Podstawowe dane

Podstawowe dane

DANE PODSTAWOWE

Urząd Gminy Boniewoul. Szkolna 2887-851 Boniewotel/fax 054/284-01-81e- mail: sekretariat@ug.boniewo.pladres skrzynki e-PUAP - /gminaBoniewo_urzad/SkrytkaESPNr konta: BS Lubraniec Oddz. Boniewo90955910300007026320000001  wpłaty z tytułu [...]

Zarządzenie 18/2018 Wójta Gminy Boniewo w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Boniewo

Zarządzenie 18/2018 Wójta Gminy Boniewo w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Boniewo  [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 19/2016 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 19/2016 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania  Systemem Informatycznym [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 5/2016 w sprawie wprowadzania instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń obiektu Gminy Boniewo

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 5/2016 w sprawie wprowadzania instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń obiektu Gminy Boniewo   [...]

Dane podstawowe

Urząd Gminy Boniewoul. Szkolna 2887-851 Boniewotel/fax 054/284-01-81e- mail: gmina.sekretariat@boniewo.plNr konta: BS Lubraniec Oddz. Boniewo90955910300007026320000001  wpłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych należy dokonywać [...]

metryczka