Opłaty i podatki

Opłaty i podatki

UCHWAŁA NR III/22/24 RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR III/22/24 RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych [...]

UCHWAŁA NR XLVI/340/23RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

UCHWAŁA NR XLVI/340/23RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg [...]

UCHWAŁA NR XLV/330/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok

UCHWAŁA NR XLV/330/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok [...]

UCHWAŁA NR XLV/329/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok

UCHWAŁA NR XLV/329/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok [...]

UCHWAŁA NR XLII/314/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych

UCHWAŁA NR XLII/314/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 czerwca 2023 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów [...]

ZARZĄDZENIE Nr 6//2023 r.w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Boniewo

ZARZĄDZENIE Nr 6//2023Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie:  ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych  położonych w miejscowości Boniewo [...]

UCHWAŁA NR XXXVI/272/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowy

UCHWAŁA NR XXXVI/272/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowy [...]

UCHWAŁA NR XXXV/266/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXV/266/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok [...]

UCHWAŁA NR XXXV/265/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXV/265/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok [...]

Wielkość cen i stawek opłat za wodę i ścieki w roku 2024

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RZT.70.312.2021/5 z dnia 12.01.2022 r. w okresie od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.wielkość cen i stawek opłat [...]

Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boniewo na okres 3 lat

Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boniewo na okres 3 lat  [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 0050.1.2022 w sprawie ustalenie opłaty za udostępnienie pomieszczeń stołówki

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 0050.1.2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenie opłaty za udostępnienie pomieszczeń stołówki [...]

UCHWAŁA NR XXVI/205/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych ...

UCHWAŁA NR XXVI/205/21RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla [...]

UCHWAŁA NR XXV/186/21 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV/186/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości [...]

UCHWAŁA NR XXV/185/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

UCHWAŁA NR XXV/185/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta [...]

Ustalenie wysokości stawki czynszu za najem terenu stanowiącego własność Gminy Boniewo

Ustalenie wysokości stawki czynszu za najem terenu stanowiącego własność Gminy Boniewo [...]

UCHWAŁA NR XVIII/134/21 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za ...

UCHWAŁA NR XVIII/134/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania [...]

stawki opłat za wodę i ścieki

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RET.070.1.450.4.2018 z dnia 18.12.2018 r. w okresie od 24.01.2021 r. do 24.01.2022 r. wielkość cen i stawek [...]

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boniewo

Regulaminu dostarczania  wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boniewo [...]

Ustalenie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Uchwała nr XIV/104/20Rady Gminyz dnia 30 czerwca 2020w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. [...]

Obniżenie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boniewo

Obniżenie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boniewo [...]

wielkość cen i stawek opłat za wodę i ścieki 2020

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RET.070.1.450.4.2018 z dnia 18.12.2018 r. w okresie od 23.01.2020 r. do 23.01.2021 r. wielkość cen i stawek [...]

Zarządzenie 3/2020 w sprawie ustalenie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boniewo

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 3/2020 w sprawie ustalenie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boniewo [...]

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za świadczenie przez Gminę odbioru i wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Boniewo

Zarządzenie Wójta  Gminy Boniewo w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za świadczenie przez Gminę odbioru i wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Boniewo [...]

ustalenie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boniewo

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boniewo Na podstawie [...]

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR IX/55/19RADY GMINY BONIEWOz dnia 15 listopada 2019 r.w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. [...]

UCHWAŁA NR XV/117/16 w sprawie opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA NR XV/117/16RADY GMINY BONIEWOz dnia 14 listopada 2016 r.w sprawie opłaty od posiadania psówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1597 ) oraz art. 18a i [...]

UCHWAŁA NR XV/118/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

UCHWAŁA NR XV/118/16RADY GMINY BONIEWOz dnia 14 listopada 2016 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. [...]

UCHWAŁA NR IX/61/15 RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 października 2015 r. w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości ....

UCHWAŁA NR IX/61/15 RADY GMINY BONIEWOz dnia 28 października 2015 r.w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych [...]

UCHWAŁA NR IX/55/2015 RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

UCHWAŁA NR IX/55/2015 RADY GMINY BONIEWOz dnia 28 października 2015 r.w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości [...]

UCHWAŁA NR IX/54/15 RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR IX/54/15 RADY GMINY BONIEWOz dnia 28 października 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [...]

opłata targowa

UCHWAŁA NR VI/40/15RADY GMINY BONIEWOz dnia 8 czerwca 2015 r.w sprawie opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 [...]

Uchwała Nr XII/52/07

Uchwała Nr XII/52/07 rady Gminy Boniewo z 23 listopada 2007 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego [...]

Uchwała Nr XXIX/162/2001

Uchwała Nr XXIX/162/2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie opłaty administracyjnej [...]

metryczka