Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.8.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 1 grudnia 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)