Urząd gminy

Urząd gminy

ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Boniewie

ZARZĄDZENIE NR  33/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Boniewie [...]

Wprowadzenie regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora samorządowej instytucji kultury,dla której organizatorem jest Gmina Boniewo

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora samorządowej instytucji kultury,dla której organizatorem jest Gmina Boniewo [...]

ZASADY korzystania z poczty elektronicznej

ZASADY korzystania z poczty elektronicznej [...]

Statut

UCHWAŁA NR V/31/19RADY GMINY BONIEWOz dnia 11 marca 2019 r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy BoniewoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z [...]

metryczka