Budżet 2019

Budżet 2019

Uchwała w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Uchwała Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo z wykonania  budżetu gminy za [...]

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 WÓJTA GMINY BONIEWOz dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2019 [...]

Uchwała Nr 1/S/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

Uchwała Nr 1/S/2020Składu Orzekającego Nr 10Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 8 kwietnia 2020 rokuw sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z [...]

Bilans jednostki , bilans jednostki z wykonania budżetu , rachunek zysków i strat , informacja dodatkowa do bilansu

Bilans jednostki , bilans jednostki z wykonania  budżetu , rachunek zysków i strat , informacja dodatkowa do bilansu [...]

UCHWAŁA NR XI/71/19 Zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

UCHWAŁA NR XI/71/19RADY GMINY BONIEWOz dnia 30 grudnia 2019 r.Zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d [...]

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 17 grudnia 2019 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 29 listopada 2019 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019  [...]

ZARZĄDZENIE w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 4 listopada 2019 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

zmiany do budżetu październik

 ZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 14 października 2019 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

zmiany do budżetu wrzesień

zmiany do budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 23 sierpnia 2019 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 27/2019WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie zmiany budżetuNa podstawie podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 poz. 506 ), art. 222 ust. 4 i art. [...]

UCHWAŁA NR VII/45/19 zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

UCHWAŁA NR VII/45/19 RADY GMINY BONIEWOz dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo zmieniająca uchwałę nr III/15/18 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2029

Uchwała Rady Gminy Boniewo zmieniająca uchwałę nr III/15/18 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2029 [...]

zmiany do budżetu lipiec

zmiany do budżetu [...]

w sprawie zmiany budżetu

zmiana  budżetu [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo VI/38/19 zmieniająca Uchwalę Nr III/15/18 Rady gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2019-2029

Uchwała Rady Gminy Boniewo VI/38/19 zmieniająca Uchwalę Nr III/15/18 Rady gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo  na lata 2019-2029 [...]

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

UCHWAŁA NR VI/37/19RADY GMINY BONIEWOz dnia 14 czerwca 2019 r.zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d [...]

Zmiany do budżetu maj

Zmiany do budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 17 maja 2019 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 10 maja 2019 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

podanie do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2019 roku

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 26 kwietnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY BONIEWO w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 25 kwietnia 2019 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 marca 2019 r.w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 9/2019RADY GMINY BONIEWOz dnia 29 marca 2019 r.w sprawie zmiany budżetuNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432, poz. [...]

uchwałą mieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

UCHWAŁA NR V/22/19RADY GMINY BONIEWOz dnia 11 marca 2019 r.zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo zmieniająca uchwalę III/15/18 Rady Gminy Boniewo z 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2029

Uchwała Rady Gminy Boniewo zmieniająca uchwalę III/15/18 Rady Gminy Boniewo z 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2029 [...]

zmiany do budżetu

Zmiany do budżetu [...]

zmiany do budżetu Gminy

Zmiany do budżetu [...]

UCHWAŁA NR III/14/18 RADY GMINY BONIEWO z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

UCHWAŁA NR III/14/18 RADY GMINY BONIEWO z dnia 21 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 [...]

Uchwała III/15/18 Rady Gminy Boniewo w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2019-2029

Uchwała III/15/18 Rady Gminy Boniewo w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2019-2029 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo III/17/18 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2018-2028

Uchwała Rady Gminy Boniewo III/17/18  w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2018-2028 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 45/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029.

ZARZĄDZENIE Nr 45/2018  Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Boniewo na lata 2019-2029. [...]

metryczka