Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Nowe zasady segregacji odpadów

Nowe zasady segregacji odpadów Informujemy , że wpłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych należy dokonywać na   rachunek BS Lubraniec Oddz. Boniewo  46 9559 1030 2004 0107 0263 0022 [...]

Regulamin dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo w latach 2019-2020

  Regulamin   dofinansowania  przedsięwzięć  w zakresie demontażu,  transportu oraz unieszkodliwiania odpadów  zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo  w latach 2019-2020, realizowanego z [...]

Rozporządzenie Ministra Środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 roku w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz.U.Nr 176,poz.1453 ze zm.) [...]

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

Wniosek o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie [...]

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierającycyh informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U.Nr 110,poz.1058) [...]

Ustawa o zmianie ustawy -Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 24 lutego 2006 roku- o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 50,poz.360) [...]

Ustawa

Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2006r. Nr 129,poz.902 ze zm.-tekst jednolity)- dział IV- [...]

metryczka