Oświadczenia majątkowe za 2021

Oświadczenia majątkowe za 2021

Oświadczenie z tytułu przejścia na świadczenie emerytalne

Oświadczenie z tytułu przejścia na świadczenie emerytalne [...]

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Boniewo

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Boniewo [...]

Oświadczenia majątkowe kierownicy UG, jednostek organizacyjnych

1. Aleksandra Woźniak - Skarbnik Gminy [...]

Oświadczenie członków Rady Gminy

1. Agnieszka Daroszewska [...]

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo [...]

metryczka