WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

Wybór przewodniczących oraz zastępców przewodniczących OKW

Wybór przewodniczących oraz zastępców przewodniczących  OKW [...]

pierwsze posiedzenie OKW

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych [...]

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I

INFORMACJAKomisarza Wyborczego we Włocławku Iz dnia 26 kwietnia 2019 r.Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Boniewo obwodowych komisji wyborczych w [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Boniewo

Wójt Gminy Boniewo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach [...]

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHw wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień26 maja 2019r [...]

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA  O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH [...]

UCHWAŁA NR 11 /2019

UCHWAŁA NR 11/2019PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJz dnia 27lutego 2019 r.w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIEPAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27lutego 2019 r.o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji [...]

metryczka