ZARZĄDZENIE NR 3/2013 Wójta Gminy Boniewo z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boniewo


 
ZARZĄDZENIE NR 3/2013
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 7 lutego 2013 r.
 
 
 
            w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych
                                                         w Urzędzie Gminy Boniewo
 
 
 
            Na podstawie art. 31 w zw. z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz, 1458 ze zm.)         z a r z ą d z a m , co następuje:
 
 
§1.
 
 Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się Kodeks Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boniewo stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2.
 
Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy do zapoznania się z uregulowanymi zawartymi w Kodeksie i ich sumiennego stosowania w pracy.
 
§3.
 
Traci moc Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku.
 
                                                               §4.
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Kodeks etyki dalej (258kB) word

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (19 marca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 marca 2013, 14:20:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5077