RPO

RPO

Rozbudowa i przebudowa istniejącej kotłowni z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej cd

Rozbudowa i przebudowa istniejącej kotłowni z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej. Zakończono roboty związane z  wymianą opraw  elektrycznych wewnętrznych w szkole podstawowej oraz prace w zakresie  wymiany [...]

Rozbudowa i przebudowa istniejącej kotłowni z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej.

Rozbudowa i przebudowa istniejącej kotłowni z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej. Nadal trwają prace budowlane wiązane  z wymianą opraw  elektrycznych wewnętrznych w szkole podstawowej oraz prace budowlane  w [...]

Rozbudowa i przebudowa istniejącej kotłowni z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej zaawansowanie prac

Rozbudowa i przebudowa istniejącej kotłowni z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej. Aktualnie trwają prace budowlane wiązane  z wymianą stolarki okiennej, wyminą opraw  elektrycznych wewnętrznych oraz prace  w [...]

Rozbudowa i przebudowa istniejącej kotłowni z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej

Gmina Boniewo rozpoczęła realizację zadania Rozbudowa i przebudowa istniejącej kotłowni z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w ramach robót budowlanych zostaną wykonane :  a. Prace w pomieszczeniu kotłowni Wylanie [...]

Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne....odbiór robót budowlanych

"Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo"Projekt współfinansowany w 65 %  tj. 163.119,14 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.Rozwój [...]

Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo - realizacja

Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo Obserwujemy postępujące prace związane z realizacją projektu  "Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w [...]

Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo

Prace  budowlane  w Publicznym Gimnazjum w Boniewie  związane z realizacją zadania 'Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo ' przebiegają prawidłowo i terminowo. [...]

"Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo "- realizacja robót

Aktualnie w Publicznym Gimnazjum w Boniewie trwają prace budowlane związane z realizacją zadania "Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo ". roboty przebiegają sprawnie i [...]

"Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo "

9 grudnia 2011 roku wójt gminy Boniewo podpisał umowy na realizację zadania "Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo "Projekt współfinansowany w 65 % z Europejskiego Funduszu [...]

Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomin-Odbiór

12 sierpnia 2011 roku odbył się odbiór inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin". Wykonawcą zadania był  Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3,88-300 Mogilno . W ramach inwestycji przebudowano [...]

Przebudowa drogi gminne w m. Lubomin

Trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin".Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3,88-300 Mogilno . Aktualnie zostały rozpoczęte [...]

Przebudowa drogi gminne w m. Lubomin 28 kwietnia

Trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin".Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3,88-300 Mogilno . Aktualnie zostały rozpoczęte [...]

Przebudowa drogi gminne w m. Lubomin-podpisanie umowy

W dniu 24 marca 2011 roku Wójt Gminy Boniewo podpisał umowę na realizację zadania publicznego pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin".Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3,88-300 Mogilno [...]

Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomin

W dniu 14 marca 2011 roku dokonano wyboru wykonawcy zadania publicznego pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin".Wykonawcą zadania będzie Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3,88-300 Mogilno który przedstawił [...]

Droga Łaki Markowe-Sieroszewo cd

Mój region w EuropieProjekt  jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu gminy Boniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata [...]

Zakończenie realizacji inwestycji

Mój region w Europie Projekt  jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu gminy Boniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

realizacja Programu RPO

Mój region w EuropieProjekt  jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu gminy Boniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Realizacja Inwestycji

Mój region w EuropieProjekt  jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu gminy Boniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

metryczka