WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskie

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskie [...]

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego[WYCIĄG]  [...]

WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW protokół z wyborów [...]

WYBORY WÓJTA GMINY BONIEWO

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY BONIEWO [...]

Uchwały OKW ds przeprowadzenia głosowania w obwodzie

Uchwały OKW ds przeprowadzenia głosowania w obwodzie [...]

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Boniewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Boniewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r [...]

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Boniewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Gminy Boniewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  [...]

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu we Włocławku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku Iz dnia 28 września 2018 r.o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu we Włocławku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  [...]

POSTANOWIENIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIEKomisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 28 września 2018 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   [...]

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21października 2018 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie z dnia 28 września 2018 r.o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21października 2018 r. [...]

zasady losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku Iz dnia 27 września 2018 r.o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.    [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 24 września 2018 r. [...]

INFORMACJA- Obwodowe Komisje Wyborcze

INFORMACJA- Obwodowe  Komisje Wyborcze  [...]

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie,

NFORMACJA  Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w wyborach do rad gmin, [...]

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej  II [...]

dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym Nr 3.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej  w sprawie dokonania  dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym Nr 3  [...]

informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

O B WI E S Z C Z E N I EWójta Gminy Boniewoz dnia 17 września 2018 rokuNa podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Boniewo podaje do wiadomości wyborców [...]

Gminna Komisja Wyborcza w Boniewie- skład oraz dyżury

Gminna Komisja Wyborcza w Boniewie- siedziba, skład oraz dyżury [...]

pierwsze posiedzenie terytorialnej komisji wyborczej

Postanowienie Komisarza Wyborczego  we Włocławku I z dnia 10 września 2018 roku  w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń  terytorialnych  komisji wyborczych w wyborach do samorządu terytorialnego   [...]

powołanie terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 roku powołanie terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego [...]

Komunikat o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

KOMUNIKATKomisarzy Wyborczych we Włocławkuz dnia 31 sierpnia 2018 r.o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnegoprzez wyborców niepełnosprawnych [...]

Komunikat o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania...

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018 ro sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji [...]

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Boniewie w wyborach do Rady Gminy Boniewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

OBWIESZCZENIEWójta Gminy Boniewoz dnia 24 sierpnia 2018 r.Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Boniewo podaje do publicznej wiadomości informację o [...]

Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad [...]

informacja o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.:

KOMUNIKAT   Komisarza Wyborczego we Włocławku I   z dnia 14 sierpnia 2018 r.     Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) [...]

informacja o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14  sierpnia 2018 r.               W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami [...]

obwody głosowania

Uchwała Nr XXVIII/191/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 kwietnia 2018 roku  w sprawie obwodów głosowania [...]

informacja dotycząca błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXVII/188/18 Rady Gminy Boniewo

informacja dotycząca błędu pisarskiego w  Uchwale Nr XXVII/188/18 Rady Gminy Boniewo  z dnia 12 marca 2018 roku [...]

zaktualizowana informacja w zakresie urzędnika wyborczego

zaktualizowana INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 13 marca 2018 r. w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę PKW z 19 lutego 2018 r. w sprawie [...]

okręgi wyborcze

Uchwała Rady Gminy Boniewo XXVII/188/18  z dnia 12 marca 2018 roku ws prawie okręgów wyborczych [...]

Urzędnik wyborczy

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Rady Gmin, Rady Powiatów

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Rady Gmin, Rady Powiatów  [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  -Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 42/18

Zarządzenie Nr 42/18  Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 roku [...]

metryczka