zamówienia do 130 000 PLN

zamówienia do 130 000 PLN

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej ZAPYTANIE OFERTOWEUsuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań ponawozach i typu Big BagGmina Boniewo zaprasza do [...]

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BONIEWIE"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie ul. Szkolna 3 Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług społecznych:"SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM) [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE-Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Lubieniec gm. Chodecz

ZAPYTANIE   OFERTOWE na zadanie pn. : „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w [...]

zapytanie ofertowe - wybór wykonawcy usługi – wyżywienia w formie obiadów (jednego gorącego posiłku) dla uczniów Zespołu Szkół w Boniewie

Boniewo, dnia 03.08.2023r. Zamawiający: Gmina Boniewo ul. Szkolna 28 878-851 Boniewo Zapytanie ofertowe dotyczące szacowania wartości zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych [...]

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawa i montaż rolet pionowych wewnętrznych zaciemniających do budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 3

Zwracamy się   zapytaniem przedstawienie oferty na: Dostawę i montaż rolet  pionowych  wewnętrznych zaciemniających do budynku  użyteczności publicznej ul. Szkolna 3 [...]

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie : 1. Ogrodzenia terenu budynków użyteczności publicznej ul. Szkolna 3, 2.Odnowienie bramy wjazdowej moje targowisko

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie :   1.       Ogrodzenia  terenu  budynków  użyteczności publicznej ul. Szkolna [...]

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BONIEWIE

ZAPYTANIE OFERTOWEGminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Boniewie ul. Szkolna 28Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług społecznych:"SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMIPSYCHICZNYMI ( W TYM DLA [...]

"SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BONIEWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie ul. Szkolna 28 Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług społecznych: "SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI [...]

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia do w Dziennego Domu Pobytu Senior+ w miejscowości Boniewo/uzupełnienie /

       ZAPYTANIE OFERTOWE   1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. Gmina Boniewo  ul.Szkolna 28 87-851 Boniewo NIP: 8882902541 Regon: 910866809 e-mail: [...]

dostawa sprzętu i wyposażenia do w Dziennego Domu Pobytu Senior+ w miejscowości Boniewo

Programu Wieloletni  „Senior +”Dostawa sprzętu i wyposażenia do w Dziennego  Domu Pobytu Senior+ w miejscowości Boniewo   1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Gmina Boniewo (Lider projektu – reprezentant [...]

Wójt gminy Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu, dostawy i montażu urządzeń placu zabaw w m. Otmianowo

 Wójt gminy Boniewo  zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu, dostawy i montażu urządzeń placu zabaw w m. Otmianowo   [...]

zapytanie w sprawie oferty na zakup i dostawę sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu " Aktywna Tablica"

Boniewo dn. 24.10.2022   ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrekcja Zespołu Szkół w Boniewie zwraca się z zapytaniem w sprawie oferty na zakup i dostawę sprzętu oraz  pomocy dydaktycznych  w ramach Rządowego Programu " Aktywna [...]

zakup i dostawa węgla kamiennego eko-groszek - zapytanie drugie

Zapytanie ofertowe II  zakup i dostawa węgla kamiennego eko-groszek - zapytanie drugie pełen teks zapytania Wynik postępowania  Dotycząca  Zapytania ofertowego na ekogroszek Dyrektor Zespołu Szkół w Boniewie zarządzeniem [...]

Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2022/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie zamówienia   „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2022/2023”   I. ZAMAWIAJĄCY :    Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, [...]

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy węgla kamiennego -eko groszek

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy węgla kamiennego -eko groszek pełen tekst zapytania  Wynik  postępowania Dyrektor Zespołu Szkół w Boniewie zarządzeniem nr2/2022 z dnia 03.10.2022 r. unieważnia zapytanie ofertowe [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż 15 sztuk lamp solarnych

Boniewo, dnia 01.09.2022 r. ZAPYTANIE   OFERTOWE na zadanie pn. : Dostawa i montaż 15 sztuk lamp solarnych [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż masztu flagowego oraz flagi w ramach PROJEKTU „POD BIAŁO-CZERWONĄ”

ZAPYTANIE OFERTOWE     Dostawa i montaż masztu flagowego oraz flagi   w ramach PROJEKTU „POD BIAŁO-CZERWONĄ”         Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Boniewo ul. [...]

zapytanie ofertowe - doradca zawodowy , technolog robót wykończeniowych

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lubzagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”Część: 1 Tytuł części 1 Szkolenie/kurs technolog robót wykończeniowychCzęść  2 Zajęcia z doradcą za [...]

wyżywienie w formie obiadów (jednego gorącego posiłku) dla uczniów Zespołu Szkół w Boniewie zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Boniewo, dnia 04.07.2022r. Zamawiający: Gmina Boniewo ul. Szkolna 28 878-851 Boniewo Zapytanie ofertowe dotyczące szacowania wartości zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych [...]

szczególne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wójt Gminy Boniewo informuje, że zgodnie z  : USTAWĄ z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE II Dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

ZAPYTANIE OFERTOWE II   Dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE   Dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  – [...]

Zapytanie ofertowe usługi cateringowej - wyżywienia dla uczniów Zespołu Szkół w Boniewie zgodnie z wymogami Zamawiającego. Objęta zamówieniem usługa będzie realizowana w ramach programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu

Zapytanie ofertowe     Celem zapytania ofertowego jest wybór wykonawcy usługi cateringowej - wyżywienia dla uczniów Zespołu Szkół  w Boniewie zgodnie z wymogami Zamawiającego. Objęta zamówieniem usługa będzie [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE     I. Zamawiający Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo zaprasza do złożenia oferty na dostawę 1. Część pierwsza- Dostawę  kamienia wapiennego  z rozłożeniem na terenie dróg [...]

Dostawa tablic suchościeralnych w ilości 3 sztuki w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”

  ZAPYTANIE OFERTOWE/ROZEZNANIE RYNKU Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic suchościeralnych w ilości 3 sztuki  w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem [...]

Dostawa krzeseł z podstawką w ilości 11 sztuk w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”

ZAPYTANIE OFERTOWE/ROZEZNANIE RYNKU Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł z podstawką  w ilości 11 sztuk  w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym [...]

Zorganizowanie szkoleń/kursów w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”

Ogłoszenie Numer 2022-35564-102120  Id 102120   pytania i odpowiedzi :1.Kto zapewnia catering? projekt nie przewiduje usługi  cateringu 2. Czy dla trenera również jest przewidziany catering? projekt [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”

ZAPYTANIE OFERTOWE   Przeprowadzenie  zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym  w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo” [...]

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł z podstawką w ilości 11 sztuk w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR ZAPYTANIE OFERTOWE/ROZEZNANIE RYNKU [...]

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic sucho ścieralnych w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR ZAPYTANIE [...]

Ogłoszenie : Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo

Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami  siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie zamówienia pn. „Organizacja [...]

Dostawa wyposażenia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia w ramach program “Laboratoria Przyszłości”

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie szkoły w sprzęt zgodnie ze specyfikacją zamówienia w ramach program “Laboratoria Przyszłości”. Rozdział I. [...]

Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Boniewo w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.2268)

ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina  Boniewo w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12  marca 2004r. (tekst jednolity [...]

wyposażenie szkoły w sprzęt zgodnie ze specyfikacją zamówienia w ramach program “Laboratoria Przyszłości

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki     ZAPYTANIE OFERTOWE    Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie  szkoły w sprzęt zgodnie ze specyfikacją zamówienia w ramach program [...]

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie zamówienia pn. „Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo”

Operacja typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020ZAPYTANIE OFERTOWE II09.09.2021 rokDataGmina [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023”

ZAPYTANIE OFERTOWEZADANIE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023”I. Nazwa i adres zamawiającego:Gmina Boniewoul. Szkolna 2887-851 [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023- unieważnienie postępowania

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023- unieważnienie postępowania  [...]

Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo

  Operacja  typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata [...]

Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2021/2022

Boniewo, 2021.08.12 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy [...]

zestawienie ofert

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023 - zestawieni ofert szczegóły prowadzonego postępowania http://bip110.lo.pl/?app=aktualnosci&nid=5881 [...]

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” publikacja w BZP 2021/BZP 00142909/01 (ID 494004)

ZPiPF.6.2021 Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” publikacja w BZP 2021/BZP [...]

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej Gminy Boniewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności [...]

Usługa cateringowa- wyżywienie uczniów Zespołu Szkół w Boniewie

ZAPYTANIE OFERTOWE Usługa cateringowa- wyżywienie uczniów Zespołu Szkół w Boniewie [...]

Zamawiający Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo zaprasza do złożenia oferty na usługę równiarki na drogach gminnych .

Zamawiający Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo zaprasza do złożenia oferty na usługę równiarki na drogach gminnych .Wykonawcą zadania „Usługi równiarki na drogach gminnych „ został : Przedsiębiorstwo Transportowe [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa kamienia wapiennego z rozłożeniem na terenie dróg gminnych frakcji 0,32 2oraz Dostawa gruzu betonowego lub ceglano betonowego z rozłożeniem na terenie dróg gminnych frakcji fi 0,32

ZAPYTANIE OFERTOWE     I. Zamawiający Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo zaprasza do złożenia oferty na dostawę : 1. Część pierwsza- Dostawę  kamienia wapiennego  z rozłożeniem na terenie dróg [...]

Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Boniewo (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.

Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, NIP 888 290 25 41 Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie, tel. 54 284 01 81, adres e-mail: kierownik@gops.boniewo.pl [...]

"SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BONIEWIE

ZAPYTANIE OFERTOWEGminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Boniewie ul. Szkolna 28Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług społecznych: "SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMIPSYCHICZNYMI ( W TYM DLA [...]

Zapytanie ofertowe - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Boniewo

Zapytanie ofertowe - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Boniewo   ZAPYTANIE OFERTOWE [...]

Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr 152/3 W Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo"

  ZAPYTANIE OFERTOWE   Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu  Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych  na Działce  Oznaczonej  [...]

Dostawa laptopów z przeznaczeniem do Zespołu Szkół w Boniewie prowadzonego przez Gminę Boniewo ZDALNA SZKOŁA+

ZAPYTANIE OFERTOWE    Dostawa laptopów z przeznaczeniem do Zespołu Szkól w Boniewie prowadzonego przez Gminę Boniewo  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2020/2021”

Boniewo, 2020.08.05 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy [...]

Wymiana podłogi w jadalni stołówki Zespołu Szkół w Boniewie w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wymiana podłogi w jadalni stołówki Zespołu Szkół w Boniewie w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Wójt Gminy Boniewo  informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została [...]

Dostawa wyposażenia do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Boniewie / kuchnia i jadalnia / w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa wyposażenia do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Boniewie / kuchnia i jadalnia /  w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 pytanie : Dostawy wyposażenia [...]

Dożywianie dzieci Zespołu Szkół Boniewo w roku szkolnym 2020/2021

Dożywianie dzieci Zespołu Szkół Boniewo w roku szkolnym 2020/2021 Boniewo  , dnia  31.07.2020r.    ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej [...]

USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH , SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Priorytetowego 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów [...]

Dostawa laptopów z przeznaczeniem do Zespołu Szkół w Boniewie prowadzonego przez Gminę Boniewo

Dostawa laptopów z przeznaczeniem do Zespołu Szkół w Boniewie prowadzonego przez Gminę Boniewo  w ramach Programu Operacyjnego PolskaCyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internet Działanie 1.1 Wyeliminowanie [...]

Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo

Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 28-02-2020 Termin składania ofert 16-03-2020 Numer ogłoszenia 1235934 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Ofertę wraz z wymaganymi [...]

Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo”

  Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 10-02-2020 Termin składania ofert 21-02-2020 [...]

Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo

Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 07-02-2020 Termin składania ofert 25-02-2020 Numer ogłoszenia 1230996 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Oferty winny być składane w [...]

ZAPYTANIE dotyczące zakup i dostawę sprzętu do Klubu Senior + w miejscowości Łąki Wielkie

ZAPYTANIE  dotyczące : Zakup i dostawa sprzętu do Klubu Senior +  w miejscowości Łąki Wielkie      I. Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo /Zamawiający/   zaprasza do złożenia oferty [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2019/2020

Boniewo, 2019.09.16 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy [...]

Zapytanie w sprawie podania ceny zakupu i dostawy aparatu fotograficznego

Zapytanie w sprawie podania ceny  zakupu i dostawy aparatu fotograficznego   [...]

Zapytanie w sprawie podania ceny zakupu i dostawy sprzętu na warsztaty kulinarne

Zapytanie w sprawie podania ceny  zakupu i dostawy sprzętu na warsztaty kulinarne [...]

Zapytanie w sprawie podania ceny zakupu i dostawy sprzętu na warsztaty wychowania fizycznego

Zapytanie w sprawie podania ceny  zakupu i dostawy sprzętu na warsztaty wychowania fizycznego   1.      Piłki do siatkówki – 3 sztuki     PARAMETRY :   skóra syntetyczna [...]

Zapytanie w sprawie podania ceny zakupu i dostawy Przenośnego systemu nagłośnieniowego/wzmacniającego

Zapytanie w sprawie podania ceny  zakupu i dostawy :   Przenośnego  systemu nagłośnieniowego/wzmacniającego  z wbudowanymi, rozszerzającymi funkcjonalność: odbiornikiem mikrofonu bezprzewodowego LDM D216, [...]

Dożywianie dzieci Zespołu Szkół Boniewo w roku szkolnym 2019/2020

Boniewo  , dnia  15.07.2019  roku   ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. [...]

Publikacja książki pn. Bitwa pod Szczytnem

Boniewo, dnia 10.07.2019 rok         Gmina Boniewo  zwraca się z zapytaniem podania ceny publikacji książki pn. Bitwa pod Szczytnem Ks. Jarosława Włodarza :   1.ilość publikacji -1000 [...]

zakup i dostawa wykaszarki łańcuchowej

Zapytanie ofertowe Zgodnie  z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018  poz.1986 ze zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie [...]

zarządzania projektem „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo”

ZAPYTANIE OFERTOWE   Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z brzmieniem Regulaminu udzielania przez Gminę [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE kamień wapienny, gruz , równiarka

ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.      I. Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, [...]

Usługi dostarczania posiłków

  Grant numer umowy 2/81/FPGP/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju [...]

usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu

Boniewo, 21 lutego 2019 r. RKC-B-2/2019 Zapytanie ofertowe   Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.             Prawo [...]

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w roku 2019

Zaproszenie do składania ofert   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób [...]

Ławka Niepodległości – ławka pomnikowa upamiętniająca 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Ławka  Niepodległości – ławka  pomnikowa  upamiętniająca 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości   Zadanie dofinansowane ze  środków Ministra Obrony Narodowej ramach konkursu „Ławka [...]

Budowa miejsca rekreacji otwartych stref aktywności –w Gminie Boniewo

Budowa miejsca rekreacji otwartych stref aktywności –w Gminie Boniewo Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o [...]

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

 Przeprowadzenie szkoleń  w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”   Projekt współfinansowany ze środków Unii [...]

„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2018/2019”

Boniewo, 2018.10.05 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy [...]

Zakup i dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości którego dysponentem jest  Minister Sprawiedliwości .   Boniewo  , dnia  13.08.2018  roku [...]

Budowa miejsca rekreacji otwartych stref aktywności –w Gminie Boniewo

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 [...]

Dożywianie dzieci Zespołu Szkół Boniewo w roku szkolnym 2018/2019

  Boniewo  , dnia  03.08.2018  roku   ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 [...]

Koszenie traw i chwastów – pobocza dróg

ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Boniewo  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Koszenie traw i chwastów – pobocza dróg 1.    Termin składania ofert: do 22 maja 2018  r. do godz. [...]

Usługi świadczone koparko –ładowarką , ładowarką na terenie gminy Boniewo w 2018 roku

  Boniewo  , dnia  24.04.2018  roku ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. [...]

zapytanie w sprawie podania ceny

Boniewo  , dnia 21.04.2018 rok  ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 [...]

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem podania ceny publikacji książki pn. Bitwa pod Szczytnem Ks. Jarosława Włodarza :

Gmina Boniewo  zwraca się z zapytaniem podania ceny publikacji książki pn. Bitwa pod Szczytnem Ks. Jarosława Włodarza pełen tekst zapytania  numer ISBN 978-83-63041-11-3 [...]

„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2017/2018”

                                         &nbs [...]

druk plakatów i ulotek( materiałów promocyjnych ) wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego w ramach zadania „Przygotowanie Programu rewitalizacji” dla Gminy Boniewo

Boniewo.04.08.2017 rok Zapytanie ofertowe druk plakatów i ulotek( materiałów promocyjnych ) wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego w ramach zadania „Przygotowanie Programu rewitalizacji” dla Gminy Boniewo [...]

Roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Boniewie

  Boniewo  , dnia 06.06.2017 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Gmina [...]

Dostawa kamienia wapiennego „ na terenie dróg gminnych Gminy Boniewo

  Boniewo  , dnia 02.05.2017 roku  ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Gmina [...]

„Doradztwo eksperta w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023”

„Doradztwo  eksperta  w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo  na lata 2017-2023” 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa- doradztwo  eksperta w zakresie przygotowania „Programu Rewitalizacji [...]

„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2016/2017”

Boniewo, 2016.10.25 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy [...]

Dostawa kamienia z rozłożeniem na terenie dróg gminnych

Boniewo  , dnia 25.10.2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Gmina [...]

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny rozbiórki i kruszenia gruzu betonowo-ceglanego.

  ZAPYTANIE W SPRAWIE PODANIA CENY   Zamawiający  - Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny rozbiórki i kruszenia gruzu betonowo-ceglanego.     I. Usługa rozbiórki i kruszenia [...]

Gmina Boniewo zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych

  Boniewo  , dnia 30.06.2016 roku  ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Gmina [...]

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  Boniewo, dnia 25.09.2015 rok   ZPiPF-PE-1/2015        Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem o podanie ceny wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Boniewo    [...]

zakupu i dostawa materiałów dydaktycznych do szkolnego ośrodka kariery

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu i  dostawy  [...]

Budowę boiska do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w m. Boniewo II zapytanie

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem podania ceny  budowy :Budowa boiska  do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w m. Boniewo w zakresie;1. Wykonanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni [...]

wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Arciszewo

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem podanie ceny  wykonania  przyłączy wodociągowych w miejscowości Arciszewo zgodnie z załączonym do zapytania projektem oraz przedmiarem robót stanowiącym integralną część [...]

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych, pomocniczych , sprzętu informatycznego

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu i  [...]

Budowę boiska do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w m. Boniewo

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem podania ceny  budowy : Budowę boiska  do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w m. Boniewo w zakresie;1. Wykonanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni piaszczystej [...]

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu dostawy i montażu sprzętu sportowego do siłowni wewnętrznej

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo  zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu dostawy i montażu  sprzętu sportowego do siłowni wewnętrznej , celem realizacji projektu : "Udostępnienie sprzętu sportowego [...]

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu i dostawy 10 sztuk stołów do tenisa stołowego z wyposażeniem /siatki, tablice wyników , po dwa płotki zabezpieczające /

Boniewo, dnia 24.01.2014r. ST.-MP-1/2013     Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo  zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu i  dostawy  10 sztuk stołów do tenisa stołowego z [...]

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych, zabawek , zestawów do zajęć rewalidacyjnych , hamaków

  Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu i  dostawy  materiałów dydaktycznych, zabawek , zestawów do zajęć rewalidacyjnych , hamaków   celem przeznaczenie  jako [...]

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu dostawy oraz montażu mebli do przedszkola w m. Boniewo wymienionych poniżej celem realizacji projektu " Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych"

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu  dostawy  oraz montażu  mebli  do przedszkola w m. Boniewo wymienionych poniżej  celem realizacji projektu " Tęczowa kraina zaprasza [...]

„Program aktywności społeczno zawodowej w gminie Boniewo”

                                           [...]

Przebudowa ogrodzenia szkół

Wójt Gminy Boniewo informuje, że gmina Boniewo przystępuje do robót budowlanych związanych z przebudową ogrodzenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w miejscowości Boniewo. zainteresowani wykonaniem w/w robót proszeni są o składania ofert [...]

Ogłoszenie Nr 2/2007

Urząd Gminy w Boniewie zwraca się o podanie cenyza wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejących dróg gminnych   Wybrany Wykonawca : „MBZ” Andler Tomczak sp.j, ul. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławe [...]

ogłoszenie Nr 1/2007

Urząd Gminy w Boniewie zwraca się z prośbą o podanie cenywykonania map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 :1000 pod projektowaną Wybrany Wykonawca Arkadiusz Koza Pyszkowo 87-860 Chodecz [...]

metryczka