Pomoc Publiczna

Pomoc Publiczna

Zarządzenie Nr 13/2008

Zarządzenie Wójt Gminy Boniewo nr 13/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie informacji jawnych za 2007rok [...]

Pomoc publiczna udzielona w 2006 roku

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono ulg,umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty należności w roku 2006 zostanie podana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2006 rok. [...]

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty należności w 2005 roku- art.14 pkt 2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.) [...]

metryczka