PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 ROKU PRZEZ GMINĘ BONIEWO

Zgodnie  z  Uchwałą Rady Gminy Boniewo XXV/168/17   z dnia  15 grudnia 2017 roku opublikowana  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem
Nr 331-2018 z dnia 2018-01-12 oraz zmiany wprowadzane do budżetu w ciągu roku budżetowegoI. Przedmiot zamówienia
1. Budowa wielorodzinnych  oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki Osiecz Mały  .
2. Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
4. Orientacyjna  wartość zamówienia  –600.000  PLN
5. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2018 roku


II. Przedmiot zamówienia
1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułkówek
2. Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia –przetarg nieograniczony
4. Orientacyjna  wartość zamówienia – 120.000  PLN
5. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2018 roku

III. Przedmiot zamówienia
1 Rozbudowa placu zabaw OSA 
2. Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia –porównanie ofert
4. Orientacyjna  wartość zamówienia – 50.000 PLN
5. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – II kwartał 2018 roku

IV. Przedmiot zamówienia
1. Wyposażenie hali  widowiskowo-sportowej 
2. Rodzaj zamówienia –dostawa 
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia –porównanie ofert 
4. Orientacyjna  wartość zamówienia – 75.000 PLN
5. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – II kwartał 2018 roku

V. Przedmiot zamówienia
1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiecz Mały, Osiecz Wielki
2. Rodzaj zamówienia –roboty budowlane
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia –przetarg nieograniczony
4. Orientacyjna  wartość zamówienia – 800.000  PLN
5. Przewidywany termin wszczęcia postępowania –IV  kwartał 2018 roku

VI  Przedmiot zamówienia
1 Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego            2.  Rodzaj zamówienia –dostawy
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia –przetarg nieograniczony
4. Orientacyjna  wartość zamówienia – 200.000  PLN
5. Przewidywany termin wszczęcia postępowania –IV  kwartał 2018 roku

VII.  Przedmiot zamówienia
1 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”
2.  Rodzaj zamówienia –dostawy
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia –przetarg nieograniczony
4. Orientacyjna  wartość zamówienia – 600.000  PLN
5. Przewidywany termin wszczęcia postępowania –IV  kwartał 2018 roku

VIII.  Przedmiot zamówienia
1 Koordynacja projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”
 2.  Rodzaj zamówienia –usługa
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia –przetarg nieograniczony
4. Orientacyjna  wartość zamówienia – 150.000  PLN
5. Przewidywany termin wszczęcia postępowania –IV  kwartał 2018 roku

IX  Przedmiot zamówienia
1 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łąki Wielkie i Sarnowo
2.  Rodzaj zamówienia –roboty budowlane
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia –przetarg nieograniczony
4. Orientacyjna  wartość zamówienia – 300.000  PLN
5. Przewidywany termin wszczęcia postępowania –I  kwartał 2018 roku

X  Przedmiot zamówienia
1 Przebudowa dróg gminnych
2.  Rodzaj zamówienia –roboty budowlane
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia –przetarg nieograniczony
4. Orientacyjna  wartość zamówienia – 300.000  PLN
5. Przewidywany termin wszczęcia postępowania –I  kwartał 2018 roku


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (15 grudnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 stycznia 2018, 18:32:59)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 stycznia 2019, 08:07:13)
Zmieniono: archiwizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4381