Zewnętrzne

Zewnętrzne

Kontrola NIK - wystąpienie pokontrolne

Kontrola NIK - wystąpienie pokontrolne [...]

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne  [...]

Wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej [...]

Protokół kontroli NIK

 Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie ustawy o dostępie  do informacji publicznej [...]

Urząd Kontroli Skarbowoej

Wyniki Kontroli Dyrektora Urzędu Skarbowego Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy realizacja zadania "Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe-Sieroszewo o dł. 2+041,41 km w gminie Boniewo " [...]

realizacja zadania w ramach RPO

Informacja pokontrolna realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania "Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe-Sieroszerwo o dł. 2+041,41 km w gm. Boniewo  [...]

Realizacja zadań ZPORR

Informacja pokontrolna z kontroli problemowej realizacji zadań w ramach ZPORR [...]

Kontrola realizacji zadań w ramach SPO

Informacja pokontrolna z kontroli zamówień publicznych [...]

metryczka