Aktualności

Aktualności

III konkurs piłki nożnej oraz siatkowej w Boniewie

22 sierpnia 2010 roku w miejscowości Boniewo odbył się III Konkursu piłki nożnej w  Boniewie. Jest to pierwsza część zadania pn"III gminny konkurs piłki nożnej oraz siatkowej w Boniewie" realizowany w ramach zadnia "Integracyjne [...]

Wyjazd Integracyjny liderów gminy

W dniach 5-6 lipca 2010 roku liderzy gminy Boniewo wzięli udział w w Wyjeździe integracyjnym  zorganizowanym  przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo dla liderów gminy Boniewo. Wyjazd został sfinansowany z Poakcesyjnego Programu [...]

Sport aktywizuje rodziny

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo od listopada 2008 roku realizuje usługę społeczną pn" Sport aktywizuje rodziny" finansowaną z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich . W miesiącu czerwcu wspólnie z nauczycielami Szkoły [...]

Turniej tenisa Stołowego 2010

W ramach realizowanej usługi pn. "Sport aktywizuje rodziny"  finansowanej ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich  Zorganizowano  w terminie od 12 lutego do 27 lutego 2010 turniej tenisa stołowego [...]

Turniej tenisa Stołowego

Usługa Finansowana z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich zadanie "Sport aktywizuje rodziny" OGŁOSZENIE   Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo ogłasza terminy rozpoczęcia Gminnego Turnieju Tenisa [...]

Nasze smutki,radości i zdolności

Usługę pt. „Nasze smutki, radości i zdolności” w programie integracji społecznej wykonywano od 01.04.2009r. do 31.10.2009r. zgodnie z umową na realizację usługi z Gminą Boniewo. Zajęcia z psychologiem, logopedą i terapeutą [...]

Seniorzy aktywni w każdym wieku II część

27 października 2009 roku zakończono usługę pn. "Seniorzy aktywni w każdym wieku" finansowanej  z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich . Usługa została zrealizowana w partnerstwie przez ; Stowarzyszeniem Osób i [...]

II integracyjny turniej piłki nożnej

W dniach  26 lipca 2009 roku oraz 2 sierpnia 2009 roku został zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo II integracyjny turniej piłki nożnej w Boniewie . Turniej zorganizowano w ramach usługi Sport aktywizuje rodziny [...]

Integracyjne wakacje dla dzieci i młodzieży

Zadanie pod nazwą "Integracyjne wakacje dla dzieci i młodzieży z ternu gminy Boniewo" zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo w  Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym w Goreniu Dużym,w dwóch turnusach [...]

Dzieci i młodzież wracają do korzeni

W terminie od marca do czerwca 2009 roku zorganizowane zadanie  "Dzieci i młodzież wracają do korzeni" w ramach usługi "Z życia dawnej wsi ".Zadanie zostało dofinansowane z Samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.000 [...]

Wizyta Studyjna 1-3 lipca 2009

W dniach 1-3 lipca 2009 roku odbyła się ostatnia część wizyty studyjnej organizowana przez przedsiębiorcę z terenu gminy Boniewo prowadzącej działalność pn: Ewa Góreczna Europejskie Centrum Doradczo-Szkoleniowe ECDS Boniewo [...]

Konkurs piosenki przedszkolnej

15 czerwca 2009 roku w Szkole Podstawowej w Boniewie odbył się Konkurs piosenki przedszkolnej zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo w ramach realizowanej usługi "Z tańcem i piosenką wesoło idziemy przez życie", [...]

Wizyta studyjna

5 czerwca  2009 roku przedstawiciele gminy Boniewo w skład , których weszli przedstawiciele wszystkich zainteresowanych jednostek organizacyjnych formalnych oraz nieformalnych, przedstawiciele samorządu gminnego, członkowie Rady Gminy, [...]

Z tańcem i piosenką wesoło idziemy przez życie

8 czerwca 2009 roku w Boniewie  z okazji Dnia Matki beneficjenci usługi " Z tańcem i piosenką wesoło idziemy przez życie "prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo, finansowanej z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów [...]

Sport aktywizuje rodziny - turniej piłki nożnej

7 czerwca 2009 roku w Boniewie odbył się turniej piłki nożnej dla najmłodszych  organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo w ramach usługi "Sport aktywizuje rodziny" , finansowany z Poakcesyjnego Programu Wspierania [...]

Spotkanie pokoleń

Usługę pn "Spotkanie pokoleń " zrealizowano 29 kwietnia 2009  roku zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Boniewo .W ramach usługi wykonano plakaty oraz zaproszenia, które umieszczono w placówkach oświatowych, [...]

Seniorzy aktywni w każdym wieku

Program realizowany przez *Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w partnerstwie z Gminnym Kołem Emerytów Rencistów i Inwalidów *pn "Mój świat moje życie " realizowany w programie usługi [...]

Sport aktywizuje rodziny- finał tenisa stołowego

Realizacja usługi  integracji społecznej finansowanej z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów wiejskich pn."Sport aktywizuje rodziny" Usługa integracji społecznej pn."Sport aktywizuje rodziny" realizowana jest od listopada 2008 [...]

Dzień seniora w Boniewie

Dzień seniora w Boniewie- usługa integracji społecznej realizowana ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich Usługę rozpoczęto 3 października 2008 roku w dniu podpisania umowy na realizację usługi z pomiędzy [...]

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

W dniu 30 grudnia 2008 roku Rada Gminy Boniewo uchwaliła zaaktualizowaną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Boniewo [...]

Wigilia integracyjna na wsi

18 grudnia 2008 roku w Gminie Boniewo odbyła się "Wigilia integracyjna na wsi " finansowana z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Spotkanie odbyło się w miłej , świątecznej atmosferze integrując wszystkie organizacje [...]

Promocja programu

Gmina Boniewo realizuje projekt usługi społecznej pn " Sport aktywizuje rodziny" finansowany ze środków  Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich .  W ramach projketu realizowane są zajęcia gry tenisa stołowego , [...]

Konferencja PPWOW

Gmina Boniewo w dniu 3 grudnia 2008 roku przygotowała degustację potraw regionalnych na konferencji pn "Doświadczenia z realizacji PPWOW w Województwie Kujawsko-Pomorskim" [...]

Baner programowy

Baner Programowy [...]

Wspomnien czar

14 listopada 2008 roku została zrealizowana przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Boniewie  usługa pn. "Wspomnień czar" . W usłudze wzięło  udział 40 beneficjentów,/osób starszych im samotnych/ w usłudze wzięło [...]

Aktualizacja startegii rozwiązywania problemów społecznych warsztaty

17 listopada odbyły się warsztaty dotyczące aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie BoniewoWarsztaty przeprowadziła Pani Kinga Zglinicka .W warsztatach wzięli udział : przedstawiciele UG Boniewo,przedstawiciel [...]

Zarządzenie Nr 50/2008

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 50/08 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 listopada  2008r. w sprawie: powołania Zespołu  Roboczego d/spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Boniewo w latach [...]

podpisanie umów realizacji usług społecznych

W dniu 7 listopada 2008 roku Gmina Boniewo podpisała umowy na realizację usług dot. świadczenia usług społecznych:1. Usługa pn. "Sport aktywizuje rodziny" -wybrany usługodawca Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo,ul. Szkolna 28, p-ta 87-851 [...]

Aktualizacja startegii rozwiązywania Problemów Społecznych

W dniu 14 października 2008 roku w gminie Boniewie odbyły się pierwsze warsztaty dotyczące aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych .Warsztaty przeprowadziła Pani Kinga Zglinicka .W warsztatach wzięli udział : [...]

Program Dzień dziecka

Wójt Gminy Boniewo informuje, że 8 czerwca 2008 roku w Boniewie zostanie zorganizowany Program " Festyn z okazji Dnia dziecka" . Organizatorem programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo w ramach środków Poakcesyjnego Programu [...]

Komisja Konkursowa

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 11/2008 z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej W dniu 16 maja 2008 roku w Urzędzie [...]

metryczka