Porozumienia

Porozumienia

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR3/2020

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR3/2020 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie powierzenia Gminie Choceń  części zadań Gminy Boniewo z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego opublikowane w Dz. Urzęd. z 2021 [...]

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR1/2020

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR1/2020 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie powierzenia Gminie Chodecz części zadań Gminy Boniewo z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego opublikowane w Dz.Urzęd. z 2021r. poz. [...]

metryczka