Projekty uchwał

Projekty uchwał

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo

Projekt   z dnia  28 listopada 2019 r. Zatwierdzony przez .........................       Uchwała Nr .................... Rady Gminy Boniewo z [...]

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...

Projekt   z dnia  28 listopada 2019 r.    Zatwierdzony przez .........................       Uchwała Nr .................... Rady Gminy Boniewo z [...]

Projekt budżetu na 2015

P R O J E K TUchwała Nr ..........Rady Gminy Boniewoz dnia.................w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015 [...]

PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY BONIEWO NA LATA 2013-2032 -projekt

  UCHWAŁA NR………………………… RADY GMINY W BONIEWIE Z DNIA …………………………………   w sprawie uchwalenia   PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW  ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XXIII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego w miejscowości Osiecz Mały

- projekt – UCHWAŁA Nr XXIII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r.   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego w miejscowości Osiecz Mały   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XXIII/…/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze .................

- projekt – UCHWAŁA Nr XXIII/…/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r.   w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C- Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 13+910 do km [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XXIII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 144/18

- projekt – UCHWAŁA Nr XXIII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r.   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XXIII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

- projekt – UCHWAŁA Nr XXIII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r.   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca [...]

- projekt - UCHWAŁA Nr XXIII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r.w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. ”Przebudowa drogi powiatowej ...........

- projekt - UCHWAŁA Nr XXIII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r.   w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. ”Przebudowa drogi [...]

- projekt - UCHWAŁA Nr XXIII/…/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2013 r.

- projekt - UCHWAŁA Nr XXIII/…/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r.   w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2013 [...]

- projekt - UCHWAŁA Nr XXIII/…/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2013 r

- projekt - UCHWAŁA Nr XXIII/…/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r.   w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2013 [...]

- projekt – UCHWAŁA NR XXII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Boniewo

- projekt – UCHWAŁA NR XXII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów  publicznych szkół prowadzonych przez Gminę [...]

- projekt - UCHWAŁA Nr XXIII/…/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

- projekt – UCHWAŁA Nr XXIII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r.   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca [...]

Projekt – UCHWAŁA NR XXIII/…/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym

- Projekt – UCHWAŁA NR XXIII/…/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r.   w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieczu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 33/2012 z dnia 15 listopada 2012 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 33/2012 z dnia 15 listopada 2012 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 rok  pełen tekst dokumentu do wglądu u S [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 34/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013-2021

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 34/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013-2021  pełen tekst dokumentu do wglądu u Skarbnika Gminy [...]

-projekt- UCHWAŁA Nr ……………. Rady Gminy w Boniewie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie : Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Boniewo na lata 2012-2020

-projekt-   UCHWAŁA  Nr ……………. Rady Gminy w Boniewie z dnia 19 listopada 2012 roku   w sprawie :    Przyjęcia  Planu  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Boniewona lata [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XX/…/12 RADY GMINY BONIEWO 19 listopada 2012 r. w sprawie ogólnodostępności terenu boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie

- projekt – UCHWAŁA  Nr XX/…/12 RADY GMINY BONIEWO 19 listopada 2012 r.   w sprawie ogólnodostępności terenu boisk sportowych oraz placu zabaw w [...]

Uchwała Nr …………/2012 Rady Gminy z dnia ………… 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych "

Projekt nr ……………   Uchwała Nr …………/2012 Rady Gminy Boniewo   z dnia ………… 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych " [...]

- projekt - UCHWAŁA NR XX/…/12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

- projekt -   UCHWAŁA NR XX/…/12 RADY GMINY BONIEWO  z dnia 19 listopada 2012 r.    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XX/…/12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

- projekt – UCHWAŁA Nr XX/…/12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym   Na podstawie art. 90 f ustawy z [...]

-projekt - UCHWAŁA Nr XX/…/12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

-projekt - UCHWAŁA  Nr XX/…/12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 listopada  2012 r.   w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 [...]

Uchwała Nr …........ Rady Gminy Boniewo z dnia …................. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo

PROJEKT Uchwała Nr …........ Rady Gminy Boniewo z dnia …................. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o [...]

z dnia 21 września 2012 r. UCHWAŁA NR ....................RADY GMINY BONIEWO z dnia .................... 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych...-projekt-

UCHWAŁA NR ....................RADY GMINY BONIEWOz dnia .................... 2012 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym [...]

UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY BONIEWO z dnia .................... 2012 r. w sprawie obwodów głosowania -projekt-

UCHWAŁA NR ....................RADY GMINY BONIEWOz dnia .................... 2012 r. w sprawie obwodów głosowania [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurawice

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurawice               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Paruszewska

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Paruszewska               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sułkówek

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sułkówek               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sieroszewo

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sieroszewo               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sarnowo

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sarnowo               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Otmianowo

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Otmianowo               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiecz Wielki

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiecz Wielki               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiecz Mały

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiecz Mały               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąki Wielki

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąki Wielki               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąki Markowe

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąki Markowe               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin Leśny

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin Leśny               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin Rządowy

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin Rządowy               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jerzmanowo

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jerzmanowo               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grójec

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grójec               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grójczyk

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grójczyk               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Boniewo

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Boniewo               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bierzyn

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bierzyn               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Arciszewo

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Arciszewo               [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Anielin

projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Anielin               Na podstawie [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy [...]

- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Szkół w Boniewie

- projekt – UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie nadania Statutu Zespołu Szkół w Boniewie               [...]

- projekt - UCHWAŁA Nr XVII/ …../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

- projekt - UCHWAŁA  Nr  XVII/ …../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.    w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania [...]

UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

- projekt - UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli   Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 [...]

- projekt- UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym

- projekt- UCHWAŁA  Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r.   w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu [...]

- projekt - UCHWAŁA NR XVI/…./12RADY GMINY BONIEWO z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

- projekt - UCHWAŁA NR XVI/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 16 maja 2012 r.   w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 [...]

- projekt - UCHWAŁA NR XVI/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2011 rok

- projekt -   UCHWAŁA  NR XVI/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 16 maja 2012 r.     w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za [...]

- projekt - UCHWAŁA Nr XVI/…/12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie

- projekt - UCHWAŁA Nr XVI/…/12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 16 maja  2012 r.   w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie             Na podstawie art. 18 [...]

- projekt - UCHWAŁA Nr XIII/...../12RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Boniewo

  - projekt - UCHWAŁA  Nr XIII/...../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących [...]

- projekt - UCHWAŁA Nr XIII/..../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników

- projekt - UCHWAŁA  Nr XIII/..../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia  2012 r.   w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z [...]

-projekt-UCHWAŁA Nr XIII/.../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw

-projekt-   UCHWAŁA  Nr XIII/.../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r.   w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów [...]

- projekt - UCHWAŁA Nr XIII/.../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2012 r.

- projekt - UCHWAŁA   Nr XIII/.../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia  2012 r.   w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2012 [...]

- projekt - UCHWAŁA Nr XIII/...../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo

- projekt - UCHWAŁA  Nr XIII/...../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r.   w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo               [...]

 projekt - UCHWAŁA Nr XIII/...../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

  -        projekt - UCHWAŁA  Nr XIII/...../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 stycznia 2012 r.   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie [...]

projekt -UCHWAŁA Nr XI/......./11RADY GMINY BONIEWOz dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo

  -        projekt - UCHWAŁA Nr XI/......./11 RADY GMINY BONIEWO z dnia 24 listopada 2011 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy [...]

- projekt -UCHWAŁA NR XI/....../11RADY GMINY BONIEWO z dnia 24 listopada 2011 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

  - projekt - UCHWAŁA NR XI/....../11 RADY GMINY BONIEWO  z dnia 24 listopada 2011 r.    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu [...]

projekt -UCHWAŁA Nr XI/.../11RADY GMINY BONIEWO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę

- projekt -  UCHWAŁA  Nr XI/.../11          RADY GMINY BONIEWO   z dnia 24 listopada 2011 r.     w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń [...]

- projekt - UCHWAŁA NR X/43/11 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Bierzyn

- projekt - UCHWAŁA NR X/43/11 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 września 2011 r.   w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Bierzyn               [...]

- projekt - UCHWAŁA NR X/41/11 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo

  - projekt - UCHWAŁA  NR  X/41/11 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 września 2011 r.    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej [...]

- projekt - UCHWAŁA Nr X/42/11 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Osieczu Małym

  - projekt -      UCHWAŁA  Nr X/42/11 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 września 2011 r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Osieczu [...]

UCHWAŁA NR X/ 40/2011 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo

  - projekt-            UCHWAŁA   NR X/ 40/2011 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 września 2011 r.   w sprawie nadania nazwy ulicy  w miejscowości [...]

metryczka