniewo, dn. 03.02.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że w dniu 03.02.2023 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 63/39 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.5.2023 Boniewo, dn. 02.02.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z dnia [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 106/2 położonej w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo - wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 2 lutego 2023 r.ZPiPF. 6730.30.2022ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji o warunkach zabudowyWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania [...]

„Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 146/2, 148 i 169 w miejscowości Lubomin, gm. Boniewo- zakończenie zbierania dowodów

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6733.3.2023 Boniewo, dnia 2 lutego 2023 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 206/4 i 206/5 w miejscowości Lubomin Rządowy, gm. Boniewo - zakończenie zbierania dowodów

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6733.2.2023 Boniewo, dnia 2 lutego 2023 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 190 w miejscowości Osiecz Wielki, gm. Boniewo - zakończenie zbierania dowodów

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6733.1.2023 Boniewo, dnia 2 lutego 2023 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/61 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.4.2023 Boniewo, dn. 31.01.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z dnia [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 21, 42, 43, 46, 60/2, 61, 62 w miejscowości Łąki Zwiastowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.3.2023 Boniewo, dn. 16.01.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o. z dnia [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 67/1 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.2.2023 Boniewo, dn. 13.01.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)*, w [...]

Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 146/2, 148 i 169 w miejscowości Lubomin, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWONr ZPiPF. 6733.3.2023 Boniewo, dnia 13 stycznia 2023 r.OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 206/4 i 206/5 w miejscowości Lubomin Rządowy, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWONr ZPiPF. 6733.2.2023 Boniewo, dnia 13 stycznia 2023 r.OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 190 w miejscowości Osiecz Wielki, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWONr ZPiPF. 6733.1.2023 Boniewo, dnia 13 stycznia 2023 r.OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/31 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.31.2022 Boniewo, dn. 11.01.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że w dniu 11.01.2023 r., na wniosek [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/38 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo- wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.33.2022 Boniewo, dn. 11.01.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że w dniu 11.01.2023 r., na [...]

Budowa budynku gospodarczego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 153/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.1.2023 Boniewo, dn. 09.01.2023 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z dnia [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 70, 139, 142, 143/2, 144 położonych w obrębie Łąki Wielkie, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 29 grudnia 2022 r.ZPiPF. 6730.29.2022ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji o warunkach zabudowyWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/62 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.34.2022 Boniewo, dn. 12.12.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z dnia [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/38 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.33.2022 Boniewo, dn. 01.12.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z dnia [...]

D E C Y Z J A O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

D E C Y Z J A O UMORZENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 105 § 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 48/18 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.27.2022 Boniewo, dn. 21.11.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że w dniu 21.11.2022 r., na wniosek [...]

Budowa 27 budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną i podziałem działki nr 46/4 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.26.2022 Boniewo, dn. 21.11.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że w dniu 21.11.2022 r., na [...]

Budowa stawu w ramach zabudowy zagrodowej na działce nr 191 w miejscowości Lubomin Rządowy, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.24.2022 Boniewo, dn. 14.11.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że w dniu 14.11.2022 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/31 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.31.2022 Boniewo, dn. 08.11.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z dnia [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 106/2 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.30.2022 Boniewo, dn. 07.11.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o. z [...]

„Budowa obiektu rekreacji indywidualnej typu domek holenderski wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/38 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.23.2022 Boniewo, dn. 28.10.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że w dniu 28.10.2022 r., na wniosek [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 70, 139, 142, 143/2, 144 w miejscowości Łąki Wielkie, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.29.2022 Boniewo, dn. 19.10.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o. z dnia [...]

„Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 21, 42, 43, 46, 59, 60/2, 61, 62 w miejscowości Łąki Zwiastowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.28.2022 Boniewo, dn. 19.10.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o. z dnia [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 264/2, 265 położonych w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 7 października 2022 r.ZPiPF. 6730.22.2022ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji o warunkach zabudowyWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu [...]

Budowa drogi z wydzieleniem pasa drogowego na działkach nr 136/3 i 135/6 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6733- 3/2022 Boniewo, dnia 29.09.2022 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 48/18 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.27.2022 Boniewo, dn. 20.09.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z [...]

Budowa 27 budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 46/4 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.26.2022 Boniewo, dn. 13.09.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z [...]

Budowa silosu zbożowego na działce nr 105 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.25.2022 Boniewo, dn. 14.09.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06.09.2022 r., [...]

Zmiana sposobu użytkowania w związku z budową stawu na działce nr 191 w miejscowości Lubomin Rządowy, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.24.2022 Boniewo, dn. 07.09.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z [...]

Realizacja drogi publicznej z wydzieleniem pasa drogowego drogi gminnej na działkach nr 136/3 i 135/6 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo- zakończenie zbierania dowodów

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6733-3/2022 Boniewo, dnia 7 września 2022 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/13 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.21.2022 Boniewo, dn. 31.08.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 31.08.2022 r., na [...]

Posadowienie obiektu rekreacji indywidualnej (domek holenderski) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/38 w miejscowości Łączewna, gm.Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.23.2022 Boniewo, dn. 30.08.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/49 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 13/1/2022 Boniewo, dn. 04.08.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.08.2022 r., [...]

Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynków garażowych na budynek handlowy na działce nr 144/12 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 18.2022 Boniewo, dn. 01.08.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.08.2022 r., na [...]

Realizacja drogi publicznej z wydzieleniem pasa drogowego drogi gminnej na działkach nr 136/3 i 135/6 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo

Realizacja drogi publicznej z wydzieleniem pasa drogowego drogi gminnej na działkach nr 136/3 i 135/6 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 49/10 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 20.2022 Boniewo, dn. 27.07.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.07.2022 r., na [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkalną jednorodzinną na terenie działki nr 47/15-decyzja odmawiająca w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 3/1/2022 Boniewo, dn. 26.07.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.07.2022 r., [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wiatrołap na działce nr 67/1 w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 19.2022 Boniewo, dn. 22.07.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.07.2022 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/13 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.21.2022 Boniewo, dn. 14.07.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana [...]

Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 52 i 18 w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo- wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6733- 2/2022 Boniewo, dnia 08.07.2022 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca [...]

,Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkalną jednorodzinną na terenie działki nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6730-3/2022 Boniewo, dnia 4 lipca 2022 r.ZAWIADOMIENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/37 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 17.2022 Boniewo, dn. 23.06.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.06.2022 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 49/10 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 – 20.2022 Boniewo, dn. 15.06.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* [...]

Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 52 i 18 w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6733-2/2022 Boniewo, dnia 15 czerwca 2022 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Termomodernizacja budynku urzędu Gminy Boniewo z przeznaczeniem na Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej" na działce nr 256 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6733- 1/2022 Boniewo, dnia 15.06.2022 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 położonych w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 9 czerwca 2022 r.ZPiPF. 6730-15/2022ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji o warunkach zabudowyWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu [...]

Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/47 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniew

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 14/2022 Boniewo, dn. 01.06.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.06.2022 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/18 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 16/2022 Boniewo, dn. 27.05.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.05.2022 r., na [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkalną jednorodzinną na terenie działki nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 27.05.2022 r.WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.6730-3/2022Z A W I A D O M I E N I EO PODJĘCIU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIUZgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowaniaadministracyjnego oraz w związku z decyzją [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku Urzędu Gminy na „ Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej"

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6733-1/2022 Boniewo, dnia 23 maja 2022 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 67/1 w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 – 19.2022 Boniewo, dn. 19.05.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/49 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 13/2022 Boniewo, dn. 17.05.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.05.2022 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 37/4 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 12/2022 Boniewo, dn. 17.05.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.05.2022 r., na [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku i infrastrukturą techniczną na działce nr 113/3 w miejscowości Osiecz Wielki, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 11/2022 Boniewo, dn. 17.05.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.05.2022 r., na [...]

Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 52 i 18 w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWONr ZPiPF. 6733-2/2022 Boniewo, dnia 13 maja 2022 r.OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynków garażowych na budynek handlowy na działce nr 144/12 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 – 18.2022 Boniewo, dn. 12.05.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/37w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 – 17.2022 Boniewo, dn. 04.05.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa [...]

Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/47 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 14/2022 Boniewo, dn. 27.04.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/18 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 16/2022 Boniewo, dn. 27.04.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku Urzędu Gminy na „ Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej" w ramach zadania „Termomodernizacja budynku urzędu Gminy Boniewo z przeznaczeniem na Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej"

WÓJT GMINY BONIEWONr ZPiPF. 6733-1/2022 Boniewo, dnia 20 kwietnia 2022 r.OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/51 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 9/2022 Boniewo, dn. 15.04.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.04.2022 [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 15/2022 Boniewo, dn. 14.04.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/45 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 7/2022 Boniewo, dn. 14.04.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.04.2022 r., na [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku i infrastrukturą techniczną na działce nr 117/1 w miejscowości Łąki Wielkie, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 8/2022 Boniewo, dn. 12.04.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.04.2022 r., na [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 21, 42, 43, 46, 59, 60/2, 61, 62 położonych w obrębie Łąki Zwiastowe-umorzenie postępowania

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 30 marca 2022 r.ZPiPF. 6730-5/2022ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji umarzającej  Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 położonych w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo- umorzenie postępowania

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 30 marca 2022 r.ZPiPF. 6730-4/2022ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji umarzającej  Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu [...]

wszczęcie postępowania dz.ew. 158/3 Otmianowo

Wszczęcie postępowania dz.ew. 158/3 Otmianowo  [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku i infrastrukturą techniczną na działce nr 113/3 w miejscowości Osiecz Wielki, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 11/2022 Boniewo, dn. 28.03.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (……...)* z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/49 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 13/2022 Boniewo, dn. 28.03.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (………..)* z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 37/4 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 12/2022 Boniewo, dn. 24.03.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/51 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 9/2022 Boniewo, dn. 16.03.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (.............)* [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na działce nr 40 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 2/2022 Boniewo, dn. 14.03.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.03.2022 r., na [...]

Budowa budynku garażu na maszyny rolnicze w zabudowie zagrodowej na działce nr 49 obręb Otmianowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 1/2022 Boniewo, dn. 14.03.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.03.2022 r., na [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku i infrastrukturą techniczną na działce nr 117/1 w miejscowości Łąki Wielkie, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 8/2022 Boniewo, dn. 11.03.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 21, 42, 43, 46, 59, 60/2, 61, 62 w miejscowości Łąki Zwiastowe, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 8 marca 2022 r.ZPiPF. 6730 - 5/2022ZAWIADOMIENIEO PRZEDŁUŻENIU TERMINUWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 w miejscowości Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 8 marca 2022 r.ZPiPF. 6730 - 4/2022ZAWIADOMIENIEO PRZEDŁUŻENIU TERMINUWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkalną jednorodzinną na terenie działki nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 3/2022 Boniewo, dn. 08.03.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.03.2022 r., na [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW z etapowaniem –każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 70, 139, 142, 143/2, 144 położonych w obrębie Łąki Wielkie, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 28 lutego 2022 r.ZPiPF. 6730-57/2021ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji o warunkach zabudowyWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/45 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 7/2022 Boniewo, dn. 22.02.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (.............)* [...]

Przebudowa linii energetycznej 110KV relacji Włocławek Wschód-Konin

Przebudowa linii energetycznej 110KV relacji Włocławek Wschód-Konin  [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 21, 42, 43, 46, 59, 60/2, 61, 62 w miejscowości Łąki Zwiastowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 5/2022 Boniewo, dn. 11.02.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o. z [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 4/2022 Boniewo, dn. 11.02.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o. z [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 3/2022 Boniewo, dn. 11.02.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z [...]

Budowa sieci wodociągowej na działce oznaczonej nr 137/3 w miejscowości Osiecz Mały, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6733- 12/2021 Boniewo, dnia 09.02.2022 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 [...]

Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię w zabudowie zagrodowej na działce nr 112/1 w miejscowości Łąki Zwiastowe, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 58/2021 Boniewo, dn. 08.02.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.02.2022 r., na [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW z możliwością etapowania – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 70, 139, 142, 143/2, 144 położonych w obrębie Łąki Wielkie, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6730-57/2021 Boniewo, dnia 8 lutego 2022 r.ZAWIADOMIENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na działce nr 40 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 2/2022 Boniewo, dn. 08.02.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana [...]

Budowa budynku garażu na maszyny rolnicze w zabudowie zagrodowej na działce nr 49 obręb Otmianowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 1/2022 Boniewo, dn. 03.02.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (.............)* [...]

„ Budowa sieci wodociągowej na działce nr 137/3 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo”

  WÓJT GMINY BONIEWO   Nr ZPiPF. 6733- 12/2021   Boniewo, dnia 18.01.2022r.   OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie     Wójt Gminy [...]

Rozbudowa wiaty w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 23 w miejscowości Grójec, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 56/2021 Boniewo, dn. 14.01.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.01.2022 r., na [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW z możliwością realizacji w etapach – każdy o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 70, 139, 142, 143/2, 144 w obrębie Łąki Wielkie, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 57/2021Boniewo, dn. 11.01.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na [...]

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą geometrii dachu w zabudowie zagrodowej na działce nr 209/3 w obrębie ewidencyjnym Jerzmanowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 48/2021 Boniewo, dn. 05.01.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.01.2022 r., na [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku na działce nr 100/1 w miejscowości Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 55/2021 Boniewo, dn. 14.01.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.01.2022 [...]

Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię w gospodarstwie rolnym na działce nr 112/1 w miejscowości Łąki Zwiastowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 58/2021 Boniewo, dn. 28.12.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. [...]

Obwieszczenie -Przebudowa linii elektroenergetycznej

Obwieszczenie -Przebudowa linii elektroenergetycznej relacji Włocławek Wschód-Konin [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz posadowienie garażu blaszanego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/36 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 53/2021 Boniewo, dn. 16.12.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.12.2021 r., na [...]

Budowa sieci wodociągowej na działce nr 137/3 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWONr ZPiPF. 6733- 12/2021 Boniewo, dnia 14 grudnia 2021 r.OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Rozbudowa istniejącej wiaty stalowej na działce nr 23 w miejscowości Grójec, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 56/2021 Boniewo, dn. 10.12.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana [...]

Remont/Modernizacja budynku komunalnego wraz z jego rozbudową na działkach oznaczonych nr 262/2, 263/2 i 152/3 w obrębie ewidencyjnym Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-1/2/2021 Boniewo, dnia 03.12.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku na działce nr 100/1 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 55/2021 Boniewo, dn. 29.11.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana [...]

Posadowienie obiektu rekreacji indywidualnej (dom holenderski) z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/10 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 52/2021                                 Boniewo, [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 37/3 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 51/2021                                   Boniewo, dn. [...]

Posadowienie obiektu rekreacji indywidualnej (domek holenderski) z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/33 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 49/2021                                 Boniewo, [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej i budynku garażu z infrastrukturą techniczną na dz. nr 47/36 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 53/2021                            Boniewo, dn. 03.11.2021 r.Z a w i a d o m i e [...]

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr 137/3 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 54/2021                                   Boniewo, dn. [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 73 obręb Lubomin Rządowy, gmina Boniewo

Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.10.2021 r., na wniosek Pana .............., [...]

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, -budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicami/szafkami pomiarowymi...

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieBudowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV,-budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicami/szafkami pomiarowymi,- [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -wydanie pozwolenia wodnoprawnego  dla zadania " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie etap IV [...]

Budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr 47/1, 47/23 w miejscowości Grójczyk,gmina Boniewo

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodekspostępowania administracyjnego (Dz. [...]

Posadowienie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/10 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 -52/2021 Boniewo, dn. 13.10.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MWwraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 110/2 w miejscowości ŁąkiMarkowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 41/2021 Boniewo, dn. 05.10.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 [...]

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MWwraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102/1 w miejscowości Otmianowo,gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 40/2021 Boniewo, dn. 05.10.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 37/3 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 51/2021 Boniewo, dn. 04.10.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. [...]

Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 47/1 i 47/23 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 47/1 i 47/23 w miejscowości Grójczyk,gmina Boniewo [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działcenr 63/27 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działcenr 63/27 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo [...]

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego" Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino

"Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/28 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną nadziałce nr 63/28 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”  [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej gospodarstwa rolnego na działce nr 207/4 obręb Jerzmanowo, gmina Boniewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji " Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej gospodarstwa rolnego na działce nr 207/4 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 49/21 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla inwestycji „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr49/21 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo” [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego i altany z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/31 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 39/2021 Boniewo, dn. 21.09.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w [...]

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF. 6733- 11/2021 Boniewo, dnia 17 września 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 [...]

Przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej

Przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej  [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej (typu domku holenderskiego) na działce nr 63/33 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 49/2021 Boniewo, dn. 15.09.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na [...]

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na działce nr 209/3 położonej w obrębie Jerzmanowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 48/2021 Boniewo, dn. 10.09.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną

Budowa budynku  rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/11 w miejscowości Grójczyk  [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF. 6733-10/2021 Boniewo, dnia 30 sierpnia 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego z wiatą garażową wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 37/3 położonej w obrębie Łączewna, gmina Boniewo .

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 38/2021 Boniewo, dn. 27.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 37/10, 49/1 i 55/1 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo w celu zasilania działek nr 37/8 i 37/4

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 8/2021 Boniewo, dnia 26.08.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 [...]

Budowa sieci kablowej nn 0,4kV na działkach oznaczonych nr 47/1 i 47/24 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo w calu zasilania działek nr 47/25 i 47/27

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 7/2021 Boniewo, dnia 26.08.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [...]

Posadowienie dwóch budynków rekreacji indywidualnej (typu domków holenderskich) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 49/8 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 34/2021 Boniewo, dn. 23.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 73 obręb Lubomin Rządowy,gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 46/2021 Boniewo, dn. 19.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/8 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 42/2021 Boniewo, dn. 19.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.08.2021 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego i altany z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/25 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 37/2021 Boniewo, dn. 18.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego i altany z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/44 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 36/2021 Boniewo, dn. 18.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Decyzja celu publicznego - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

 Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Boniewie  - decyzja celu publicznego [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej na działce nr 93 w miejscowości Łąki Zwiastowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 33/2021 Boniewo, dn. 11.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/26 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 31/2021 Boniewo, dn. 11.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 63/28 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 45/2021 Boniewo, dn. 10.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na działce nr 207/4w miejscowości Jerzmanowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 44/2021 Boniewo, dn. 10.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 49/21 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 43/2021 Boniewo, dn. 10.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 [...]

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na działkach oznaczonych nr 21, 17/12, 17/9, 17/10, 17/11 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 6/2021 Boniewo, dnia 10.08.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 110/2 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 41/2021 Boniewo, dn. 05.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102/1 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 40/2021 Boniewo, dn. 05.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek [...]

„Budowa sieci kablowej nn 0,4kV na działkach oznaczonych nr 37/10, 49/1 i 55/1w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo w celu zasilenia działek nr 37/8 i 37/4

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-8/2021 Boniewo, dnia 3 sierpnia 2021 r.OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo [...]

Budowa sieci kablowej nn 0,4kV na działkach oznaczonych nr 47/1 i 47/24 w miejscowościGrójczyk, gmina Boniewo w celu zasilenia działek 47/25 i 47/27

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-7/2021 Boniewo, dnia 3 sierpnia 2021 r.OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo [...]

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kujawska-Boniewo-etap IV

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica [...]

Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zagrodowej na działce nr 14 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 30/2021 Boniewo, dn. 30.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/46 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 29/2021 Boniewo, dn. 30.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/11 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 28/2021 Boniewo, dn. 29.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 63/8w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 42/2021 Boniewo, dn. 29.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

„Budowa dwóch elektrowni słonecznych “Łączewna I” i “Łączewna II” wraz z infrastrukturą techniczną o mocy maksymalnie do 2 MW (2x1MW) na działce nr 50/4 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 27 lipca 2021 r. ZPiPF. 6730-26/2021 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/30 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 27/2021 Boniewo, dn. 27.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/34 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo w zakresie zmiany geometrii dachu i szerokości elewacji frontowej

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730-24/1/2021 Boniewo, dn. 26.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 155 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. poz. [...]

Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana konstrukcji dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkalne budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 209/3 obręb Jerzmanowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 32/2021 Boniewo, dn. 22.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego z wiatą garażową i infrastrukturą techniczną na działce nr 37/3 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 38/2021 Boniewo, dn. 19.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego naterenie działki o nr ewid. 63/8 położonej w obrębie Łączewna , gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 35/2021 Boniewo, dn. 19.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z [...]

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na działkach oznaczonych nr21, 17/12, 17/9, 17/10, 17/11 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO  ZPiPF 6733-6/2021 Boniewo, dnia 16 lipca 2021 r. OBWIESZCZENIE  o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnejwraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/31 w miejscowości Łączewna,gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 39/2021 Boniewo, dn. 09.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani [...]

Budowa oświetlenia drogowego na działkach oznaczonych nr 196/1, 33/3 obręb Jerzmanowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 5/2021 Boniewo, dnia 07.07.2021 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego na działce nr 179/1 w miejscowości Osiecz Wielki, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 25/2021 Boniewo, dn. 02.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję gospodarczą oraz zmianą geometrii dachu ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 23/2021 Boniewo, dn. 02.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.07.2021 r., [...]

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowo-gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce nr 62 w obrębie ewidencyjnym Osiecz Mały, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 16/2021 Boniewo, dn. 02.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.07.2021 r., [...]

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na dz. oznaczonych nr 37/10, 49/1 i 55/1 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF. 6733-8/2021 Boniewo, dnia 1 lipca 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/25 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 37/2021 Boniewo, dn. 29.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/44 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 36/2021 Boniewo, dn. 29.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 63/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 35/2021 Boniewo, dn. 29.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej na działce nr 49/8 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 34/2021 Boniewo, dn. 29.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej na działce nr 93 w miejscowości Łąki Zwiastowe,gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 33/2021 Boniewo, dn. 29.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną na działce nr 209/3 obręb Jerzmanowo, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 32/2021 Boniewo, dn. 29.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnejna dz. oznaczonych nr 47/1 i 47/24 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF. 6733-7/2021 Boniewo, dnia 29 czerwca 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniesienie odwołania

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego [...]

Budowa pośredniej stacji pomp

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę pośredniej stacji pomp [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wrazz infrastrukturą techniczną na działce nr 63/34 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 24/2021 Boniewo, dn. 22.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/41 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 19/2021 Boniewo, dn. 22.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.06.2021 [...]

Budowa oświetlenia drogowego na działkach oznaczonych nr 160 i 203/1 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 4/2021 Boniewo, dnia 22.06.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego na działce nr 63/26 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 31/2021 Boniewo, dn. 21.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz posadowienie dwóch silosów zbożowych BIN ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730-4/1/2021 Boniewo, dn. 21.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 155 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. [...]

Budowa oświetlenia drogowego na działkach oznaczonych nr 196/1, 33/3 obrębJerzmanowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-5/2021 Boniewo, dnia 16 czerwca 2021 r.OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 21, 17/12,17/9, 17/10, 17/11 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF. 6733-6/2021 Boniewo, dnia 14 czerwca 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na działce nr 101/2 w miejscowości Boniewo , gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 18/2021 Boniewo, dn. 14.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 14w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 30/2021 Boniewo, dn. 10.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkachoznaczonych nr 99, 100/1 i 126/2 obręb Sieroszewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 6/1/2019 Boniewo, dnia 10.06.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkachoznaczonych nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 5/1/2019 Boniewo, dnia 10.06.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 264obręb Osiecz Wielki, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 17/2021 Boniewo, dn. 09.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku garażowego z infrastrukturą techniczną na działce nr 56/15 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 22/2021 Boniewo, dn. 07.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.06.2021 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/40 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 21/2021 Boniewo, dn. 07.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wrazz infrastrukturą techniczną na działce nr 63/46 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 29/2021 Boniewo, dn. 01.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 [...]

Posadowienie budynku rekreacji indywidualnej wrazz budową infrastruktury technicznej na działce nr 47/11 w miejscowości Grójczyk,gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 28/2021 Boniewo, dn. 01.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek [...]

Budowa oświetlenia drogowego na działkach oznaczonych nr 160 i 203/1w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-4/2021 Boniewo, dnia 28 maja 2021 r.OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo [...]

Budowa budynku świetlicy wiejskiej z altaną i placem zabaw na działce oznaczonej nr234/1 w obrębie ewidencyjnym Osiecz Wielki , gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 3/2021 Boniewo, dnia 28.05.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/30 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 27/2021 Boniewo, dn. 27.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Budowa budynku garażowego na maszyny rolnicze bezpośrednio przy budynku gospodarczym w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 152w miejscowości Arciszewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 20/2021 Boniewo, dn. 27.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/12 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 14/2021 Boniewo, dn. 25.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/34 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniew

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 12/2021 Boniewo, dn. 24.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/41 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 19/2021 Boniewo, dn. 20.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. [...]

Budowa dwóch elektrowni słonecznych „Łączewna I” i Łączewna II” wraz z infrastrukturątechniczną na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 26/2021 Boniewo, dn. 20.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach oznaczonych nr 99, 100/1 i 126/2 obręb Sieroszewo, gmina Boniewo ”.

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF 6733-6/1/2019 Boniewo, dnia 19 maja 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach oznaczonych nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF 6733-5/1/2019 Boniewo, dnia 19 maja 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Budowa podziemnego z biornika retencyjnego z instalacją zbierającą wody opadowe na działce nr 179/1w miejscowości Osiecz Wielki, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 25/2021 Boniewo, dn. 17.05.2021 rZ a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Budowa pośredniej stacji pomp ... [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działcenr 63/34 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 24/2021 Boniewo, dn. 13.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 [...]

„Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 196/1 i 33/3 w miejscowości Kaniewo, obręb Jerzmanowo, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF. 6733-5/2021 Boniewo, dnia 13 maja 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną w zabudowie zagrodowej na działce nr 66/1 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 13/2021 Boniewo, dn. 12.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. [...]

Rozbudowa i nadbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 202/10 i 118/21 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 15/2021 Boniewo, dn. 12.05.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu [...]

Zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków usługowo-handlowych na zespół budynków użyteczności publicznej (Urząd Gminy) wraz z rozbudową o klatkę schodową i szyb windowy na działkach oznaczonych nr 262/2, 263/2 i 152/3 ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 2/2021Boniewo, dnia 10.05.2021 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej i wiaty z infrastrukturą techniczną na działce nr 37/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730-26/2/2020 Boniewo, dn. 10.05.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 155 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa i wymiana konstrukcji dachowej istniejącego budynku mieszkalnego wraz...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 23/2021 Boniewo, dn. 07.05.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu [...]

Budowa budynku świetlicy wiejskiej z altaną i placem zabaw na działce nr 234/1 w miejscowości Anielin, obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo -obwieszczenie

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-3/2021 Boniewo, dnia 7 maja 2021 r. OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w [...]

Przebudowa istniejącej dwutorowej napowietrznej linii

Przebudowa istniejącej dwutorowej napowietrznej  linii [...]

Budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV – powiązanie linii napowietrznej GPZ Lubraniec – Izbica oraz linii napowietrznej GPZ Lubraniec – Osiecz ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-1/2021 Boniewo, dnia 06.05.2021 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Budowa pośredniej stacji pomp Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Budowa pośredniej stacji pomp  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej i budynku garażu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 56/15 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 22/2021 Boniewo, dn. 28.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 63/40 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 21/2021 Boniewo, dn. 28.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z [...]

Budowa budynku garażowego na maszyny rolnicze zlokalizowanego bezpośrednio przy istniejącym budynku gospodarczym w gospodarstwie rolnym na działce nr 152 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 20/2021 Boniewo, dn. 28.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) [...]

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny z częściową jego rozbiórką na działce nr 264 obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6730-17/2021 Boniewo, dn. 22.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 62 w obrębie ewidencyjnym Osiecz Mały, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 16/2021 Boniewo, dn. 22.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 101/2 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 18/2021 Boniewo, dn. 22.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

Rozbudowa i nadbudowa garażu na wóz strażacki na działkach 202/10, 118/21 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 15/2021 Boniewo, dn. 22.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego na gospodarczy (dla przechowywania maszyn i płodów rolnych) wraz z jego rozbudową i nadbudową ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 9/2021 Boniewo, dn. 22.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.04.2021 [...]

Budowa budynku gospodarczo-garażowego na działce nr 179/1 w miejscowości Osiecz Wielki, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 10/2021 Boniewo, dn. 22.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/33 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 8/2021 Boniewo, dn. 21.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa wiaty przy budynku inwentarsko-gospodarczym oraz przebudowa budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym na działce nr 24 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 7/2021 Boniewo, dn. 21.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/13 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 11/2021 Boniewo, dn. 21.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.04.2021 [...]

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 206/8 w miejscowości Kaniewo, obręb Jerzmanowo, gm. Boniewo” w zakresie zmiany geometrii dachu

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730-2/1/2021 Boniewo, dn. 20.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 155 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV - powiązanie linii napowietrznej GPZ Lubraniec - Izbica oraz linii napowietrznej GPZ Lubraniec – Osiecz (pomiędzy ST Pasieka a ST Lubomin – 3 Wieś) ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-1/2021 Boniewo, dnia 15 kwietnia 2021 r. OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kv relacji Włocławek Wschód-Konin

Przebudowa dwutorowej  linii napowietrznej 110 kv relacji Włocławek Wschód-Konin [...]

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią gospodarczą oraz budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 5/2021 Boniewo, dn. 12.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce nr 12 w miejscowości Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 6/2021 Boniewo, dn. 12.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu [...]

Nadbudowa budynku plebanii wraz z rozbudową o klatkę schodową i zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną na działce nr 66/1 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo".

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 13/2021 Boniewo, dn. 22.03.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/34 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 12/2021 Boniewo, dn. 22.03.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy PERN S.A.

Obwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy PERN S.A. [...]

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego na budynek gospodarczy wraz z jego rozbudową w gospodarstwie rolnym na działce nr 113 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 9/2021 Boniewo, dn. 03.03.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 206/8 w miejscowości Kaniewo, obręb Jerzmanowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730-2/2021 Boniewo, dn. 01.03.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/33 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 8/2021 Boniewo, dn. 24.02.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 [...]

Budowa wiaty przy budynku inwentarsko-gospodarczym oraz przebudowa budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym na działce nr 24 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 7/2021 Boniewo, dn. 22.02.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Budowa budynku gospodarczego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 12 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 6/2021 Boniewo, dn. 18.02.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz z adaptacją poddasza na funkcję mieszkalną oraz budowa budynku gospodarczego na działce nr 8 w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 5/2021 Boniewo, dn. 16.02.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wymianą konstrukcji dachowej oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz budowa 2 silosów zbożowych z podajnikiem w gospodarstwie rolnym ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 4/2021 Boniewo, dn. 05.02.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 206/8 w miejscowości Kaniewo, gm. Boniewo”

  WÓJT GMINY BONIEWO          ZPiPF 6730-2/2021                     Boniewo, dn. 19.01.2021 [...]

Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastukturą techniczną na działce nr 49/12 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-42/2020 Boniewo, dn. 04.01.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 45, 46, 47...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-43/2020 Boniewo, dn. 04.01.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/35 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-45/2020 Boniewo, dn. 04.01.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/25 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-44/2020 Boniewo, dn. 04.01.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

„Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej na działce oznaczonej nr 17/20 obręb Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-6/2020 Boniewo, dnia 31.12.2020 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/27 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-46/2020 Boniewo, dn. 28.12.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

„Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej w parterze ....

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-47/2020 Boniewo, dn. 28.12.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

„Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 47/1, 47/17, 47/18 obręb Grójczyk, gmina Boniewo w celu zasilenia obiektów rekreacji indywidualnej”.

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-5/2020 Boniewo, dnia 22.12.2020 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej i wiaty z infrastrukturą techniczną na działce nr 37/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo” w zakresie zmiany wysokości budynku rekreacji indywidualnej do kalenicy

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-26/1/2020 Boniewo, dn. 01.12.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 22 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo” w zakresie zmiany powierzchni zabudowy i geomterii dachu

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-28/1/2020 Boniewo, dn. 01.12.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Budowa sieci kablowej NN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 47/1, 47/17, 47/18 obręb Grójczyk, gmina Boniewo w celu zasilenia obiektów rekreacji indywiduwalnej

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-5/2020 Boniewo, dnia 1 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w [...]

Budowa wiaty rolniczej oraz dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 122 obręb Sieroszewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO     ZPiPF.6730-39/2020                              Boniewo, [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/35 obręb Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO     ZPiPF 6730-45/2020                        Boniewo, dn. 20.11.2020 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/25 obręb Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO          ZPiPF 6730-44/2020             Boniewo, dn. 20.11.2020 [...]

Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo”

  WÓJT GMINY BONIEWO         ZPiPF.6730-40/2020                      Boniewo, dn. 16.11.2020 [...]

Budowa sieci kablowej NN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 47/1, 47/17, 47/18 obręb Grójczyk, gmina Boniewo w celu zasilenia obiektów rekreacji indywidualnej”

  WÓJT GMINY BONIEWO   Nr ZPiPF.6733-5/2020                   Boniewo, dnia 5 listopada 2020 r. [...]

„Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek rekreacyjnych na działkach nr 63/1, 63/15 i 63/29 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF.6733-1/1/2020 Boniewo, dnia 16.10.2020 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych z koszem przyjęciowym i podajnikiem na działkach nr 105 i 224/1 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”.

Budowa dwóch silosów zbożowych z koszem przyjęciowym i podajnikiem na działkach nr 105 [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z altaną i infrastrukturą techniczną na działce nr 47/16 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”

 WÓJT GMINY BONIEWO         ZPiPF.6730-34/2020                  Boniewo, dn. 21.09.2020 r.      Z [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo” wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-30/2020 Boniewo, dn. 17.09.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6733-1/1/2020 Boniewo, dnia 16 września 2020 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie [...]

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

WÓJT GMINY BONIEWO          ZPiPF [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/61 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”- decyzja

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-35/2020 Boniewo, dn. 26.08.2020 r Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa 23 budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 47/39, 47/40, 47/23 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-29/2020 Boniewo, dn. 27.08.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 37/4 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”-wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-24/2020 Boniewo, dn. 19.08.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego na działce nr 61/42 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo" - decyzja

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-23/2020 Boniewo, dn. 18.08.2020 r Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dz.ew. 71/1 Arciszewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dz.ew. 71/1 Arciszewo [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6730-30/2020 Boniewo, dn. 11.08.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

„Budowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 144/5 w miejscowości Boniewo,gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO TIiRG 6730-36/2020 Boniewo, dn. 31.07.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/61 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 30.07.2020 r. TIiRG 6730-35/2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/41 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/41 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo [...]

Budowa budynku gospodarczego i budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Boniewo

Budowa budynku gospodarczego i budynku usługowo-handlowego  wraz z niezbędną infras [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na działce nr 37/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 10.07.2020 r. TIiRG 6730-26/2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 37/4 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOBoniewo, dn. 03.07.2020 r. TIiRG 6730-24/2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa silosu lejowego do ziarna w gospodarstwie rolnym na działce nr 105 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo” wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Budowa silosu lejowego do ziarna w gospodarstwie rolnym na działce nr 105 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo” wydanie decyzji o warunkach zabudowy  [...]

„Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 174/3 w miejscowości Łąkie Wielkie, gmina Boniewo” - wydanie decyzji

„Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 174/3 w miejscowości Łąkie Wielkie, gmina Boniewo” - zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego na działce nr 61/42 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 26.06.2020 r. TIiRG 6730-23/2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

Przebudowa linii napowietrznej NN-0,4 kV zasilanej ze stacji Osiecz Mały 2 - Obwód 100 na działce oznaczonej nr 38/3 obręb Osiecz Wielki, gmina Boniewo. zakończenie zbierania dowodów w sprawie

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 29 czerwca 2020 r.TIiRG. 6733-4/2020 OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy [...]

Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 49 w miejscowości Sarnowo - wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 49  w miejscowości Sarnowo - zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 21/1 w miejscowości Lubomin Leśny, gmina Boniewo”wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  z garażem w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 21/1 w miejscowości Lubomin Leśny, gmina Boniewo” zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 56/8 w miejscowości Łączewna wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 56/8 w miejscowości Łączewna zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/42 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo” wydanie decyzji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy „Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną  na działce nr 47/42 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo" [...]

„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 173, 144/13, 144/14, 144/18, 34/3 w miejscowości Boniewo” zakończenie zbierania dowodów w sprawie

„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 173, 144/13, 144/14, 144/18, 34/3 w miejscowości Boniewo” zakończenie zbierania dowodów  i materiałów w sprawie  [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/41 w miejscowości Grójczyk,gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 17.06.2020 r. TIiRG 6730-22/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 [...]

„Budowa energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn-0,4 kV na działkach nr 12/4, 17/11, 17/12, 21, 85/5, 100, 253/1 położonych w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWOBoniewo, dnia 16.06.2020 r.Nr TIiRG 6733-3/2020 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dz.ew. 56/18 Łączewna

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dz.ew. 56/18 Łączewna [...]

zawiadamianie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Grójczyk 47/14

zawiadamianie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Grójczyk 47/14  [...]

Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 139/5 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo

Boniewo, dn. 02.06.2020 r. TIiRG 6730-20/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 w miejscowości Lubomin Leśny, gm. Boniewo

Boniewo, dn. 02.06.2020 r. TIiRG 6730-21/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 94/2 obręb Jerzmanowo

TIiRG 6730-13/2020 Boniewo, dn. 29.05.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku na działce nr 21/1 w miejscowości Lubomin Leśny, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 15.05.2020 r. TIiRG 6730-17/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -„Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na zorganizowanie dziennego domu pomocy oraz centrum usług środowiskowych w budynku gminnym na działce nr 152/3 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 13.05.2020 r. Nr TIiRG 6733-2/2020 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą,...

Zawiadamianie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - "Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy oraz zadaszenie nad strefą dostaw na działce nr 152/6 w [...]

"Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 56/8 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”.

Boniewo, dn. 11.05.2020 r. TIiRG 6730-16/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/42 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”

Boniewo, dn. 06.05.2020 r. TIiRG 6730-15/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Zmiana decyzji -Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego ...

Zawiadomienie o zmianie decyzji "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na kotłownię w gospodarstwie rolnym na [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Sarnowo nr 97

zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Sarnowo nr 97 [...]

Posadowienie budynku rekreacji indywidualnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 56/18 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 28.04.2020 r. TIiRG 6730-14/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 94/2 obręb Jerzmanowo, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 27.04.2020 r. TIiRG 6730-13/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

„Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na zorganizowanie dziennego domu pomocy oraz centrum usług środowiskowych w budynku gminnym na działce nr 152/3 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO  Boniewo, dnia 21 kwietnia 2020 r. TIiRG. 6733-2/2020 OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 [...]

Posadowienie obiektu rekreacji indywidualnej na działce nr 47/14 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 20.04.2020 r. TIiRG 6730-12/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Zawiadomienie o wydaniu  decyzji  o warun [...]

„Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wymianą konstrukcji dachowej w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 57 w miejscowości Bierzyn, gmina Boniewo”

„Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wymianą konstrukcji dachowej w istniejącym gospodarstwie rolnym  na działce nr 57 w miejscowości Bierzyn, gmina Boniewo”. [...]

„Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wymianą konstrukcji dachowej w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 17/2 w miejscowości Lubomin, gmina Boniewo”

„Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wymianą  konstrukcji dachowej  w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 17/2 w miejscowości Lubomin, gmina Boniewo”. zawiadomienie o [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku oraz podziałem działki nr 88/5 położonej w obrębie Jerzmanowo, gmina Boniewo

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku oraz podziałem działki nr 88/5 położonej w obrębie Jerzmanowo, gmina Boniewo”.           [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 48/22 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 04.03.2020 r. TIiRG 6730-7/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

TIiRG 6730-4/2020                                      &nbs [...]

Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 63/1, 63/15 i 63/29 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Budowa hali łukowej i budynku garażu w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo”.

Boniewo, dn. 31.01.2020 r. TIiRG 6730-2/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m Otmianowo

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m Otmianowo Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania [...]

„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 173, 144/13, 144/14 i 144/18 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo"

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 19.11.2019 r. Nr TIiRG 6733-4/2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j. [...]

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach oznaczonych nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec, gmina Boniewo".

WÓJT GMINY BONIEWOBoniewo, dnia 19.11.2019 r.  Nr TIiRG 6733-5/2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach oznaczonych nr 99, 100/1 i 126/2 obręb Sieroszewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Nr TIiRG 6733-6/2019 Boniewo, dnia 18.11.2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. [...]

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 99 ,100/1 i 126/2 obręb Sieroszewo gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO   Boniewo, dnia 1 października 2019 r. Nr TIiRG 6733-6/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO   Boniewo, dnia 1 października 2019 r. Nr TIiRG 6733-5/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji [...]

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 173 , 144/13, 144/14 i 144/18 obręb Boniewo gmina Boniewo (Osiedle domków jednorodzinnych)”.

WÓJT GMINY BONIEWO  Boniewo, dnia 1 października 2019 r. Nr TIiRG 6733-4/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY BONIEWO  Boniewo, dnia 26 września 2019 r. Nr TIiRG 6733-3/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Zmiana konstrukcji dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce o numerze ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 8 lipca 2019 r. Nr TIiRG 6733-2/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie [...]

wydanie decyzji celu publicznej 1. Budowa linii kablowej SN 15 kV 2. Budowa stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV 3. Zabudowa rozłączników napowietrznych SN 15 kV

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 05.07.2019 r. Nr TIiRG 6733-1/2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze [...]

Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz ze zmianą geometrii dachu na działce o numerze ewidencyjnym 161/3 w miejscowości Lubomin, gm. Boniewo”.

Boniewo, dn. 03.06.2019 r. TIiRG 6730-12/2019 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 [...]

Rozbudowie drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie na odcinku Boniewo-Lubomin”

Boniewo, dn. 07.05.2019 r. Nr TIiRG 6220-1/2019 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 61 § 4 i art 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 t.j.), zgodnie z art. 73 [...]

„budowa domu jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Boniewo, dn. 06.05.2019 r. TIiRG 6730-10/2019 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 [...]

budowa domku letniskowego wraz z altaną letniskową na działce o numerze ewidencyjnym 48/21, obręb Grójczyk

  Boniewo, dn. 02.05.2019 r. TIiRG 6730-9/2019 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomin

                                         &nbs [...]

Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec

Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Gr [...]

zawiadomienie o opracowaniu ekofizjograficznym

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 56, 61/37, 61/36 oraz cz. 55/2 położone w miejscowości Łączewna [...]

metryczka