Realizacja inwestycji

Realizacja inwestycji

umieszczenie w pasie drogi gminnej stanowiącej działkę numer ewidencyjny 55/2 w miejscowości Łączewna urządzenia – elektroenergetycznego

Nr TIiRG 6852-1/2012                                      [...]

ORLIK 2012

Aktualnie na terenie gminy trwają prace budowlane związane z realizacją zadnia "Moje boisko w ramach programy ORLIK 2012" . Wykonawcą inwestycji jest Firma KASZUB Dariusz Kaszuba 83-307 Kiełpino-Leszno, ul. Rzemieślnicza 3 .Gmina Boniewo na [...]

Budowa placu zabaw

2 sierpnia 2007 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 48/680/07 na podstawie ,której gmina Boniewo otrzymała dotację w kwocie 17.500 złotych na realizację zadania "Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości [...]

metryczka