budżet 2011

budżet 2011

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za rok 2011

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 9/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących  wykonania budżetu Gminy za rok 2011 [...]

Uchwała IX /35/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011

Uchwała  IX /35/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo nr 2/2011 z 2 lutego 2011 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo nr 2/2011 z 2 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 przejściowego deficytu budżetu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 23/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 23/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 przejściowego deficytu budżetu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 22/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 22/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku W sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich (EFRROW) [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 21/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 21/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2011 roku [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 20/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 20/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 19/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 19/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 16/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 16/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok [...]

zmiana budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie Nr 10/2011

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 10/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2011 roku [...]

Uchwała VI/24/11

Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Boniewo  z dnia 10 maj 2011 roku zmieniającą uchwałę IIII/7/10 z 30 grudnia 2010 roku w spawie budżetu na 2011 rok [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 9/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 9/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok [...]

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA Nr V/22/11 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 marca 2011 r.     w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki [...]

uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2011-2017

UCHWAŁA NrV/21/llRADY GMINY BONIEWOz dnia 29 marca 2011 rokuw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewona lata 2011-2017Na postawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach [...]

Zmieniająca Uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Boniewo na rok 2011

UCHWAŁA NR V/20 / l lRADY GMINY BONIEWOz dnia 29 marca 2011 rokuZmieniająca Uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawiebudżetu Gminy Boniewo na rok 2011Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca [...]

UCHWAŁA NR IV/14/11

UCHWAŁA NR IV/14/11RADY GMINY BONIEWOz dnia 8 lutego 2011 rokuZmieniająca Uchwalę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku wsprawie budżetu na rok 2011 [...]

uchwała III/6/10

UCHWAŁA Nr III/ 6/10RADY GMINY BONIEWOz dnia 30 grudnia 2010 rokuw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewona lata 2011-2017Na postawia art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o [...]

Uchwała Nr III/7/10

UCHWAŁA Nr III/7/10RADY GMINY BONIEWOz dnia 30 grudnia 2010 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2011Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.0 samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. [...]

metryczka