Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo

UCHWAŁA NR XLVII/353/24RADY GMINY BONIEWO z dnia 1 marca 2024 r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo na 2024

UCHWAŁA NR XLVII/353/24RADY GMINY BONIEWO z dnia 1 marca 2024 r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo na 2024r. [...]

UCHWAŁA NR XL/298/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo

UCHWAŁA NR XL/298/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo [...]

UCHWAŁA NR XXIX/226/22 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo

UCHWAŁA NR XXIX/226/22 RADY GMINY BONIEWOz dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo [...]

metryczka