Wybory uzupełniające do Senatu w dniu 21 lipca 2024 roku

Wybory uzupełniające do Senatu w dniu 21 lipca 2024 roku

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGOW WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH [...]

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach...

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r. w okręgu [...]

O B W I E S Z C Z E N I E PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 maja 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

O B W I E S Z C Z E N I E PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 maja 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

obwieszczenie PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 maja 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 maja 2024 r.o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o okręgu wyborczym nr 13 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 maja 2024 r. o okręgu wyborczym nr 13 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 20 [...]

metryczka