sprawozdania z wykonania budżetu

sprawozdania z wykonania budżetu

Zarządzenie 35/2023 Wójta Gminy Boniewo podanie do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2023 rok

Zarządzenie 35/2023 Wójta Gminy Boniewo podanie do publicznej wiadomości kwartalnej  informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2023 rok [...]

Zarządzenie 28/2023 Wójta Gminy Boniewo w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych w urzędzie gminy Boniewo oraz jednostki organizacyjne Gminy Boniewo

Zarządzenie 28/2023 Wójta Gminy Boniewo w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych w urzędzie gminy Boniewo oraz jednostki organizacyjne Gminy Boniewo [...]

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok :1. [...]

metryczka