Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo

UCHWAŁA NRXIX/149/21 sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo

UCHWAŁA NRXIX/149/21RADY GMINY BONIEWOz dnia 30kwietnia2021r.w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo [...]

UCHWAŁA NR XVIII/137/21 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo

UCHWAŁA NR XVIII/137/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19lutego 2021r.w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo [...]

metryczka