opis

  GMINA BONIEWO

Zdjęcie

Zajmuje powierzchnię 77 km2,liczy 3.707 mieszkańców. Położona w południowo-wschodniej części powiatu włocławskiego ma typowo rolniczy charakter. Użytki rolne stanowią bowiem 84,5 % jej obszaru. Warunki glebowe są zróżnicowane, dlatego obok żyta i ziemniaków uprawia się także pszenicę, buraki cukrowe i rzepak ozimy. Przeważają indywidualne
gospodarstwa rolne o średniej wielkości 10 ha. Prowadzona jest również hodowla trzody chlewnej i bydła. Występujący na terenie gminy przemysł rolno-spożywczy jest stosunkowo słabo rozwinięty.Działalność gospodarczą prowadzi 79 podmiotów, przy czym przeważają
zakłady o charakterze usługowym Gmina dysponuje terenami pod budownictwo jednorodzinne  głównie w Boniewie, a gospodarze gminy tworzą sprzyjający klimat do rozwoju przedsiębiorczości. Wzbogacana jest infrastruktura techniczna gminy. W 1998 zakończono budowę sieci wodociągowej zapewniając wodę 100 % gospodarstw. Gmina Boniewo jest również w 100% ztelefonizowana.Gmina posiada nowoczesna oczyszczalnię ścieków oraz sieć kanalizacyjna w miejscowości Boniewo. W roku 2006-2008  powstało  na terenie gminy 95 przydomowych oczyszczalni ścieków. Kolejne powstały na przełomie  2010-2011 w ilości  84 sztuk oraz jedna dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Lubomin dofinansowane z Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich.

Gmina pozyskując środki Unii Europejskiej zrealizowała  inwestycje :
"Budowa drogi gminnej Boniewo-Otmianowo-Jerzmanowo etap II o długości 2,621 km" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu ZPORR oraz budżetu panstwa.
"Budowa wiejskich boisk sportowych z wyposażeniem i parkingiem w miejscowości Boniewo" współfinansowana z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006.

"Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec"  dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

"Budowa przyzagrodowych-przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boniewo"- 

dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej.

"Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe -Sieroszewo o dł. 1+044,41km"- zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego .

"ORLIK 2012" dofinansowana z Ministerstwa Sportu oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W północno-zachodniej części gminy leży jezioro Grójeckie (26 ha),którego czystość wód i otoczenie przyrodnicze przyciąga turystów i wędkarzy spoza powiatu. Na południowo-wschodnim obszarze gminy
położone jest jezioro Ługowskie, którego 16 ha powierzchni leży w granicach gminy Boniewo. Nad tym jeziorem, w miejscowości Łączewna powstało osiedle domów letniskowych, w których w okresie sezonu letniego zamieszkują goście z całego kraju.

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (10 stycznia 2005)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2006, 13:40:02)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (14 września 2011, 17:20:03)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23735