REWITALIZACJA GMINY BONIEWO

REWITALIZACJA GMINY BONIEWO

zatwierdzony Program Rewitalizacji

Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023 UCHWAŁA Nr XXIX/192/18RADY GMINY BONIEWO  z dnia 14 maja 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie  przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata [...]

Aktualizacja Programu rewitalizacji

Projekt Program Rewitalizacji Gminy Boniewo - uwzględnienie uwag Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego PRB Po korekcie 2017-2023  uwagi , wnioski do projektu można zgłaszać w [...]

Program Rewitalizacji Gminy Boniewo - uwzględnienie uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Program Rewitalizacji Gminy Boniewo - uwzględnienie uwag Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego PRB Po korekcie 2017-2023 10032018 uwagi , wnioski do projektu można zgłaszać w Urzędzie Gminy [...]

Program rewitalizacji dla Gminy Boniewo 2017-2023

Program Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023 [...]

druk plakatów i ulotek( materiałów promocyjnych ) wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego w ramach zadania „Przygotowanie Programu rewitalizacji” dla Gminy Boniewo

Boniewo.04.08.2017 rok Zapytanie ofertowe Opracowanie Programu Rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Termin składania ofert do [...]

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa - wskaźniki wyznaczenia obszaru rewitalizacji [...]

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY BONIEWO NA LATA 2017-2023 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY BONIEWO NA LATA 2017-2023 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ  [...]

ANALIZA SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ REWITALIZACJI GMINY BONIEWO NA LATA 2017-2023

ANALIZA SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ REWITALIZACJI GMINY BONIEWO NA LATA 2017-2023 [...]

Ekspertyza II

Ekspertyza Baza Ankiet- wyniki zbiorcze analizy diagnozy Społeczno-Gospodarczej Gminy Boniewo [...]

Raport z konsultacji społecznych nr 2

Raport z konsultacji społecznych nr 2 [...]

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY BONIEWO NA LATA 2017-2023

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY BONIEWO NA LATA 2017-2023  pierwsza wersja [...]

Ekspertyza I

Ekspertyza - wyniki analizy pogłębionej partycypacji społecznej dla Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023  [...]

Harmonogram realizacji aktualizacja

Harmonogram realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023 [...]

Raport nr 1 z konsultacji społecznych

Raport nr 1 z konsultacji społecznych [...]

Przedstawienie głównych założeń i kierunków rewitalizacji Gminy

Przedstawienie głównych założeń i kierunków rewitalizacji Gminy Spotkania konsultacyjne 24 marca 2017 [...]

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostarczenia do siedziby Zamawiającego materiałów związanych z przeprowadzaniem działań partycypacyjnych w ramach zadania;Przygotowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Boniewo .

Boniewo.10.03.2017 rok  Opracowanie Programu Rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Zapytanie ofertowe Termin składania ofert do [...]

Partycypacja społeczna Ankieta dotycząca problemów społeczno-gospodarczych na potrzeby Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023

Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku  [...]

Informacja w sprawie programu rewitalizacji

Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku  [...]

Harmonogram prac nad Programem rewitalizacji

Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku  [...]

Doradztwo eksperta w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023”

Doradztwo  eksperta  w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo  na lata 2017-2023” 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa- doradztwo  eksperta w zakresie przygotowania „Programu Rewitalizacji [...]

podpisanie umowy

28 września  2016 roku na spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wójt Gminy Boniewo podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie Programu Rewitalizacji "   Program [...]

metryczka