zamówienia do 130 000 PLN

zamówienia do 130 000 PLN

Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski programfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.ZAPYTANIE OFERTOWEZADANIE: „Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania [...]

Wykonanie badań ścieków, skratek i osadów ściekowych w latach 2024-2025 - zapytanie ofertowe

Wykonanie badań ścieków, skratek i osadów ściekowych w latach 2024-2025 - zapytanie ofertowe [...]

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Dziennym Domu Senior + w Boniewie

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Dziennym Domu Senior + w Boniewie w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pobytu” z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027Baza Konkurencyjności [...]

Rozbiórka dwóch budynków zlokalizowanych na działce ew. 256 m. Boniewo będących własnością Gminy Boniewo.

Zapytanie ofertowe Rozbiórka dwóch budynków zlokalizowanych na działce ew. 256 m. Boniewo  będących własnością Gminy Boniewo. Budynek administracyjny, budynek gospodarczy [...]

Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Boniewo- zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: „Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Boniewo”   [...]

Usługi z zakresu psychologii i rehabilitacji, usługa będzie realizowana w ramach projektu pn. „Kujawsko-Pomorska sieć DDP”

Usługi z zakresu psychologii i rehabilitacji, usługa będzie realizowana w ramach projektu pn. „Kujawsko-Pomorska sieć DDP”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego ze środków [...]

Dostawa jednorazowo do 10t węgla sortymentu eko-groszku do Zespołu Szkół w Boniewie, wraz z dostawą i rozładunkiem

Zapytanie ofertowe Dyrekcja Zespołu Szkół w Boniewie  zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny  zakupu węgla kamiennego eko-groszek do Zespołu Szkół w Boniewie, wraz z dostawą i rozładunkiem . pełen tekst za [...]

"SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BONIEWIE"

ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie ul. Szkolna 3 Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług społecznych: "SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI [...]

Zapytanie ofertowe-usługi schroniska dla osób bezdomnych

Zapytanie ofertowe-usługi schroniska :- dla osób bezdomnych ,- dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi pełen teks zapytania [...]

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowych położonychw obrębie Otmianowo gm. Boniewo

„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowych położonychw    obrębie Otmianowo gm. Boniewo"Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia dla niżej wymienionych działek :Część I:działki nr 217/1 położonej w [...]

Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2024-2028 z perspektywą do2032r., raportu z realizacji„ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo za lata2021-2023” ,...

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie „Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy Boniewo   na  lata  2024-2028, z perspektywą do2032r., raportu z realizacji„ Programu Ochrony [...]

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo

"Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo”     Część 1. Zbiórka, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych od Beneficjentów z terenu [...]

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej ZAPYTANIE OFERTOWEUsuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań ponawozach i typu Big BagGmina Boniewo zaprasza do [...]

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BONIEWIE"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie ul. Szkolna 3 Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług społecznych:"SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM) [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE-Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Lubieniec gm. Chodecz

ZAPYTANIE   OFERTOWE na zadanie pn. : „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w [...]

zapytanie ofertowe - wybór wykonawcy usługi – wyżywienia w formie obiadów (jednego gorącego posiłku) dla uczniów Zespołu Szkół w Boniewie

Boniewo, dnia 03.08.2023r. Zamawiający: Gmina Boniewo ul. Szkolna 28 878-851 Boniewo Zapytanie ofertowe dotyczące szacowania wartości zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych [...]

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawa i montaż rolet pionowych wewnętrznych zaciemniających do budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 3

Zwracamy się   zapytaniem przedstawienie oferty na: Dostawę i montaż rolet  pionowych  wewnętrznych zaciemniających do budynku  użyteczności publicznej ul. Szkolna 3 [...]

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie : 1. Ogrodzenia terenu budynków użyteczności publicznej ul. Szkolna 3, 2.Odnowienie bramy wjazdowej moje targowisko

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie :   1.       Ogrodzenia  terenu  budynków  użyteczności publicznej ul. Szkolna [...]

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BONIEWIE

ZAPYTANIE OFERTOWEGminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Boniewie ul. Szkolna 28Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług społecznych:"SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMIPSYCHICZNYMI ( W TYM DLA [...]

"SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BONIEWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie ul. Szkolna 28 Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług społecznych: "SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI [...]

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia do w Dziennego Domu Pobytu Senior+ w miejscowości Boniewo/uzupełnienie /

       ZAPYTANIE OFERTOWE   1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. Gmina Boniewo  ul.Szkolna 28 87-851 Boniewo NIP: 8882902541 Regon: 910866809 e-mail: [...]

dostawa sprzętu i wyposażenia do w Dziennego Domu Pobytu Senior+ w miejscowości Boniewo

Programu Wieloletni  „Senior +”Dostawa sprzętu i wyposażenia do w Dziennego  Domu Pobytu Senior+ w miejscowości Boniewo   1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Gmina Boniewo (Lider projektu – reprezentant [...]

Wójt gminy Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu, dostawy i montażu urządzeń placu zabaw w m. Otmianowo

 Wójt gminy Boniewo  zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu, dostawy i montażu urządzeń placu zabaw w m. Otmianowo   [...]

zapytanie w sprawie oferty na zakup i dostawę sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu " Aktywna Tablica"

Boniewo dn. 24.10.2022   ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrekcja Zespołu Szkół w Boniewie zwraca się z zapytaniem w sprawie oferty na zakup i dostawę sprzętu oraz  pomocy dydaktycznych  w ramach Rządowego Programu " Aktywna [...]

zakup i dostawa węgla kamiennego eko-groszek - zapytanie drugie

Zapytanie ofertowe II  zakup i dostawa węgla kamiennego eko-groszek - zapytanie drugie pełen teks zapytania Wynik postępowania  Dotycząca  Zapytania ofertowego na ekogroszek Dyrektor Zespołu Szkół w Boniewie zarządzeniem [...]

Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2022/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie zamówienia   „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2022/2023”   I. ZAMAWIAJĄCY :    Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, [...]

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy węgla kamiennego -eko groszek

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy węgla kamiennego -eko groszek pełen tekst zapytania  Wynik  postępowania Dyrektor Zespołu Szkół w Boniewie zarządzeniem nr2/2022 z dnia 03.10.2022 r. unieważnia zapytanie ofertowe [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż 15 sztuk lamp solarnych

Boniewo, dnia 01.09.2022 r. ZAPYTANIE   OFERTOWE na zadanie pn. : Dostawa i montaż 15 sztuk lamp solarnych [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż masztu flagowego oraz flagi w ramach PROJEKTU „POD BIAŁO-CZERWONĄ”

ZAPYTANIE OFERTOWE     Dostawa i montaż masztu flagowego oraz flagi   w ramach PROJEKTU „POD BIAŁO-CZERWONĄ”         Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Boniewo ul. [...]

zapytanie ofertowe - doradca zawodowy , technolog robót wykończeniowych

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lubzagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”Część: 1 Tytuł części 1 Szkolenie/kurs technolog robót wykończeniowychCzęść  2 Zajęcia z doradcą za [...]

wyżywienie w formie obiadów (jednego gorącego posiłku) dla uczniów Zespołu Szkół w Boniewie zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Boniewo, dnia 04.07.2022r. Zamawiający: Gmina Boniewo ul. Szkolna 28 878-851 Boniewo Zapytanie ofertowe dotyczące szacowania wartości zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych [...]

szczególne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wójt Gminy Boniewo informuje, że zgodnie z  : USTAWĄ z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE II Dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

ZAPYTANIE OFERTOWE II   Dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE   Dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  – [...]

Zapytanie ofertowe usługi cateringowej - wyżywienia dla uczniów Zespołu Szkół w Boniewie zgodnie z wymogami Zamawiającego. Objęta zamówieniem usługa będzie realizowana w ramach programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu

Zapytanie ofertowe     Celem zapytania ofertowego jest wybór wykonawcy usługi cateringowej - wyżywienia dla uczniów Zespołu Szkół  w Boniewie zgodnie z wymogami Zamawiającego. Objęta zamówieniem usługa będzie [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE     I. Zamawiający Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo zaprasza do złożenia oferty na dostawę 1. Część pierwsza- Dostawę  kamienia wapiennego  z rozłożeniem na terenie dróg [...]

Dostawa tablic suchościeralnych w ilości 3 sztuki w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”

  ZAPYTANIE OFERTOWE/ROZEZNANIE RYNKU Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic suchościeralnych w ilości 3 sztuki  w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem [...]

Dostawa krzeseł z podstawką w ilości 11 sztuk w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”

ZAPYTANIE OFERTOWE/ROZEZNANIE RYNKU Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł z podstawką  w ilości 11 sztuk  w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym [...]

Zorganizowanie szkoleń/kursów w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”

Ogłoszenie Numer 2022-35564-102120  Id 102120   pytania i odpowiedzi :1.Kto zapewnia catering? projekt nie przewiduje usługi  cateringu 2. Czy dla trenera również jest przewidziany catering? projekt [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”

ZAPYTANIE OFERTOWE   Przeprowadzenie  zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym  w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo” [...]

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł z podstawką w ilości 11 sztuk w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR ZAPYTANIE OFERTOWE/ROZEZNANIE RYNKU [...]

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic sucho ścieralnych w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Boniewo”

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR ZAPYTANIE [...]

Ogłoszenie : Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo

Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami  siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie zamówienia pn. „Organizacja [...]

Dostawa wyposażenia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia w ramach program “Laboratoria Przyszłości”

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie szkoły w sprzęt zgodnie ze specyfikacją zamówienia w ramach program “Laboratoria Przyszłości”. Rozdział I. [...]

Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Boniewo w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.2268)

ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina  Boniewo w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12  marca 2004r. (tekst jednolity [...]

wyposażenie szkoły w sprzęt zgodnie ze specyfikacją zamówienia w ramach program “Laboratoria Przyszłości

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki     ZAPYTANIE OFERTOWE    Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie  szkoły w sprzęt zgodnie ze specyfikacją zamówienia w ramach program [...]

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie zamówienia pn. „Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo”

Operacja typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020ZAPYTANIE OFERTOWE II09.09.2021 rokDataGmina [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023”

ZAPYTANIE OFERTOWEZADANIE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023”I. Nazwa i adres zamawiającego:Gmina Boniewoul. Szkolna 2887-851 [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023- unieważnienie postępowania

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023- unieważnienie postępowania  [...]

Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Boniewo

  Operacja  typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata [...]

Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2021/2022

Boniewo, 2021.08.12 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy [...]

zestawienie ofert

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023 - zestawieni ofert szczegóły prowadzonego postępowania http://bip110.lo.pl/?app=aktualnosci&nid=5881 [...]

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” publikacja w BZP 2021/BZP 00142909/01 (ID 494004)

ZPiPF.6.2021 Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” publikacja w BZP 2021/BZP [...]

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej Gminy Boniewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności [...]

Usługa cateringowa- wyżywienie uczniów Zespołu Szkół w Boniewie

ZAPYTANIE OFERTOWE Usługa cateringowa- wyżywienie uczniów Zespołu Szkół w Boniewie [...]

Zamawiający Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo zaprasza do złożenia oferty na usługę równiarki na drogach gminnych .

Zamawiający Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo zaprasza do złożenia oferty na usługę równiarki na drogach gminnych .Wykonawcą zadania „Usługi równiarki na drogach gminnych „ został : Przedsiębiorstwo Transportowe [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa kamienia wapiennego z rozłożeniem na terenie dróg gminnych frakcji 0,32 2oraz Dostawa gruzu betonowego lub ceglano betonowego z rozłożeniem na terenie dróg gminnych frakcji fi 0,32

ZAPYTANIE OFERTOWE     I. Zamawiający Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo zaprasza do złożenia oferty na dostawę : 1. Część pierwsza- Dostawę  kamienia wapiennego  z rozłożeniem na terenie dróg [...]

Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Boniewo (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.

Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, NIP 888 290 25 41 Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie, tel. 54 284 01 81, adres e-mail: kierownik@gops.boniewo.pl [...]

"SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ( W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BONIEWIE

ZAPYTANIE OFERTOWEGminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Boniewie ul. Szkolna 28Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług społecznych: "SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMIPSYCHICZNYMI ( W TYM DLA [...]

Zapytanie ofertowe - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Boniewo

Zapytanie ofertowe - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Boniewo   ZAPYTANIE OFERTOWE [...]

Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce Oznaczonej Nr 152/3 W Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo"

  ZAPYTANIE OFERTOWE   Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu  Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych  na Działce  Oznaczonej  [...]

Dostawa laptopów z przeznaczeniem do Zespołu Szkół w Boniewie prowadzonego przez Gminę Boniewo ZDALNA SZKOŁA+

ZAPYTANIE OFERTOWE    Dostawa laptopów z przeznaczeniem do Zespołu Szkól w Boniewie prowadzonego przez Gminę Boniewo  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2020/2021”

Boniewo, 2020.08.05 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy [...]

Wymiana podłogi w jadalni stołówki Zespołu Szkół w Boniewie w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wymiana podłogi w jadalni stołówki Zespołu Szkół w Boniewie w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Wójt Gminy Boniewo  informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została [...]

Dostawa wyposażenia do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Boniewie / kuchnia i jadalnia / w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa wyposażenia do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Boniewie / kuchnia i jadalnia /  w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 pytanie : Dostawy wyposażenia [...]

Dożywianie dzieci Zespołu Szkół Boniewo w roku szkolnym 2020/2021

Dożywianie dzieci Zespołu Szkół Boniewo w roku szkolnym 2020/2021 Boniewo  , dnia  31.07.2020r.    ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej [...]

USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH , SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Priorytetowego 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów [...]

Dostawa laptopów z przeznaczeniem do Zespołu Szkół w Boniewie prowadzonego przez Gminę Boniewo

Dostawa laptopów z przeznaczeniem do Zespołu Szkół w Boniewie prowadzonego przez Gminę Boniewo  w ramach Programu Operacyjnego PolskaCyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internet Działanie 1.1 Wyeliminowanie [...]

Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo

Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 28-02-2020 Termin składania ofert 16-03-2020 Numer ogłoszenia 1235934 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Ofertę wraz z wymaganymi [...]

Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo”

  Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 10-02-2020 Termin składania ofert 21-02-2020 [...]

Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo

Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 07-02-2020 Termin składania ofert 25-02-2020 Numer ogłoszenia 1230996 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Oferty winny być składane w [...]

ZAPYTANIE dotyczące zakup i dostawę sprzętu do Klubu Senior + w miejscowości Łąki Wielkie

ZAPYTANIE  dotyczące : Zakup i dostawa sprzętu do Klubu Senior +  w miejscowości Łąki Wielkie      I. Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo /Zamawiający/   zaprasza do złożenia oferty [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2019/2020

Boniewo, 2019.09.16 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy [...]

Zapytanie w sprawie podania ceny zakupu i dostawy aparatu fotograficznego

Zapytanie w sprawie podania ceny  zakupu i dostawy aparatu fotograficznego   [...]

Zapytanie w sprawie podania ceny zakupu i dostawy sprzętu na warsztaty kulinarne

Zapytanie w sprawie podania ceny  zakupu i dostawy sprzętu na warsztaty kulinarne [...]

Zapytanie w sprawie podania ceny zakupu i dostawy sprzętu na warsztaty wychowania fizycznego

Zapytanie w sprawie podania ceny  zakupu i dostawy sprzętu na warsztaty wychowania fizycznego   1.      Piłki do siatkówki – 3 sztuki     PARAMETRY :   skóra syntetyczna [...]

Zapytanie w sprawie podania ceny zakupu i dostawy Przenośnego systemu nagłośnieniowego/wzmacniającego

Zapytanie w sprawie podania ceny  zakupu i dostawy :   Przenośnego  systemu nagłośnieniowego/wzmacniającego  z wbudowanymi, rozszerzającymi funkcjonalność: odbiornikiem mikrofonu bezprzewodowego LDM D216, [...]

Dożywianie dzieci Zespołu Szkół Boniewo w roku szkolnym 2019/2020

Boniewo  , dnia  15.07.2019  roku   ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. [...]

Publikacja książki pn. Bitwa pod Szczytnem

Boniewo, dnia 10.07.2019 rok         Gmina Boniewo  zwraca się z zapytaniem podania ceny publikacji książki pn. Bitwa pod Szczytnem Ks. Jarosława Włodarza :   1.ilość publikacji -1000 [...]

zakup i dostawa wykaszarki łańcuchowej

Zapytanie ofertowe Zgodnie  z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018  poz.1986 ze zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie [...]

zarządzania projektem „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo”

ZAPYTANIE OFERTOWE   Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z brzmieniem Regulaminu udzielania przez Gminę [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE kamień wapienny, gruz , równiarka

ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.      I. Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, [...]

Usługi dostarczania posiłków

  Grant numer umowy 2/81/FPGP/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju [...]

usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu

Boniewo, 21 lutego 2019 r. RKC-B-2/2019 Zapytanie ofertowe   Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.             Prawo [...]

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w roku 2019

Zaproszenie do składania ofert   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób [...]

Ławka Niepodległości – ławka pomnikowa upamiętniająca 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Ławka  Niepodległości – ławka  pomnikowa  upamiętniająca 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości   Zadanie dofinansowane ze  środków Ministra Obrony Narodowej ramach konkursu „Ławka [...]

Budowa miejsca rekreacji otwartych stref aktywności –w Gminie Boniewo

Budowa miejsca rekreacji otwartych stref aktywności –w Gminie Boniewo Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o [...]

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

 Przeprowadzenie szkoleń  w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”   Projekt współfinansowany ze środków Unii [...]

„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2018/2019”

Boniewo, 2018.10.05 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy [...]

Zakup i dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości którego dysponentem jest  Minister Sprawiedliwości .   Boniewo  , dnia  13.08.2018  roku [...]

Budowa miejsca rekreacji otwartych stref aktywności –w Gminie Boniewo

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 [...]

Dożywianie dzieci Zespołu Szkół Boniewo w roku szkolnym 2018/2019

  Boniewo  , dnia  03.08.2018  roku   ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 [...]

Koszenie traw i chwastów – pobocza dróg

ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Boniewo  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Koszenie traw i chwastów – pobocza dróg 1.    Termin składania ofert: do 22 maja 2018  r. do godz. [...]

Usługi świadczone koparko –ładowarką , ładowarką na terenie gminy Boniewo w 2018 roku

  Boniewo  , dnia  24.04.2018  roku ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. [...]

zapytanie w sprawie podania ceny

Boniewo  , dnia 21.04.2018 rok  ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 [...]

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem podania ceny publikacji książki pn. Bitwa pod Szczytnem Ks. Jarosława Włodarza :

Gmina Boniewo  zwraca się z zapytaniem podania ceny publikacji książki pn. Bitwa pod Szczytnem Ks. Jarosława Włodarza pełen tekst zapytania  numer ISBN 978-83-63041-11-3 [...]

„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2017/2018”

                                         &nbs [...]

druk plakatów i ulotek( materiałów promocyjnych ) wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego w ramach zadania „Przygotowanie Programu rewitalizacji” dla Gminy Boniewo

Boniewo.04.08.2017 rok Zapytanie ofertowe druk plakatów i ulotek( materiałów promocyjnych ) wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego w ramach zadania „Przygotowanie Programu rewitalizacji” dla Gminy Boniewo [...]

Roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Boniewie

  Boniewo  , dnia 06.06.2017 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Gmina [...]

Dostawa kamienia wapiennego „ na terenie dróg gminnych Gminy Boniewo

  Boniewo  , dnia 02.05.2017 roku  ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Gmina [...]

„Doradztwo eksperta w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023”

„Doradztwo  eksperta  w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo  na lata 2017-2023” 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa- doradztwo  eksperta w zakresie przygotowania „Programu Rewitalizacji [...]

„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2016/2017”

Boniewo, 2016.10.25 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy [...]

Dostawa kamienia z rozłożeniem na terenie dróg gminnych

Boniewo  , dnia 25.10.2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Gmina [...]

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny rozbiórki i kruszenia gruzu betonowo-ceglanego.

  ZAPYTANIE W SPRAWIE PODANIA CENY   Zamawiający  - Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny rozbiórki i kruszenia gruzu betonowo-ceglanego.     I. Usługa rozbiórki i kruszenia [...]

Gmina Boniewo zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych

  Boniewo  , dnia 30.06.2016 roku  ZAPYTANIE OFERTOWE dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Gmina [...]

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  Boniewo, dnia 25.09.2015 rok   ZPiPF-PE-1/2015        Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem o podanie ceny wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Boniewo    [...]

zakupu i dostawa materiałów dydaktycznych do szkolnego ośrodka kariery

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu i  dostawy  [...]

Budowę boiska do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w m. Boniewo II zapytanie

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem podania ceny  budowy :Budowa boiska  do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w m. Boniewo w zakresie;1. Wykonanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni [...]

wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Arciszewo

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem podanie ceny  wykonania  przyłączy wodociągowych w miejscowości Arciszewo zgodnie z załączonym do zapytania projektem oraz przedmiarem robót stanowiącym integralną część [...]

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych, pomocniczych , sprzętu informatycznego

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu i  [...]

Budowę boiska do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w m. Boniewo

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem podania ceny  budowy : Budowę boiska  do piłki siatkowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w m. Boniewo w zakresie;1. Wykonanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni piaszczystej [...]

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu dostawy i montażu sprzętu sportowego do siłowni wewnętrznej

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo  zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu dostawy i montażu  sprzętu sportowego do siłowni wewnętrznej , celem realizacji projektu : "Udostępnienie sprzętu sportowego [...]

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu i dostawy 10 sztuk stołów do tenisa stołowego z wyposażeniem /siatki, tablice wyników , po dwa płotki zabezpieczające /

Boniewo, dnia 24.01.2014r. ST.-MP-1/2013     Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo  zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu i  dostawy  10 sztuk stołów do tenisa stołowego z [...]

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych, zabawek , zestawów do zajęć rewalidacyjnych , hamaków

  Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu i  dostawy  materiałów dydaktycznych, zabawek , zestawów do zajęć rewalidacyjnych , hamaków   celem przeznaczenie  jako [...]

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu dostawy oraz montażu mebli do przedszkola w m. Boniewo wymienionych poniżej celem realizacji projektu " Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych"

Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu  dostawy  oraz montażu  mebli  do przedszkola w m. Boniewo wymienionych poniżej  celem realizacji projektu " Tęczowa kraina zaprasza [...]

„Program aktywności społeczno zawodowej w gminie Boniewo”

                                           [...]

Przebudowa ogrodzenia szkół

Wójt Gminy Boniewo informuje, że gmina Boniewo przystępuje do robót budowlanych związanych z przebudową ogrodzenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w miejscowości Boniewo. zainteresowani wykonaniem w/w robót proszeni są o składania ofert [...]

Ogłoszenie Nr 2/2007

Urząd Gminy w Boniewie zwraca się o podanie cenyza wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejących dróg gminnych   Wybrany Wykonawca : „MBZ” Andler Tomczak sp.j, ul. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławe [...]

ogłoszenie Nr 1/2007

Urząd Gminy w Boniewie zwraca się z prośbą o podanie cenywykonania map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 :1000 pod projektowaną Wybrany Wykonawca Arkadiusz Koza Pyszkowo 87-860 Chodecz [...]

metryczka